Instytut Filozofii

Roz. Textu

Studia podyplomowe

Wiedza o kulturze

Studia podyplomowe „Wiedza o kulturze” adresowane są głównie do nauczycieli, którzy chcą uzyskać uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu. Po zakończeniu trwających dwa semestry zajęć osoby w nich uczestniczące otrzymają podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej w zakresie określonym programem oraz nabędą kompetencje do prowadzenia programów edukacyjnych związanych ze sztuką i kulturą, kursów, bloków tematycznych, zajęć profilowanych typu: kultura regionalna, ścieżki edukacyjne itp. Po zakończeniu studiów podyplomowych osoby w nich uczestniczące powinny być przygotowane do pracy w placówkach kultury (gminne i miejskie ośrodki kultury).