Instytut Filozofii

Roz. Textu

Od roku akademickiego 2013/2014 otwieramy dzienne studia doktoranckie w dyscyplinie filozofia. Zachęcamy do zapisywania się. U nas możesz zajmować się problematyką:

Filozofia rosyjska

Дневное обучение на польском языке в аспирантуре по философии (Гуманитарный Факультет Зеленогурского университета) в области:

- русская эмиграционная философия Серебряного века;
- русский марксизм XIX века;
- русская и польская общественная философия и историософия XIX и XX века.

Nauka a religia

- filozoficzne i metodologiczne aspekty relacji nauka-religia;
- kontrowersja ewolucjonizm-kreacjonizm;
- metodologia teorii inteligentnego projektu;
- termodynamiczne aspekty procesów ewolucyjnych.

Filozofia nauki

- status wiedzy, a w szczególności kontrowersji fundamentalizm–antyfundamentalizm;
- status poznawczy teorii naukowych;
- płaszczyzny niewspółmierności interteoretycznej w filozofii i w nauce;
- epistemologia ewolucyjna i filozofia biologii: status hipotezy o adaptacyjnym pochodzeniu poznania, analiza założeń teoretycznych neodarwinizmu.

Logika

Refutation systems are inference systems, just like traditional axiomatic systems, but they generate non-valid formulas rather than valid ones. They  consist of refutation axioms (which are some non-valid formulas) and refutation rules (which are rules preserving non-validity). The following topics are considered:

- examples of syntactic refutations and a general theory of refutation systems;
- refutation systems and other standard methods (sequent systems, tableau procedures, counter-model constructions, the nite model property);
- tools and techniques for establishing syntactic completeness (characteristic formulas, normal forms, inductive completeness proofs).

Etyka i filozofia polska

- bioetyka;
- aksjologia;
- ekofilozofia (włącznie ze zrównoważonym rozwojem);
- historia filozofii polskiej XIX i XX w.

Filozofia kultury

- estetyka współczesności - estetyczne strategie kultury popularnej;
- estetyka reklamy;
- filozofia kultury i filozofia mediów;
- filozofia kultury i estetyka w Rosji i na Ukrainie.

 

Program studiów