Instytut Filozofii

Roz. Textu

Prace magisterskie

2018

 • Rafał Kozłowski, Filozoficzna analiza totalitaryzmu w twórczości Georga Orwella (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Grażyna Lopko, Leona Chwistka koncepcja wielości światopoglądów (promotor: dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ)
 • Małgorzata Piekło, Dyrektywa życzliwości w ujęciu Czesława Znamierowskiego (promotor: dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ)
 • Michał Przybylak, Władysława Witwickiego interpretacja idei politycznych w Państwie Platona (promotor: dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ)

2017

 • Marek Krukowski, Filozofia polityczna Alasdaira MacIntyre’a. Idealne społeczeństwo w teoriach cnoty (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Danuta Nowak, Maria Ossowska jako wzór niezależności intelektualnej (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Kinga Smolińska, Feministyczna etyka troski Nel Noddings (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)

2016

 • Agnieszka Droś, Problem odpowiedzialności zbiorowej w Starym Testamencie (promotor: dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ)
 • Natalia Górska, Kontrowersje i polemiki w bioetyce polskiej. Analiza porównawcza stanowisk Jacka Hołówki oraz ks. Tadeusza Ślipki wobec eutanazji (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Paulina Pietrzak, Zło w kontekście przymusu moralnego w ujęciu Hannah Arendt (promotor: dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ)

2015

 • Zofia Sadowska, Konflikt dobra ze złem w psychoanalizie Zygmunta Freuda (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)

2014

 • Natalia Buż, Hannah Arendt koncepcja antropologii politycznej (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Anna Droś, Ontologiczna płaszczyzna niewspółmierności w ujęciu Paula K. Feyerabenda (promotor: dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)
 • Krzysztof Jankowski, Paradygmat jako podstawa praktyki naukowej w ujęciu Thomasa S. Kuhna (promotor: dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)
 • Łukasz Kołodziej, Wielkie utopie Odrodzenia (promotor: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik)
 • Renata Merda, Etyka Leszka Kołakowskiego (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Marika Poprawska, Teoria mimesis w sztuce współczesnej (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)

2013

 • Gerard Dmuch, Tadeusza Kotarbińskiego etyka walki (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Kamil Kleszczyński, Idea globalizacji a procesy kolonializmu (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Aleksander Kostyszak, Samobójstwo jako zjawisko społeczne w ujęciu Emila Durkheima (promotor: dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ)
 • Wiktor Krajniak, Filozoficzne problemy powstania i rozwoju mechaniki kwantowej w latach 1900-1927 (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Mateusz Krzyżanowski, Filozoficzne uzasadnienie obowiązku przestrzegania praw człowieka w sytuacjach ekstremalnych (promotor: dr hab. Stefana Konstańczak, prof. UZ)
 • Paweł Lepka, Metafizyka a nauka: ujęcie Josepha Agassiego (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Julita Oparska, Filozofia komunikacji a koncepcja cywilizacji kłótni w ujęciu Deborah Tannen (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Patryk Petrus, Praktyczne konsekwencje teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Julita Polańska, Idea historiozofii w ujęciu Immanuela Kanta i Karla Poppera (promotor: dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)
 • Kinga Pryputniewicz, Paleoastronautyka jako mit we współczesnej kulturze (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Angelina Weimann, Aleksandra Łosiewa koncepcja symbolu (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Piotr Wróblewski, Pojęcie miłości u filozofów francuskiego Oświecenia (promotor: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik)

2012

 • Aniela Agopsowicz, Kulturowe oddziaływanie reklamy (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Aleksandra Bulaczek, Filozofia medycyny Antoniego Kępińskiego (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Iwona Kumiszcze, Przestrzeń dyskursu jako determinanta rozwoju Michela Foucault spojrzenia na historię (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Grzegorz Malec, Spór o plagiat teorii doboru naturalnego: Blyth vs. Darwin (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Anna Mazur, Wartość estetyczna dzieła sztuki w ujęciu Romana Ingardena (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Mariola Nahajewska, Wizja społeczeństwa w utopiach renesansowych (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Maciej Nęczaj, Ruperta Sheldrake’a koncepcja pola morficznego (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Radosław Plato, Ewolucyjny relatywizm w ujęciu Gonzalo Munevara (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Justyna Swacha, Dydaktyka filozofii- metody alternatywne (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Katarzyna Szot, Johna Rawlsa teoria sprawiedliwości (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Paulina Świeca, Wyzwania i zagrożenia XXI wieku na podstawie wybranych problemów bioetycznych (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Katarzyna Turonek, Michał Bakunin i Aleksander Hercen o wolności (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Agata Wójtowicz, Lew Szestow – filozof prawosławny? (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)

2011

 • Krzysztof Burda, Estetyczne jakości w reklamie (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Agnieszka Gruszka, Tadeusz Kotarbiński o dylematach moralnych w medycynie (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Monika Hałka, Etyczne problemy globalizacji w ujęciu Petera Singera (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Tomasz Hołownia, Filozofia New Age w twórczości Paula Virilio (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Iwona Jankowska, Koncepcja anarchizmu indywidualistycznego w filozofii Maxa Stirnera (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Dorota Karczewska, Georga Simmela filozofia mody (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Małgorzata Kwitowska, Uzasadnienie praw zwierząt w etyce środowiskowej (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Radosław Milczarek, Soteriologia w etyce buddyzmu (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Izabela Obłaczyńska, Problem aborcji w bioetyce Kazimierza Szewczyka (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Joanna Ogrodniczek, Frommowskie "jestem tym. kim jestem" a idea doskonalenia człowieka (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Wojciech Oleksyk, Greniewskiego koncepcja logiki indukcji (promotor: dr hab. Tomasz Skura, prof. UZ)
 • Małgorzata Rutkowska, Marii Gołaszewskiej analiza zła jako wartości moralnej i estetycznej (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Maja Suchecka, Kobiety w filozofii XIX i XX w. Przyczynek do problemu (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Ewelina Topolska, Polskie badania filozofii Włodzimierza Sołowjowa (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Maciej Walkowiak, Kontrreformacja w Polsce wobec doktryny religijno-moralnej Braci Polskich (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Katarzyna Wolny, Mircei Eliadego filozofia religii - pojęcie magii (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Grażyna Zajączkowska, Kategoria wolności człowieka w filozofii Alberta Camusa (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)

2010

 • Aleksandra Babij, Fińska estetyka stosowana (promotor: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UAM)
 • Alicja Babij, Estetyka romantyzmu angielskiego na podstawie twórczości sióstr Brontë (promotor: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UAM)
 • Mateusz Bogacz, Fryderyka Nietzschego filozofia religii (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Tomasz Boroch, Filozofia komunikacji o granicach własności intelektualnej w Internecie (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Krystyna Budynek-Dobrzyńska, Rudolfa Steinera filozofia wychowania w polskich szkołach waldorfskich (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Kamil Dziekan, Filozofia moralności i polityki. Wybrane stanowiska (promotor: Krzystof Kaszyński, prof. UZ)
 • Natalia Fabisiak, Estetyka gór (promotor: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UAM)
 • Grzegorz Kamyk, Problem istoty człowieczeństwa w filozoficznej antropologii Karola Wojtyły - Jana Pawła II (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Anita Karolewska, Manipulacja informacją w przekazie telewizyjnym jako zagrożenie dla wolności człowieka (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Aleksandra Kołkowska, Filozoficzne uwarunkowania kosmologii stanu stacjonarnego (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Wojciech Kowalski-Mierkiewicz, Marksowska koncepcja człowieka (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Katarzyna Koziejko, Kripkego ujęcie problemu wiedzy a priori (promotor: dr hab. Tomasz Skura, prof. UZ)
 • Jolanta Krawiec, Wątki postmodernistyczne w kinie Pedro Almodovara (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Marcelina Kuczyńska, Autorytet jako przedmiot badań psychologii moralności (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Iwona Kumiszcze, Być czy posiadać? Studium myśli Gabriela Marcela (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Aleksandra Lewkowicz, Mit Atlantydy w dialogach Platona (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Paweł Markocki, Nauczanie Kościoła katolickiego dotyczące związków partnerskich. Analiza argumentów etycznych (promotor: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ)
 • Aleksandra Mazurek, Polskie debaty parlamentarne dotyczące aktów prawa międzynarodowego zakazujących kary śmierci. Analiza argumentacji (promotor: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ)
 • Agata Muchowska, Utylitaryzm i personalizm jako paradygmaty etycki medycznej (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Aneta Nowak, Estetyka awangardy muzycznej (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Michał Nowosad, Konieczne rozwiązania życia w ujęciu Simona Conwaya Morrisa (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Maja Orczykowska, Problem zła w psychologii moralności. Analiza ujęcia Philipa Zimbardo (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Maciej Piwek, Samobójstwo w ujęciu filozofii współczesnej od Nietzschego do Ciorana (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Magdalena Pater, Aksjologia śmierci we współczesnej etyce medycznej (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof UZ)
 • Wawrzyniec Pauch, Godność człowieka w filozofii Fryderyka Nietzschego (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Anna Podborączyńska, Problem rzeczywistości wirtualnej z perspektywy filozofii Platona i Berkeleya (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Karolina Rożko, Problem obowiązywania zasady sprzeczności (promotor; dr hab. Tomasz Skura, prof. UZ)
 • Borys Sadowski, Ochrona interesu klienta w świetle kodeksu etyki pośrednika ubezpieczeniowego (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Anna Słoniowska, Idea doskonalenia struktury biologicznej człowieka w bioetyce (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Jakub Sors, Formalizacja związków czasowych w systemach and next i and then G. H. von Wrighta (promotor: dr hab. Tomasz Skura, prof. UZ)
 • Karolina Styczyńska, Krytyka cywilizacji w filozofii Jose Ortegi y Gasseta (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Katarzyna Swinecka, Kategoria miłości w filozofii Ericha Fromma (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Ewa Świętek, Estetyka kaligrafii japońskiej (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Dominika Turkowiak, Miasto jako przestrzeń estetyczna (promotor: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UAM)
 • Kamila Wawrzyniak, Recepcja darwinizmu w USA w drugiej połowie XIX wieku (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Karolina Wołotowska, Teistyczna W. L. Craiga i ateistyczna Q. Smitha interpretacja kosmologii kwantowej S. Hawkinga (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)

2009

 • Małgorzata Balawajder, Rozum i wiara według Jana Pawła II (Karola Wojtyły) (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Oliwia Cudnik, Współczesny model szczęścia w odniesieniu do myśli Epikura (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Dorota Dubiniewicz, Wizja człowieka i społeczeństwa w renesansowych utopiach filozoficznych (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Radosław Gaczoł, Spór Richarda Dawkinsa ze Stephenem Jayem Gouldem o naturę ewolucji. Ujęcie Kima Sterelny'ego (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Agata Jaczun, Czesław Znamierowski jako twórca ontologii społecznej (promotor: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ)
 • Małgorzata Jankowska, Eutanazja jako problem moralny współczesnego świata (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Ewelina Jusza, Antyewolucjonizm prof. Pawła Siwka. Ewaluacja poglądów po 35 latach (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Aleksandra Kondratowicz, Koncepcja człowieka dialogicznego w filozofii Martina Bubera (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Agnieszka Kowalczyk, Etyka wobec problemów moralnych współczesnej medycyny - na przykładzie poglądów Petera Singera i Bogusława Wolniewicza (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Justyna Kroczak, Rola i znaczenie filozoficznej kategorii buntu w pismach Alberta Camusa i Fiodora Dostojewskiego (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Mariusz Krukowski, Personalizm a globalizacja - dwie wizje człowieka i świata (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Radosław Krzyk, Problematyka suicydologiczna w bioetyce ks. Tadeusza Ślipko (promotor: dr hab. Stefan Konstanczak, prof. UZ)
 • Marta Kuc, Świat wartości w ujęciu Józefa Tischnera (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Alicja Kurosz, Henryka Skolimowskiego idea eko-filozofii (na tle światowej filozofii ekologii) (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Agnieszka Lubowska, Koncepcja człowieka w twórczości Witolda Gombrowicza (promotor: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ)
 • Magdalena Łukasik, Model umowy społecznej Tomasza Hobbesa w kontekście pojęcia suwerena i suwerenności (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Joanna Nowak, Problem fascynacji człowieka złem w ujęciu Marii Gołaszewskiej (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Maciej Paś, Konstruowanie modeli w normalnej zdaniowej logice modalnej (promotor: dr hab. Tomasz Skura, prof. UZ)
 • Agata Pawłowska, Społeczna odpowiedzialność biznesu za rozwój współczesnej Polski (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Liwiusz Piórko, Postmodernistyczna interpretacja elementów fantastycznych w literaturze (promotor: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UZ)
 • Jacek Pobiarżyn, Richarda Dawkinsa krytyka kreacjonizmu (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Marta Pośpiech, Mistycyzm Jakuba Boehmego (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Anna Raczkowska, Godność człowieka w filozofii Karola Wojtyły (promotor: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ)
 • Danuta Sabiło, Cnoty moralne w kodeksach etyki biznesu (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Adrianna Smolarz, Ericha Fromma etyka jako sztuka życia (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Łukasz Strojny, Teoretyczne i praktyczne problemy demokracji (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Katarzyna Wójcik, Kategoria pracy w filozofii Karola Wojtyły (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)

2008

 • Błażej Baszczak, Paula Ricoeura hermeneutyka tekstu (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Małgorzata Chłopek, Filozoficzny aspekt śmierci w egzystencjalizmie francuskim (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Patrycja Dorabialska, Richarda Rorty'ego koncepcja filozofii (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Rafał Downarowicz, Analogia człowieka i przyrody w filozofii wczesnego romantyzmu niemieckiego (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Agnieszka Dumańska, Umoralnianie biznesu. Wpływ etyki na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (promotor: dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. UZ)
 • Patryk Hańćkowiak, Characteristica Universalis (promotor: dr hab. Tomasz Skura, prof. UZ)
 • Piotr Juszczyński, Paradygmat w Kuhnowskiej koncepcji nauki (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Maciej Makarewicz, Nominalizm Leona Chwistka (promotor: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ)
 • Oliwia Michalak, Karola Wojtyły koncepcja miłości (promotor: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ)
 • Milena Miluch, Aspekt etyczny relacji człowiek - zwierzę (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Aleksandra Ott, Etyka chrześcijańska a eutanazja (promotor: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ)
 • Katarzyna Paszkowska, Pojęcie kultury w ujęciu poglądów Denisa Diderot (promotor: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UZ)
 • Arkadiusz Tyda, Kategoria diabła w ujęciu Leszka Kołakowskiego (promotor: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ)
 • Andrzej Wąsowicz, Davida Stove'a krytyka darwnizmu (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Piotr Wołkowski, Nowożytny spór o istotę czasu i przestrzeni (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)

2007

 • Alina Burda, Kicz jako doznanie estetyczne (promotor: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UZ)
 • Alicja Chołda, Nieposłuszeństwo obywatelskie jako etyczna metoda dokonywania zmian społecznych (promotor: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ)
 • Anna Darda, Związek prakseologii i etyki w filozofii Tadeusza Kotarbińskiego i jego recepcja w etyce biznesu (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Adam Grzybek, Kennetha R. Millera krytyka kreacjonizmu i teorii inteligentnego projektu (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Milena Jankowska, Problem państwa opiekuńczego (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Paweł Kamiński, Test Turinga (promotor: dr hab. Marek Hetmański, prof. UMCS)
 • Paulina Kochaniak, Augusta Cieszkowskiego filozofia "czynu" (promotor: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ)
 • Grzegorz Krawiec, Poglądy filozoficzne Władysława Kunickiego-Goldfingera (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Iwona Majchrzak, Człowiek masowy w filozofii Jose Ortegi y Gasseta (promotor: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UZ)
 • Agnieszka Markowska, Idea melancholii (promotor: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UZ)
 • Jaukb Martewicz, Kenta Bacha rozwiązanie problemu niedookreślenia semantycznego (promotor: dr hab. Tomasz Skura, prof. UZ)
 • Ilona Matejko, Poglądy historiozoficzne Johanna Gottfrieda Herdera (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Małgorzata Norman, Hugh Rossa interpretacja biblijnego ujęcia stworzenia (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Łukasz Stępień, Wirtualna rzeczywistość (promotor: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UZ)
 • Paweł Szewczyk, Rozwój przeddarwinowskich idei ewolucji (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Ewa Zalewska, Johna F. Haughta poglądy na temat relacji nauka - religia (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)

2006

 • Magdalena Denys, Pozaempiryczne aspekty ewolucjonizmu w ujęciu Phillipa E. Johnsona (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Joanna Najder, Nilesa Eldredge'a krytyka kreacjonizmu (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)

2005

 • Ewa Antosiak, Organy szczątkowe jako argument w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Monika Augustyniak, Walory kobiecego ciała w kulturze współczesnej (promotor: prof. dr hab. Jan Kurowicki)
 • Ewa Boś, Człowiek w filozofii Ludwika Feyerbacha (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Dorota Dudek, Samobójstwo jako problem etyczny (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Łukasz Henel, Kategorie "mieć" i "być" w filozoficznej antropologii Ericha Fromma (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Karolina Hołownia, Filozoficzna i literacka recepcja pism Nietzschego w Polsce (promotor: prof. zw. dr hab. Ryszard Palacz)
 • Julianna Katarzyna Jurewicz, Nie-inteligentna Sztuczna Inteligencja, czyli o problemach sztucznej inteligencji, ze szczególnym uwzględnieniem problemów natury językowej (promotor: dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. UZ)
 • Beata Karpuk, Jana Pawła II pojęcie dialogu (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Dorota Kołkowska, Martina Bubera filozofia dialogu (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Krzysztof Król, Katastrofizm w myśli Stanisława Ignacego Witkiewicza i Oswalda Spenglera (promotor: prof. dr hab. Jan Kurowicki)
 • Sławomir Kucharski, Idea wiecznego pokoju wobec zderzenia cywilizacji (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Joanna Lipska, Pesymizm w filozofii Artura Schopenhauera (promotor: dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. UZ)
 • Michał Michalski, Mikołaja Jakowlewicza Danilewskiego teoria typów kulturowo-historycznych (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Aleksandra Mosiądz, Problematyka ekumeniczna w filozofii religii Włodzimierza Sołowjowa (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Anna Pogorzelska, Immanuela Kanta i Jacquesa Derridy pojęcie parergonu a przestrzeń w sztuce w odniesieniu do twórczości Jana Berdyszaka (promotor: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UZ)
 • Dariusz Sagan, Spór o nieredukowalną złożoność układów biochemicznych (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Grzegorz Siedlecki, Pamięć jako kategoria filozoficzna i kulturowa (promotor: dr hab. Beata Frydryczak, prof. UZ)
 • Barbara Sintka, Konstantego Nikołajewicza Leontjewa historiozoficzny katastrofizm (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Boźena Ślabska, Wolność sumienia i religii w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 (promotor: dr hab. Marek Piechowiak, prof. UZ)
 • Konrad Szklanko, Głównej myśli antropologii filozoficznej José Ortegi y Gasseta (promotor: dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. UZ)
 • Joanna Zegzuła, Idea dziewictwa w chrześcijaństwie - znaczenie i wartość; przegląd wybranych stanowisk i zagadnień (promotor: dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. UZ)

2004

 • Ewa Choroszko, Przeciwko kultowi rozumu. Egzystencjalizm Lwa Szestowa (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Katarzyna Kosenko, Spór o chrześcijański charakter mormońskiej doktryny religijnej. Studium spójności zewnętrznej (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Tomasz Krause, Filozoficzne aspekty tzw. "afery Kansas" (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Izabela Kinga Luchowska, Tragizm i samotność człowieka w filozofii J.-P. Sartre`a (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Olga Zamelska, Relatywizm Paula K. Feyerabenda (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)

2003

 • Grzegorz Kaniak, Argumenty antropiczne Hugh Rossa (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Aneta Krzyżyńska, Różnice między buddyzmem Hinajany a Mahajany (promotor: prof. dr hab. Wojciech Sady)
 • Monika Mądry, Etyka "jakości życia" a etyka "świętości życia". Petera Singera krytyka etyki tradycyjnej (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Justyna Smarzewska, Spory o nieśmiertelność duszy we współczesnym chrześcijaństwie polskim. Usystematyzowanie stanowisk i argumentów (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Anna Świrska, Stosunek Świadków Jehowy do doktryny Trójcy Świętej. Usystematyzowanie argumentów i kontrargumentów (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)

2002

 • Katarzyna Gardiasz, Filozoficzno-metodologiczne aspekty biblijnego ujęcia stworzenia. Poglądy Henry'ego M. Morrisa (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Marcin Jakubionek, Idea Bogoczłowieczeństwa w filozofii rosyjskiej (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Marta Kasztelan, Michela Foucaulta ewolucja koncepcji wiedzy (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Łukasz Pająk, Spór o celowość organizmów żywych na przykładzie budowy oka kręgowców (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Katarzyna Pszczoła, Wpływ mitów wschodniej części basenu Morza Śródziemnego na kosmologię i kosmogonię wczesnych presokratyków (promotor: prof. dr hab. Wojciech Sady)
 • Jacek Uglik, Ewolucja koncepcji dobra i zła w twórczości Fiodora Dostojewskiego (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)

2001

 • Piotr Bylica, Rola faktów w powstawaniu teorii naukowych na przykładzie rewolucji kopernikańskiej (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Grzegorz Sęk, Melanizm przemysłowy jako argument w sporze ewolucjonizm-kreacjonizm (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Tomasz Zawada, Teistyczny ewolucjonizm Howarda J. Van Tilla (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)