Instytut Filozofii

Roz. Textu

Prace doktorskie

W Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji[SKEP] oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej - Oddział Nauk Humanistycznych i Społecznych znajdują się informacje nt. opublikowanych prac doktorskich.

Doktoraty nie opublikowane - których autorzy wyrazili zgodzę na udostępnienie swej pracy w internecie - znajduą się w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. (ZBC działa od 2005 r., dlatego doktoraty opublikowane przed powstaniem ZBC nie są tam umieszczane.)

Wszystkie prace doktorskie - w wersji papierowej - znajdują się w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

Lista aktualnie otwartych przewodów doktorskich

Piotr Bylica
Sekretarz ds. przewodów doktorskich w Instytucie Filozofii UZ

2000

[1] 7.XI - Adam Sobota (UZ)
Estetyczne problemy fotograficznego piktorializmu na tle związków sztuki i techniki w XIX i XX wieku
promotor: prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki (WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze)
recenzenci:

 • prof. dr hab. Roman Kubicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Stefan Wojnecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

2001

[2] 26.VI - Mariusz Urbański (UZ)
Tabele syntetyczne a logika pytań
promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Wiśniewski (WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze)
recenzenci:

 • prof. dr hab. Jacek Paśniczek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • prof. dr hab. Jerzy Pogonowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

[3] 12.XI - Maciej Witek (UZ)
Deflacyjna koncepcja prawdy[SKEP]
promotor: prof. dr hab. Adam Grobler (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • prof. dr hab. Jacek Juliusz Jadacki (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Jerzy Szymura (Uniwersytet Jagielloński)

2003

[4] 25.XI - Stanisław Hanuszewicz (UZ)
Znaczenie fallibilizmu
promotor: prof. dr hab. Adam Grobler (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. US, dr hab. Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński)

2004

[5] 20.IV - Tomasz Mróz (UZ)
Wincenty Lutosławski – platonik i neomesjanista[SKEP]
promotor: prof. zw. dr hab. Ryszard Palacz (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Bieńkowski (Polska Akademia Nauk)
 • prof. AP, dr hab. Witold Wit Jaworski (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
 • prof. zw. dr hab. Józef Lipiec (Uniwersytet Jagielloński)

[6] 20.IV - Grzegorz Trela (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Wartości poznania naukowego
promotor: prof. UZ, dr hab. Teresa Grabińska (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • prof. dr hab. Wojciech Sady (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. dr hab. Eugeniusz Żabski (Uniwersytet Wrocławski)

[7] 26.X - Stanisław Piskorz (Uniwersytet Szczeciński)
Problematyka realizmu transcendentalnego. Fenomenologiczny projekt Edmunda Husserla
promotor: prof. US, dr hab. Aleksandra Żukrowska (Uniwersytet Szczeciński)
recenzenci:

 • prof. dr hab. Andrzej Półtawski
 • prof. UZ, dr hab. Wojciech Żełaniec (Uniwersytet Zielonogórski)

2005

[8] 25.I - Marcin Sieńko (UZ)
Zrozumieć kulturę. System filozoficzny Floriana Znanieckiego
promotor: prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Papuziński (Akademia Bydgoska)
 • prof. nadzw. dr hab. Witold Tulibacki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

2006

[9] 30.V - Jacek Uglik (UZ)
Michała Bakunina filozofia negacji
promotor: prof. UZ, dr hab. Lilianna Kiejzik (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • prof. UO, dr hab. Jan Krasicki (Uniwersytet Opolski)
 • prof. zw. dr hab. Andrzej de Lazari (Uniwersytet Łódzki)

[10] 30.V - Paweł Walczak (UZ)
Filozofia a pedagogika. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych
promotor: prof. UZ, dr hab. Zdzisław Kalita (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • prof. UZ, dr hab. Krzysztof Kaszyński (Uniwersytet Zielonogórski)
 • prof. zw. dr hab. Józef Kosian (Uniwersytet Wrocławski)

[11] 13.VI - Dorota Leszczyńska (UZ)
The Method of Socratic Proofs for Normal Modal Propositional Logics
promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Wiśniewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Pogonowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. UZ, dr hab. Tomasz Skura (Uniwersytet Zielonogórski)

[12] 30.VI - Piotr Bylica (UZ)
Phillipa E. Johnsona krytyka naturalizmu w nauce
promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • ks. prof. dr hab. Andrzej Bronk (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • prof. dr hab. Adam Grobler (Uniwersytet Opolski)

[13] 14.XI - Agnieszka Szczap (Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze)
Koncepcje społeczeństwa obywatelskiego w filozofii społecznej liberalizmu i komunitaryzmu
promotor: prof. zw. dr hab. Włodzimierz Kaczocha (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
recenzenci:

 • prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. UZ, dr hab. Marek Piechowiak (Uniwersytet Zielonogórski)

2007

[14] 20.III - Michał Markiewicz (Instytut Filozofii UZ)
Wątki antropologii filozoficznej w nauce o literaturze Kazimierza Wyki
promotor: prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki (Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze)
recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Jerzy Jastrzębski (Uniwersytet Wrocławski)
 • prof. US, dr hab. Jerzy Kochan (Uniwersytet Szczeciński)

2008

[15] 15.VII - Tomasz Turowski (Instytut Filozofii UZ)
Antropologiczne i ontologiczne podstawy etyki Petera Singera
promotor: prof. UZ, dr hab. Marek Piechowiak (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • prof. UZ, dr hab. Zdzisław Kalia (Uniwersytet Zielonogórski)
 • ks prof. zw. dr hab. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

2009

[16] 21.IV - Ewa Jędrzejowska (Instytut Filozofii UZ)
Fotografia jako zjawisko kulturowe. Między świadectwem a konstrukcją
promotor: prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki (Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze)
recenzenci:

 • prof. nadzw. Andrzej Bator (Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu)
 • prof. UZ, dr hab. Beata Frydryczak (Uniwersytet Zielonogórski)

2010

[17] 9.XI - Łukasz Musielak (Instytut Filozofii UZ)
Między ładem a chaosem. Zygmunta Baumanafilozofia człowieka
promotor: prof. UZ, dr hab. Marek Piechowiak (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • prof. UAM, dr hab. Beata Frydryczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. UAM, dr hab. Roman Kubicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

2011

[18] 23.II - Dariusz Sagan (Instytut Filozofii UZ)
Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu
promotor: prof. zw. dr hab. Kazimierz Jodkowski (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • prof. UAM, dr hab. Krzysztof Łastowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. KUL, dr hab. Józef Zon (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

2012

[19] 25.VI - Joanna Zegzuła-Nowak (Instytut Filozofii UZ)
Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską
promotor: prof. UZ, dr hab. Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Tuburski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • prof. UZ, dr hab. Krzysztof Kaszyński (Uniwersytet Zielonogórski)

2013

[20] 3.XII - Błażej Baszczak (Instytut Filozofii UZ)
Dotykanie egzystencji. Jean-Luc Nancy'ego filozofia dekonstrukcji
promotor: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • prof. dr hab. Krzysztof Matuszewski (Uniwersytet Łódzki)
 • dr hab. Piotr Mróz (Uniwersytet Jagelloński)

2015

[21] 10.III - Łukasz Moniuszko
Konstruktywny charakter zasady sprawiedliwości w systemie filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego
promotor: prof. UZ, dr hab. Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • prof. dr hab. Maria Nowacka (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Grażyna Szumera (Uniwersytet Śląski)

[22] 26.V - Justyna Kroczak (Instytut Filozofii UZ)
Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności
promotor: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • s. dr hab. Tereza Obolevitch (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

[23] 29.VI - Karolina Rożko (Instytut Filozofii UZ)
Zastosowanie metody systemów odrzucania do interpolacji
promotor: dr hab. Tomasz Skura, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • dr hab. Marek Nasieniewski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

2016

[24] 6.XII - Ewa Świętek (Instytut Filozofii UZ)
Estetyka współczesnej chińskiej kaligrafii
promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • dr hab. Beata Frydryczak, prof. UAM (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Anna Wójcik (Uniwersytet Jagelloński)

2017

[25] 14.II - Aleksandra Macintosh
Szestowa poszukiwania pewności
promotor: prof. zw. dr hab. Lilianna Kiejzik (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

  • dr hab. Adam Sawicki, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  • dr hab. Janusz Dobieszewski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

 
[26] 6.VI - Grzegorz Malec (Instytut Filozofii UZ)
Spory o plagiat Darwinowskiej teorii ewolucji
promotor: prof. zw. dr hab. Kazimierz Jodkowski (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

  • prof. dr hab. Zenon Roskal (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
  • dr hab. Krzysztof Szlachcic (Uniwersytet Wrocławski)