Instytut Filozofii

Roz. Textu

Prace doktorskie

W Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji[SKEP] oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej - Oddział Nauk Humanistycznych i Społecznych znajdują się informacje nt. opublikowanych prac doktorskich.

Doktoraty nie opublikowane - których autorzy wyrazili zgodzę na udostępnienie swej pracy w internecie - znajduą się w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. (ZBC działa od 2005 r., dlatego doktoraty opublikowane przed powstaniem ZBC nie są tam umieszczane.)

Wszystkie prace doktorskie - w wersji papierowej - znajdują się w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

Lista aktualnie otwartych przewodów doktorskich

Piotr Bylica
Sekretarz ds. przewodów doktorskich w Instytucie Filozofii UZ

2000

[1] 7.XI - Adam Sobota (UZ)
Estetyczne problemy fotograficznego piktorializmu na tle związków sztuki i techniki w XIX i XX wieku
promotor: prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki (WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze)
recenzenci:

 • prof. dr hab. Roman Kubicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Stefan Wojnecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

2001

[2] 26.VI - Mariusz Urbański (UZ)
Tabele syntetyczne a logika pytań
promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Wiśniewski (WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze)
recenzenci:

 • prof. dr hab. Jacek Paśniczek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • prof. dr hab. Jerzy Pogonowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

[3] 12.XI - Maciej Witek (UZ)
Deflacyjna koncepcja prawdy[SKEP]
promotor: prof. dr hab. Adam Grobler (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • prof. dr hab. Jacek Juliusz Jadacki (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Jerzy Szymura (Uniwersytet Jagielloński)

Czytaj więcej...

Prace magisterskie

2018

 • Rafał Kozłowski, Filozoficzna analiza totalitaryzmu w twórczości Georga Orwella (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Grażyna Lopko, Leona Chwistka koncepcja wielości światopoglądów (promotor: dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ)
 • Małgorzata Piekło, Dyrektywa życzliwości w ujęciu Czesława Znamierowskiego (promotor: dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ)
 • Michał Przybylak, Władysława Witwickiego interpretacja idei politycznych w Państwie Platona (promotor: dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ)

2017

 • Marek Krukowski, Filozofia polityczna Alasdaira MacIntyre’a. Idealne społeczeństwo w teoriach cnoty (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Danuta Nowak, Maria Ossowska jako wzór niezależności intelektualnej (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Kinga Smolińska, Feministyczna etyka troski Nel Noddings (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)

2016

 • Agnieszka Droś, Problem odpowiedzialności zbiorowej w Starym Testamencie (promotor: dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ)
 • Natalia Górska, Kontrowersje i polemiki w bioetyce polskiej. Analiza porównawcza stanowisk Jacka Hołówki oraz ks. Tadeusza Ślipki wobec eutanazji (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Paulina Pietrzak, Zło w kontekście przymusu moralnego w ujęciu Hannah Arendt (promotor: dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ)

2015

 • Zofia Sadowska, Konflikt dobra ze złem w psychoanalizie Zygmunta Freuda (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)

2014

 • Natalia Buż, Hannah Arendt koncepcja antropologii politycznej (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Anna Droś, Ontologiczna płaszczyzna niewspółmierności w ujęciu Paula K. Feyerabenda (promotor: dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)
 • Krzysztof Jankowski, Paradygmat jako podstawa praktyki naukowej w ujęciu Thomasa S. Kuhna (promotor: dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)
 • Łukasz Kołodziej, Wielkie utopie Odrodzenia (promotor: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik)
 • Renata Merda, Etyka Leszka Kołakowskiego (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Marika Poprawska, Teoria mimesis w sztuce współczesnej (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)

2013

 • Gerard Dmuch, Tadeusza Kotarbińskiego etyka walki (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Kamil Kleszczyński, Idea globalizacji a procesy kolonializmu (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Aleksander Kostyszak, Samobójstwo jako zjawisko społeczne w ujęciu Emila Durkheima (promotor: dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ)
 • Wiktor Krajniak, Filozoficzne problemy powstania i rozwoju mechaniki kwantowej w latach 1900-1927 (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Mateusz Krzyżanowski, Filozoficzne uzasadnienie obowiązku przestrzegania praw człowieka w sytuacjach ekstremalnych (promotor: dr hab. Stefana Konstańczak, prof. UZ)
 • Paweł Lepka, Metafizyka a nauka: ujęcie Josepha Agassiego (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Julita Oparska, Filozofia komunikacji a koncepcja cywilizacji kłótni w ujęciu Deborah Tannen (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Patryk Petrus, Praktyczne konsekwencje teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Julita Polańska, Idea historiozofii w ujęciu Immanuela Kanta i Karla Poppera (promotor: dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)
 • Kinga Pryputniewicz, Paleoastronautyka jako mit we współczesnej kulturze (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Angelina Weimann, Aleksandra Łosiewa koncepcja symbolu (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Piotr Wróblewski, Pojęcie miłości u filozofów francuskiego Oświecenia (promotor: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik)

2012

 • Aniela Agopsowicz, Kulturowe oddziaływanie reklamy (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Aleksandra Bulaczek, Filozofia medycyny Antoniego Kępińskiego (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Iwona Kumiszcze, Przestrzeń dyskursu jako determinanta rozwoju Michela Foucault spojrzenia na historię (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Grzegorz Malec, Spór o plagiat teorii doboru naturalnego: Blyth vs. Darwin (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Anna Mazur, Wartość estetyczna dzieła sztuki w ujęciu Romana Ingardena (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Mariola Nahajewska, Wizja społeczeństwa w utopiach renesansowych (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Maciej Nęczaj, Ruperta Sheldrake’a koncepcja pola morficznego (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Radosław Plato, Ewolucyjny relatywizm w ujęciu Gonzalo Munevara (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Justyna Swacha, Dydaktyka filozofii- metody alternatywne (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Katarzyna Szot, Johna Rawlsa teoria sprawiedliwości (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Paulina Świeca, Wyzwania i zagrożenia XXI wieku na podstawie wybranych problemów bioetycznych (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Katarzyna Turonek, Michał Bakunin i Aleksander Hercen o wolności (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Agata Wójtowicz, Lew Szestow – filozof prawosławny? (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)

2011

 • Krzysztof Burda, Estetyczne jakości w reklamie (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Agnieszka Gruszka, Tadeusz Kotarbiński o dylematach moralnych w medycynie (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Monika Hałka, Etyczne problemy globalizacji w ujęciu Petera Singera (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Tomasz Hołownia, Filozofia New Age w twórczości Paula Virilio (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Iwona Jankowska, Koncepcja anarchizmu indywidualistycznego w filozofii Maxa Stirnera (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Dorota Karczewska, Georga Simmela filozofia mody (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Małgorzata Kwitowska, Uzasadnienie praw zwierząt w etyce środowiskowej (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Radosław Milczarek, Soteriologia w etyce buddyzmu (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Izabela Obłaczyńska, Problem aborcji w bioetyce Kazimierza Szewczyka (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Joanna Ogrodniczek, Frommowskie "jestem tym. kim jestem" a idea doskonalenia człowieka (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Wojciech Oleksyk, Greniewskiego koncepcja logiki indukcji (promotor: dr hab. Tomasz Skura, prof. UZ)
 • Małgorzata Rutkowska, Marii Gołaszewskiej analiza zła jako wartości moralnej i estetycznej (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Maja Suchecka, Kobiety w filozofii XIX i XX w. Przyczynek do problemu (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Ewelina Topolska, Polskie badania filozofii Włodzimierza Sołowjowa (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Maciej Walkowiak, Kontrreformacja w Polsce wobec doktryny religijno-moralnej Braci Polskich (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Katarzyna Wolny, Mircei Eliadego filozofia religii - pojęcie magii (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Grażyna Zajączkowska, Kategoria wolności człowieka w filozofii Alberta Camusa (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)

Czytaj więcej...

Prace licencjackie

Kulturoznawstwo 2012-2019

 • Jakub Całujek, Zombie w kulturze popularnej na przykładzie seriali telewizyjnych (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Karolina Chabiniak-Gąsecka, Wybrane tradycje doroczne Górali Bukowińskich z Brzeźnicy w świetle opracowań z zakresu historii i teorii kultury (promotor: Katarzyna Węgorzewska, prof. UZ)
 • Tomasz Derwich, Saga „Star Wars” jako fenomen kultury popularnej (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Paulina Gerlach, Artystyczny performance jako wyraz radykalnego feminizmu na przykładzie Riot Grrrl, Pussy Riot i Femen (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Maciej Kotynia, Fenomen ateizmu wśród naukowców (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Magdalena Kozak, Fenomen kultury Coco Chanel (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Anna Krawczyk, Dylematy etyczne fotoreporterów wojennych na przykładzie Bractwa Bang Bang (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Patrycja Krzywicka, Problem miłości romantycznej na przykładzie filmu “Pięćdziesiąt twarzy Greya” (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Grażyna Lopko, Motyw demonicznego opętania w kinie na wybranych przykładach (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Natalia Luzińska, Postać elfa w powieściach fantasy (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Rebeka Markulak, Idee feminizmu w twórczości wizualnej Marty Frej (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Hanna Ostrowska, Turystyka jako fenomen kultury telewizji (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Anna Pietrań, Sztuka zaangażowania w Chinach w XXI w. (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Łukasz Piwińśki, Antyutopia w kulturze popularnej (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Michał Przybylak, Przemoc w grach komputerowych – analiza kulturowa (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Karolina Skórska, Wizja przyszłości człowieka na podstawie serial Czarne lustro (promotor: dr Agnieszka Szczap)
 • Karolina Wiśniewska, Przejawy niematerialnej kultury ludowej na terenie województwa lubuskiego (promotor: dr Agnieszka Szczap)

 Coaching i doradztwo filozoficzne 2015-2019

 • Jakub Stachowiak, Dylematy etyczne w pracy coacha wspierającego drużyny e-sportowe (dr Barbara Czardybon)
 • Adrian Zemsta, Coaching jako metoda szkoleniowa pracowników w przedsiębiorstwie (dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)
 • Anna Antoszewska, Fenomen spotkania w myśli filozoficznej Antoniego Kępińskiego (dr Barbara Czardybon)
 • Sylwia Bajor, Coaching i doradztwo filozoficzne jako narzędzia wspierania rozwoju osobistego (dr Paweł Walczak)
 • Marlena Boranowska, August Cieszkowski jako historyk filozoficznej szkoły jońskiej (dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ)
 • Marcin Brzostowski, Model coachingu koaktywnego i jego filozoficzne źródła w dialektyce Sokratejskiej (dr Barbara Czardybon)
 • Mariola Czycz-Mazur, Koncepcja człowieka w logoterapii Viktora Frankla (dr Barbara Czardybon)
 • Justyna Gołdyka, Status moralny zwierząt w filozofii Petera Singera (dr Tomasz Turowski)
 • Kamil Gozdur, Cycero - coach czy jedynie retor? (prof. dr hab. Lilianna Kiejzik)
 • Paulina Jarząb, Coaching jako proces wspierający zarządzanie zasobami ludzkimi (dr Barbara Czardybon)
 • Wojciech Juszczak, Tradycja ZEN w coachingu (dr Barbara Czardybon)
 • Michał Kalinowski, Coaching jako ogólna metoda rozwoju osobistego (dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)
 • Paula Kałużna, Wątki feminizmu drugiej fali w twórczości Simone de Beauvoir (dr Tomasz Turowski)
 • Marcin Kochan, Etyka stoicka w praktyce ascetycznej Ojców Pustyni (dr Justyna Kroczak)
 • Wojciech Kosowicz, Problem świadomości ciała w coachingu sportowym (dr Barbara Czardybon)
 • Martyna Krawczonek, Coaching i doradztwo filozoficzne w pracy managera klubu fitness (dr Paweł Walczak)
 • Karolina Kupczyk, Problematyka gender w dziełach Simone de Beauvoir (dr Agnieszka Szczap)
 • Kinga Kuźma, Stuarta Milla koncepcja wolności (dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)
 • Joanna Łajdanowicz, Filozoficzne i praktyczne aspekty uważności w coachingu (dr Barbara Czardybon)
 • Ewelina Majsak, C. G. Junga teoria osobowości jako podstawa narzędzi psychometrycznych wykorzystywanych w business coachingu (dr Barbara Czardybon)
 • Patryk   Malus,  Coaching i doradztwo filozoficzne w zarządzaniu zasobami ludzkimi (dr Paweł Walczak)
 • Jakub Małczak, Wpływ myśli Sokratejskiej na powstanie coachingu (dr Barbara Czardybon)
 • Alicja Michalska, Wykorzystanie metod coachingu i doradztwa filozoficznego w rozwoju kompetencji zawodowych kadry kierowniczej (dr Paweł Walczak)
 • Katarzyna Rogozińska, Miłość jako motor ludzkich działań w 'Uczcie' Platona (dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ)
 • Michał  Rosiński, Filozoficzne podstawy coachingu poznawczo-behawioralnego (CBC) w myśli Marka Aureliusza i Epikteta (dr Barbara Czardybon)

Filozofia 

2020

 • Anna Nehring-Rupińska, Ograniczenia darwinizmu w świetle Michaela Behe`ego koncepcji nieredukowalnej złożoności (dr Dariusz Sagan)
 • Piotr Rupiński, Jan Paweł II o teorii ewolucji (dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ)

2019

 • Małgorzata Uglik, Realizm historyczny Władysława Strzemińskiego (dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)

2018

 • Adrian Habura, Sokratejska filozofia wychowania na podstawie Apologii Platona i Ksenofonta  (dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ)

2016

 • Aleksander Kostyszak, Roberta Nozick'a utopijna wizja państwa (dr hab. Tomasz Mróz)
 • Karina Kisiel-Szymczak, Religia w świetle krytyki Ludwiga Feuerbacha (prof. dr hab. Lilianna Kiejzik)
 • Michał  Adamkiewicz, Człowiek jako 'owca i 'wilk' w antropologii Ericha Fromma (dr hab. Tomasz Mróz)
 • Janusz Wujda, Jana Narvesona filozoficzne argumenty przeciwko pacyfizmowi (dr hab. Tomasz Mróz)
 • Łukasz Zawadzki, Stanisława Kowalczyka personalistyczna filozofia sportu (dr hab. Tomasz Mróz)

2015

 • Patryk Woroniec, Idea Istoty Najwyższej w Wilhelma Schmidta teorii monoteizmu pierwotnego (dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)
 • Kinga Smolińska, Problem wolności kobiet w Koranie (dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ)

2014

 • Agnieszka Biesiadecka, Blaise Pascal: o wielkości i nędzy człowieka (dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Beata Tomkowiak, Kategoria miłości w filozofii człowieka Ericha Fromma (dr hab. Krzysztof Kaczyński, prof. UZ)

 2013

 • Magdalena Burzyńska, Józefa Tischnera filozofia nadziei (dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Artur Gierzkiewicz, Koncepcje państwa i prawa w ujęciu Charlesa Monteskiusza i Jeana-Jacques Rousseau (Prof. Lilianna Kiejzik)
 • Łukasz Nowak, Problem interpretacji absolutu w 'Filozofii Dziejów' G. W. F. Hegla (dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Krzysztof Wilk, Eugenika - problem czy szansa we współczesnym świecie? (dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)

 2012

 • Dorota Atamanik, Psychoanalityczna koncepcja sztuki (dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Joanna Deorowicz, Henryka Skolimowskiego eko-etyka (dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Karol Drewniaczyk, Postulat realizmu praktycznego w etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego (dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Anna Droś, Gioyanniego Pico Delia Mirandola filozoficzna koncepcja człowieka (dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Natalia Górska, Zjawisko przemocy w rodzinie w ocenie etyki społecznej (dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Piotr Grela, Eutanazja jako problem moralny współczesnego świata (dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Katarzyna Kich, Pamięć historii w hermeneutyce filozoficznej Paula Ricoeura (dr hab. Stefan Konstańczak prof. UZ)
 • Łukasz Kołodziej, Znaczenie wyrażenia 'anything goes' w eseju Paula K. Feyerabenda Against Method z 1970 r.  (dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ)
 • Rafał Maksymiuk, Henry'ego Thoreau koncepcja obywatelskiego nieposłuszeństwa (dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Renata Merda, Aksjologiczna funkcja pracy w filozofii Józefa Tischnera (dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Katarzyna Olszewska, Naturalizm w etyce wobec odkryć współczesnej neurobiologii (dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Zofia Sadowska, Prawne i etyczne aspekty życia zwierząt w świadomości człowieka (dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Światłowska Daria, Problem aborcji we współczesnej bioetyce (dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)

 2011

 • Anna Giec, Argumenty Karola Darwina za biologicznym pochodzeniem człowieka (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Bartosz Hoder, Pojęcie dialogu filozoficznego (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Paula Kemp, Problem aborcji w encyklice "Evangelium Vitae" Jana Pawła II (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Kamil Kleszczyński, Fryderyka Nietzschego koncepcja człowieka (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Mateusz Krzyżanowski, Immanuela Kanta filozofia wiecznego pokoju (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Angelina Kusiak, Polskie badania filozofii Piotra Kropotkina (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Natalia Maciaszek, Koncepcja człowieka w twórczości Markiza de Sade (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Julita Oparska, Trudności ludzkiego sumienia. Absurd i bunt jako wyznaczniki filozofii Alberta Camusa (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Aleksandra Padniewska, Między życiem a śmiercią. Eutanazja jako problem etyczny w etyce chrześcijańskiej oraz utylitaryzmie Petera Singera (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Julita Polańska, Antropologia w ujęciu Immanuela Kanta (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Marcin Serba, Filozofia sportu - pole problemowe i konceptualne (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)

Czytaj więcej...