Instytut Filozofii

Roz. Textu

Rekrutacja 2020/2021

Zasady rekrutacji - krok po kroku

OFERTA STUDIÓW NA WYDZIALE HUMANISTYCZNYM

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (licencjackie)

kierunek studiów: filozofia (limit: 15 miejsc)
sylwetka absolwenta (więcej)

kierunek studiów: coaching i doradztwo filozoficzne (limit: 30 miejsc)
sylwetka absolwenta (więcej)

kierunek studiów: kulturoznawstwo (limit: 30 miejsc)
sylwetka absolwenta (więcej)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (magisterskie)

kierunek studiów: filozofia (limit: 15 miejsc)
sylwetka absolwenta (więcej)

STUDIA TRZECIEGO STOPNIA (doktoranckie)

kierunek studiów: filozofia (więcej)