Instytut Filozofii

Roz. Textu

W Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji [SKEP] oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej - Oddział Nauk Humanistycznych i Społecznych znajdują się informacje nt. opublikowanych prac doktorskich.

Doktoraty nie opublikowane - których autorzy wyrazili zgodzę na udostępnienie swej pracy w internecie - znajduą się w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. (ZBC działa od 2005 r., dlatego doktoraty opublikowane przed powstaniem ZBC nie są tam umieszczane.)

Wszystkie prace doktorskie - w wersji papierowej - znajdują się w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

Lista aktualnie otwartych przewodów doktorskich

Poniżej znajdują się informacje na temat przeprowadzonych i planowanych obron doktorskich wraz ze streszczeniami rozpraw doktorskich i recenzjami.

Joanna Zegzuła-Nowak
Sekretarz ds. przewodów doktorskich w Instytucie Filozofii UZ

2015

10.III - Łukasz Moniuszko
Konstruktywny charakter zasady sprawiedliwości w systemie filozofii prawa Zygmunta Ziembińskiego
promotor: prof. UZ, dr hab. Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski)
data otwarcia przewodu doktorskiego:
recenzenci:

 • prof. dr hab. Maria Nowacka (Uniwersytet w Białymstoku)
 • dr hab. Grażyna Szumera (Uniwersytet Śląski)

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgra Łukasza Moniuszki
Recenzja prof. dr hab. Marii Nowackiej
Recenzja dr hab. Grażyny Szumery

26.V - Justyna Kroczak (Instytut Filozofii UZ)
Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności
promotor: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik (Uniwersytet Zielonogórski)

promotor pomocniczy: dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ
data otwarcia przewodu doktorskiego: 05.06.2012
recenzenci:

 • s. dr hab. Tereza Obolevitch (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
 • ks. prof. dr hab. Stanisław Janeczek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Justyny Kroczak
Recenzja s. dr hab. Terezy Obolevitch
Recenzja ks. prof. dra hab. Stanisława Janeczka

29.VI - Karolina Rożko (Instytut Filozofii UZ)
Zastosowanie metody systemów odrzucania do interpolacji
promotor: dr hab. Tomasz Skura, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
data otwarcia przewodu doktorskiego: 04.06.2013
recenzenci:

 • dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
 • dr hab. Marek Nasieniewski, prof. UMK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Rożko
Recenzja dr hab. Piotra Kulickiego, prof. KUL
Recenzja dra hab. Marka Nasieniewskiego, prof. UMK

2016

6.XII - Ewa Świętek (Instytut Filozofii UZ)
Estetyka współczesnej chińskiej kaligrafii
promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
data otwarcia przewodu doktorskiego: 21.04.2015
recenzenci:

 • dr hab. Beata Frydryczak, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • dr hab. Anna Wójcik (Uniwersytet Jagelloński)

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Ewy Świętek
Recenzja dr hab. Beaty Frydryczak, prof. UAM
Recenzja dr hab. Anny Wójcik

2017

14.II - Aleksandra Macintosh
Szestowa poszukiwania pewności
promotor: prof. zw. dr hab. Lilianna Kiejzik (Uniwersytet Zielonogórski)
data otwarcia przewodu doktorskiego: 04.06.2013
recenzenci:

 • dr hab. Adam Sawicki, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
 • dr hab. Janusz Dobieszewski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Macintosh
Recenzja dr hab. Adama Sawickiego, prof. UP
Recenzja dra hab. Janusza Dobieszewskiego, prof. UW

6.VI - Grzegorz Malec (Instytut Filozofii UZ)
Spory o plagiat Darwinowskiej teorii ewolucji
promotor: prof. zw. dr hab. Kazimierz Jodkowski (Uniwersytet Zielonogórski)

promotor pomocniczy: dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
data otwarcia przewodu doktorskiego: 25.09.2014
recenzenci:

 • prof. dr hab. Zenon Roskal (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
 • dr hab. Krzysztof Szlachcic (Uniwersytet Wrocławski)

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Malca
Recenzja prof. dra hab. Zenona Roskala
Recenzja dra hab. Krzysztofa Szlachcica

2018

25.IX - Małgorzata Gazda (Instytut Filozofii UZ)
Stephena C. Meyera teleologiczna koncepcja "podpisu w komórce". Spór o pochodzenie informacji genetycznej 
promotor: prof. zw. dr hab. Kazimierz Jodkowski (Uniwersytet Zielonogórski)

promotor pomocniczy: dr Dariusz Sagan (Uniwersytet Zielonogórski)
data otwarcia przewodu doktorskiego: 08.XII.2015
recenzenci:

 • prof. dr hab. Anna Lemańska (Uniwersyt Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
 • prof. dr hab. Marian Wnuk Katolicki (Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Gazdy
Recenzja prof. dr hab. Anny Lemańskiej
Recenzja prof. dra hab. Mariana Wnuka

 2019

07.V - Dorota Brylla (Instytut Filozofii UZ)

Swoistość nauczania Instytutu Studiów i Badań Kabały Bnei Baruch. Kontekst kulturowy i próba analizy treści filozoficznych

promotor: prof. IFiS PAN, dr hab. Agata Bielik-Robson,

data otwarcia przewodu doktorskiego: 08.XII.2015

recenzenci:

 • dr hab. Katarzyna Anna Kornacka-Sareło, prof. UAM
 • dr hab. Zbigniew Mikołejko, prof. IFiS PAN

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr Doroty Brylli

 Recenzja dra hab. Zbigniewa Mikołejko, prof. IFiS PAN

Recenzja dr hab. Katarzyny Anny Kornackiej-Sareło, prof. UAM

06.IX - Hubert Staśkiewicz (Instytut Filozofii UZ)

Idea państwa w ujęciu filozofii libertariańskiej

promotor: prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz

data otwarcia przewodu doktorsiego: 08.V.2018

recenzenci:

 • dr hab. Edward Jeliński, prof. UAM
 • dr hab. Daniele stasi, prof. UR

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgra Huberta Staśkiewicza

Recenzja dra hab. Daniele Stasi, prof. UR

Recenzja dra hab. Edwarda Jelińskiego, prof. UAM

2020

10.I - Kamil Kleszczyński (Instytut Filozofii UZ)

Filozoficzne aspekty grywalizacji

promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

promotor pomocniczy: dr Marcin Sieńko

data otwarcia przewodu: 20.VI.2017

recenzenci:

 • dr hab. Jan Stasieńko, prof. DSW
 • dr hab. Konrad Dominas, prof. UAM

Streszczenie rozprawy doktorskiej mgra Kamila Kleszczyńskiego

Recenzja dra hab. Jana Stasieńko, prof. DSW

Recenzja dra hab. Konrada Dominasa, prof. UAM

 

23.I -Katarzyna Turonek-Ostrowska (Instytut Filozofii UZ)

Filozoficzne aspekty twórczości Lou Andreas-Salomè

promotor: prof. dr hab. Lilianna Kiejzik (Uniwersytet Zielonogórski)

promotor pomocniczy:dr Agnieszka Szczap

data otwarcia przewodu: 20.VI.2017

recenzenci:

dr hab. Nadieżda Orłowa, prof. Uniwersytetu w Petersburgu

prof. dr hab. Czesława Piecuch, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

 Streszczenie rozprawy doktorskiej mgr KatarzynyTuronek-Ostrowskiej

recenzja dr hab. Nadieżdy Orłowej, prof. Uniwersytetu w Petersburgu

recenzja prof. dr hab. Czesławy Piecuch