Instytut Filozofii

Roz. Textu

dr Stanisław Hanuszewicz

Stanisław Hanuszewicz Urodzony: 17.VII.1966, Kraków

Zmarł: 29.03.2011, Zielona Góra

Wykształcenie i zatrudnienie:

  • 1990–1995 studia magisterskie na Wydziale  Filozoficznym UJ – kierunek filozofia;
  • 28.VI.1995 praca magisterska nt. Sceptycyzm metodyczny a racjonalizm krytyczny (promotor: dr hab. Adam Grobler, recenzent: dr Miłowit Kuniński);
  • 1996–2001 studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym UJ;
  • Od 1.IV.2001 asystent w Zakładzie Ontologii i Teorii Poznania IF WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego (obecnie Uniwersytetu Zielonogórskiego) w Zielonej Górze;
  • 25.XI.2003 praca doktorska nt.Znaczenie fallibilizmu (promotor: prof. dr hab. Adam Grobler (UZ); recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski (UZ); prof. US, dr hab. Tadeusz Szubka);
  • Od 1.IV.2004 adiunkt (w Zakładzie Ontologii i Teorii Poznania IF UZ);

 

Obszar zainteresowań i pracy badawczej: epistemologia, historia idei, historia filozofii starożytnej, semiotyka.

Sprawował funkcję w Instytucie Filozofii UZ: Sekretarz ds. przewodów doktorskich.

Od 4.XII.2007 był PrzewodniczącymZielonogórskiego Oddziału PTF.