Instytut Filozofii

Roz. Textu

dr hab. Beata Frydryczak, prof. UAM

Estetyk, filozof kultury, teoretyk i krytyk sztuki. Kurator wielu wystaw sztuki współczesnej, m.in. projektu „dialog” realizowanego w BWA w Zielonej Górze. Ostatnio zajmuje się estetyką krajobrazu. Mieszka w Lednogórze.

Spis publikacji

1. Książki

 1. Park Mużakowski – przestrzeń pamięci i pojednania (współautor z Heleną Kardasz), Zielona Góra 2006
 2. Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002.
 3. (red.) Ekspansja obrazów. Sztuka i media w świecie współczesnym, Instytut Kultury, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra-Warszawa 2000.
 4. Między gestem a dyskursem. Szkice z teorii sztuki, Instytut Kultury, Warszawa 1998.
 5. Estetyki oporu, Wydawnictwo WSP TK, Zielona Góra, 1995.

2. Artykuły

 1. Theodor W. Adorno: pojęcie pięknej natury, “Acta Universitatis Lodziensi”. „Folia Philosophica” 17, 2006, s. 139-151.
 2. „Złapać przemijającą chwilę zachwytu na światem” - pejzaże Witkacego, Słupsk, w: Powroty do Witkacego, pod re. J. Tarnowskiego, Słupsk 2006, s. 9-25
 3. Krajobraz i zaangażowanie, w: Sztuka w kontekście oddziaływania na człowieka, pod red. L. Kataryńczuk-Manii i J. Korcza, Zielona Góra 2006
 4. Kolekcja – o poszukiwaniu zbioru w gruzach muzeum, w: Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, pod red. M. Popczyk, Katowice 2006, s. 81-89
 5. Kolekcja – w poszukiwaniu zbioru w gruzach muzeum, „Opcje. Kwartalnik Kulturalny”, nr 2 lipiec 2005, s. 33-37.
 6. Pamięć śladów, w. A.P. Bator, Anamnesis, Wrocław 2005, s. 64 – 67.
 7. Kultura i nastroje – w poszukiwaniu nowych kategorii estetycznych, w: Aksjotyczne przestrzenie kultury, pod red. Renaty Tańczuk i Doroty Wolskiej, Wrocław 2005, s. 254 – 264.
 8. Miasto jako krajobraz, „Format” nr 47, 3/2005.
 9. Inwentaryzacja rzeczy odzyskanych, w: Roland Schefferski, Inwentaryzacja/ Bestandsaufnahme, Zielona Góra 2005, s. 35-48.
 10. Eine Bestandsaufnahme wiedrergewonnener Dinge: w Roland Schefferski, Inwentaryzacja/ Bestandsaufnahme, Zielona Góra 2005, s. 99- 114.
 11. Park Pücklera jako przestrzeń pamięci: porządek natury, „Prolibris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne”, nr 3-4, 2004, s. 80-86.
 12. Estetyka poszerzona: w stronę nowego paradygmatu, w: Sztuka współczesna i jej filozoficzne komentarze, pod red. T. Kostyrko, G. Dziamskiego, J. Zydorowicza, Poznań 2004, s. 211-224.
 13. Malowniczość – u źródeł współczesnej turystyki, w: Turystyka w perspektywie humanistycznej, pod red. M. Kazimierczaka, Poznań 2004, s. 58-65.
 14. O spotkaniu i rozstaniu G. Böhmego z estetyką przyrody Th. W Adorno, „Sztuka i Filozofia” , 2004, nr 24, s. 30-32.
 15. Estetyka i sztuka alegorii, „Dyskurs”, 2003/2004, nr 1, s. 222 –231.
 16. Czy Heimatmuseum wciąż żyje? „Prolibris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne”, nr 1, 2004, s. 104 –111.
 17. Archiwizacja życia codziennego, (O wystawie „Arche-fakty” Pauliny Komorowskiej–Birger), „Odra”, nr 5, 2004, s. 79-82.
 18. Park Pücklera jako przestrzeń pamięci: porządek sztuki, „Prolibris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne”, nr 2, 2004, s. 104 –111.
 19. Celebracja przedmiotu (O wystawach Rolanda Schefferskiego i Pauliny Komorowskiej-Birger w Zielonej Górze), „Kultura Współczesna” nr 1, 2004, s. 242-254.
 20. Malowniczość. W stronę estetyki krajobrazu, „Parergon. Pismo naukowo-artystyczne”, nr 2 , 2002/2003, ss. 44-56.
 21. O zacieraniu śladów: Walter Benjamin i Fryderyk Nietzsche, „Nowa Krytyka” nr 15, 2003, ss. 233-246.
 22. Malarskość jako alternatywa, „Prolibris. Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne”, nr 2 , 2003, s. 70-74.
 23. „Pamiętajcie o ogrodach”, w: Między kulturą a naturą, pod red. J. Ciesielskiej, Bielsko-Biała 2002, s. 12-27.
 24. Estetyka na ścieżkach sztuki, w: 10-lecie Instytutu Sztuki i Kultury Plastycznej w Zielonej Górze, 1991-2001, Zielona Góra 2002, s. 117-120.
 25. Waltera Benjamina idea poszukiwaniu śladów, „Kultura Współczesna” nr 3-4, 2002, s. 32-38.
 26. Fotografia jako pastisz, w: Fotografia lat 90. – czas stagnacji czy przemian?, pod red. K. Jureckiego, Muzeum Sztuki, Łódź 2002.
 27. Fotografia: między spojrzeniem a wspomnieniem, w: Estetyka i racjonalność fotografii, pod red. A. Soboty, „Atut”, Wrocław 2002, s. 73-86.
 28. Nowoczesna jakość życia: od przeżycia do zblazowania, w: Drogi i ścieżki filozofii kultury. Miscellanea dedykowane Profesor Teresie Kostyrko, pod red. J. Kmity, J. Sójki i A. Zeidler-Janiszewskiej, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2002, s. 56-69.
 29. Ikdienas pieredze jeb māsklas ilūzija, przekł. M. Rubene, w: Homo Aestheticus: no mākslas filosofijas līdz ikdienas dzīves estētika, pod. red. Mara Rubene, Tapals, Riga 2001, s. 129-134.
 30. The Collector as a Participant in Culture, w: Man within Culture at the Threshold of the 21 Century, pod red. E. Rewers i J. Sójki, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001, s. 179-186.
 31. Sztuka jako medium sztuki, czyli walizka Duchampa, w: Ekspansja obrazów. Sztuka i media w świecie współczesnym, pod red. B. Frydryczak, Instytut Kultury, Wydawnictwo WSP TK, Warszawa-Zielona Góra 2000, s. 145-152.
 32. Kobieta przed lustrem, w: Sztuka kobiet, pod red. J. Ciesielskiej, A. Smalcerz, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 2000, ss. 92-107.
 33. Przestrzeń sztuki: przestrzeń estetyczna vs przestrzeń publiczna, w: „Ars Educandi”, t.2, Gdańsk 2000, ss. 131-142.
 34. Pejzaż z ruinami: w: Przestrzeń, filozofia i architektura, pod red. E. Rewers, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999, s. 167-182.
 35. Okiem przechodnia: ulica jako przestrzeń estetyczna, w: Formy estetyzacji przestrzeni publicznej, pod red. J.S. Wojciechowskiego i A. Zeidler-Janiszewskiej, Instytut Kultury, Warszawa 1998, s. 101-116.
 36. W obronie idei sztuki (Uwagi na marginesie koncepcji Wolfganga Welscha), w: Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha, pod red. A. Zeidler-Janiszewskiej, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998, s. 156-160.
 37. Idea miejsca - bramy instalacji, Rocznik „Rzeźba Polska”, t. VII, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko 1998, s. 34-41.
 38. Kolekcja - fundamenty i zgliszcza muzeum, „Żywa Galeria” 1998, nr 1, (bez numeracji stron)
 39. Zbirateljstvo kot nova oblika sodelovanja v kulturi in umetniski praksi, przekł. M. Oblak, Ljublana, „Antropos”, nr 3-4, 1996, s. 23-27.
 40. Od Duchampa do Anty-Duchampa, czyli o geście artystycznym, w: Awangarda w perspektywie postmodernizmu, pod. red. G. Dziamskiego, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1996, s. 97-108.
 41. Fotoplastykon - ponowoczesna strategia (foto)obrazu, „Magazyn Sztuki” 1996, nr 11, s. 170-178.
 42. Ponowoczesność - nowe ścieżki postmoderny?, „Fa-art” 1996, nr 4, s. 5-10.
 43. O Lyotardzie. Rozmowa pomiędzy Stefanem Morawskim, Beatą Frydryczak i Jadwigą Ciszewską. „Magazyn Sztuki” 1996, nr 9, s. 195-201. (About Lyotard, A Conversation Between Stefan Morawski Beata Frydryczak & Jadwiga Ciszewska, tłum. J. Węgrodzka), s. 202-207.
 44. Eksperymentowanie jako nowy typ doświadczenia, w: Pojednanie tożsamości z różnicą?, pod red. E. Rewers, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995, s. 195-204.
 45. Wagabunda w świecie sztuki, w: Trudna ponowoczesność, red. A. Zeidler-Janiszewska, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1995, s. 279-290.
 46. Rozbijanie świata na kolekcje. Słów kilka o ponowoczesnym kolekcjonerstwie, „Magazyn Sztuki” 1995, nr 6/7, s. 260-268.
 47. Kolekcjonerstwo w perspektywie ponowoczesności. Wywiad z Zygmuntem Baumanem. „Magazyn Sztuki” 1995, nr 6/7, s. 269-273.

3. Krytyka artystyczna i recenzje

 1. Dialog aury ze śladami, Galeria BWA, Zielona Góra 2005.
 2. Nauka oddychania. O sztuce Alicji Lewickiej, BWA Zielona Góra 2005-
 3. Fotografia w świecie kalkulacji, „Fotografia” 2001, nr 2 (5), s. 63-66.
 4. Biel emocjami nasycona, w: „Orońsko. Kwartalnik Rzeźby” 2001, nr 1-2 (42-43) s. 4-10.
 5. Dialog wewnętrzny, Galeria BWA, Zielona Góra 2000, s. 4-20.
 6. Zwischen Spur und Geste, przekł. O. Kühl, w: Roland Schefferski, Lovis-Corinth-Preis 2000, DieKüstlerGilde, Esslingen 2000, ss. 7-10.
 7. Sztuka z pierwiastkiem kobiecym (De kunst met enn vrouwelijk element), przekł. G. Van de Werff-Czechowska), Zielona Góra, Helmond, 2000, (bez numeracji stron).
 8. Między gestem a dyskursem (Between a Gesture and a Discourse, przekł. A. Licznerska), w: „Polska abstrakcja analityczna”, BWA Wrocław, Wrocław 1999, s. 44-48, 49-54.
 9. Performance kadrowany, „Exit” 1999, nr 1, ss. 1890-1892.
 10. Pomiędzy sztuką a sferą publiczną, „Kresy” nr 29, 1/1997, s. 229-232.
 11. Wyspa – taiteen saari (przekł Paivi Paloposaki); The Island of Art (przekł. M.B. Guzowska), w: The Site of Idea, the Idea of Site, Helsinki, 1997, s.14-20, 35-42.
 12. Szczeliny wspomnień, „Kresy. Kwartalnik literacki” nr 25, 1/1996, s. 255-256.
 13. Potoczność zapisana estetycznie, „Exit” 1996, nr 4, s. 1344-1345.
 14. Drugi oddech obrazu. Słów kilka o geście artystycznym Ryszarda Woźniaka, „Odra” 1996, nr 5, s. 87-92.
 15. Pokój Jadwigi, czyli między śladem a gestem. (O sztuce Rolanda Schefferskiego) „Magazyn Sztuki” nr 11, 1996 , s. 114-122.
 16. Boso ku sztuce (Video i performance Wojtka Zamiary), „Kwartalnik Artystyczny” 1995, nr 2, s. 114-116.

4. Tłumaczenia (z j. angielskiego)

 1. J. Wolff, To co kobiece w sztuce nowoczesnej. Benjamin, Simmel i płeć kulturowa nowoczesności, „Kultura Współczesna” 2001, nr 2-3, s. 83-97.
 2. A. Erjavec, Przygody oka, w: Ekspansja obrazów. Sztuka i media w świecie współczesnym, pod red. B. Frydryczak, Warszawa- Zielona Góra, 2000, s. 9-22.
 3. K. Lehari, Nowe media i estetyka środowiska przestrzennego, w: Ekspansja obrazów. Sztuka i media w świecie współczesnym, pod red. B. Frydryczak, Warszawa- Zielona Góra, 2000, s. 277-284.
 4. J. Schröder, Wyobraźnia bezprzewodowa i ciało, w: Ekspansja obrazów. Sztuka i media w świecie współczesnym, pod red. B. Frydryczak, Warszawa- Zielona Góra, 2000, s. 163-184.
 5. M. Jay, Lyotard a dyskredytacja widzenia w XX-wiecznej myśli francuskiej, „Kultura Współczesna”, nr 1-2, 1996, 100-108.
 6. J.-F. Lyotard, Refleksje krytyczne, „Magazyn Sztuki”, nr 9, 1996, s. 188-194.
 7. K. Lehari, Kulturowa tożsamość i design, „Kultura Współczesna”, nr 1-2, 1996, s. 152-157.
 8. H. Paetzold, Status obrazu, „Magazyn Sztuki” nr 11, 1996, s. 153-169.
 9. S. Morawski; W aurze kryzysu. (Sztuka i estetyka wobec kulturowego tła), w: Humanistyka jako autokreacja kultury, pod red. K. Zamiary, Poznań 1995, s. 75-90.
 10. A. Erjavec, Dziedzictwo Adorna, w: Pojednanie tożsamości z różnicą?, pod red. E. Rewers, Poznań 1995, s. 89-102.
 11. J. Caughie, Adorno: powtórzenie, różnica i telewizja jako gatunek, w: Pojednanie tożsamości z różnicą?, pod red. E. Rewers, Poznań 1995, s. 115-140.
 12. K-O. Apel, Hermeneutyczny wymiar nauki społecznej i jej normatywna podstawa; w: Humanistyka jako autokreacja kultury, pod. red. K. Zamiary, Poznań 1995, 185-206.
 13. A. Erjavec, Postrzeganie nauki w modernistycznej i postmodernistycznej praktyce artystycznej, w: Humanistyka jako autokreacja kultury, pod red. K. Zamiary, Poznań 1995, s. 91-98.