Instytut Filozofii

Roz. Textu

Wykład Prof. Kiejzik

Na zaproszenie "Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego" w dniu 7 listopada 2019 roku prof. Lilianna Kiejzik wygłosi wykład pt. "Sofilologia o. P. Florenskiego i o. S. Bułgakowa w korespondencji G.W. Florowskiego z bratem Antonem (nowe fakty)". Będzie to kolejny wykład w cyklu Twórcy rosyjskiego odrodzenia religijnego

Odczyt w ramach spotkań PTF 24 X 2019

Dr hab. Joanna Dudek (Uniwersytet Zielonogórski) wygłosiła wykład pt. "Humanizm i humanitaryzm - wprowadzenie" w ramach cyklu "Humanizm jako program etyczny" Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego..

Wizyta badawcza dr. Trybusa

Dr Adam Trybus w dniach 9.09-15.09 odbył wizytę badawczą obejmującą: kwerendę biblioteczną w CDELI (La Chaux-de-Fonds w Szwajcarii) dotyczącą korespondencji B. Russella, L. Couturata i A. Cadenata; konsultacje badawcze z Prof. Sebastienem Gandonem (Universite Clermont Auvergne we Francji) dotyczące filozofii geometrii B. Russella; oraz konsultacje badawcze z Prof. Christianem Thielem (Friedrich-Alexander Universitaet Erlangen-Nuernberg w Niemczech) dotyczące rozwoju badań nad geometrią w obszarze niemieckojęzycznym w XIX wieku.

27.08.2019

 
Uprzejmie informujemy, że w "Rocznikach Humanistycznych" 7/2019 ukazał się nowy artykuł dr Justyny Kroczak: Christian forms of expressing beauty and the religious identity of Old Rus’ (11-13th centuries) according to the Hypatian Codex
 Tekst dostępny jest tutaj

10.07.2019

10.07.2019. Ukazała się książka Małgorzaty Gazdy, zatytułowana Spór o "podpis w komórce", Biblioteka Filozoficznych Aspektów Genezy, t. 8, Wydawnictwo Pod Prąd, Lublin 2019, s. 302. Zamówienie.

Obrona doktorska

Uprzejmie informujemy, że 6 września 2019 r., o godz. 11:00, w budynku A-20 (Collegium Neophilologicum), przy al. Wojska Polskiego 71 A, w auli J, rozpocznie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Huberta Staśkiewicza pt. Idea Państwa w ujęciu filozofii libertariańskiej.

Serdecznie zapraszamy.

18.06.2019

18.06.2019. W książce pod redakcją Stanisława Janeczka, Zbigniewa Wróblewskiego i Anny Starościc, Genius vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ukazały się artykuły trzech pracowników Instytutu Filozofii UZ:

  • Piotr Bylica, Palenie czarownic a prawo moralne: C.S. Lewisa argument z moralności przeciwko naturalizmowi (s. 49-71);
  • Kazimierz Jodkowski, Antyreligijny charakter Darwinowskiej teorii ewolucji (s. 133-147);
  • Dariusz Sagan, Status poznawczy teorii inteligentnego projektu w świetle naturalizmu metodologicznego i koncepcji epistemicznych układów odniesienia (s. 309-321).