Instytut Filozofii

Roz. Textu

Książka w przekładzie prof. Piotra Bylicy

Nakładem fundacji "Prodoteo" ukazała się książka Dela Ratzscha "Nauki przyrodnicze z perspektywy chrześcijańskiej" (Warszawa 2021). Autorem przekładu z języka angielskiego jest prof. Piotr Bylica.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Komisja Doktorska powołana przez Senat UZ, Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia oraz Dyrekcja Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Zielonej Górze uprzejmie zawiadamiają, że 14 maja 2021 o godz. 11.00 w trybie zdalnym rozpocznie się PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ mgr Lucyny Majewskiej pt. Philosophia pauperum. Andrzeja Grzegorczyka wstęp do filozofii człowieka. Promotorem rozprawy jest dr hab. Joanna Dudek, prof.UZ a promotorem pomocniczym jest dr Tomasz Turowski.

Pozostałe szczegóły znajdują się tutaj.

W celu uzyskania linku do platformy Google Meet, gdzie odbędzie się obrona doktorska należy uprzednio się zarejestrować pisząc na adres mailowy: J.Zegzula-Nowak@ifil.uz.zgora.pl