Instytut Filozofii

Roz. Textu

Wytrzeć sobie Gębę filozofią

Jakiś czas temu do dyrektora Instytutu Filozofii prof. Jacka Uglika zgłosił się Władysław Sikora, którego przedstawiać nie trzeba. Otóż, twórca słynnego na cały kraj Zielonogórskiego Zagłębia Kabaretowego, zaproponował spotkania z filozofią poza akademickim gettem. W mekce kabaretów, w legendarnej Gębie odbywają się spotkania, których celem jest swobodna dyskusja, wymiana poglądów, a przede wszystkim popularyzacja filozofii, poza jej instytucjonalnym wymiarem.

Dyrektor Uglik zwrócił się do mnie z prośbą o podjęcie się moderacji tych spotkań i dyskusji, do czego zachęciłem dr. Pawła Walczaka, i tak co drugi czwartek po godzinie 21:00, w magicznej i miłej atmosferze rozmawiamy o sprawach metafizycznych.

Pierwsze spotkanie Władek Sikora poświęcił problematyce wolności i przyjął konwencję według której z sali rzucamy hasła, on je zapisuje, a potem poddajemy pod dyskusję. Nasza rozmowa nie ma celu, służy tylko wymianie poglądów, nie uzgadniamy żadnego spójnego, ostatecznego stanowiska, ale dajemy się ponieść problematyce. To niesamowite, że w dobie technokracji, tabloidyzacji, gdzie wszystko jest symulakrum, udaje się odnowić starogrecką agorę. Pasja retoryczna podporządkowana etosowi, patosowi i logice, zgodnie ze starogreckim duchem dialektyki, poprowadziła nas w nieznane, tym bardziej, że przyszło wiele osób zupełnie niezwiązanych z akademią.

Drugie spotkanie miało inny charakter, a za temat przewodni dyskusję o prawdzie i kłamstwie. Tym razem sympozjum miało charakter okrągłostołowy, a publika znów dopisała, mimo późnej godziny. Następne spotkania poświęciliśmy problematyce moralności w świecie współczesnym. Jesteśmy otwarci na propozycje dalszych dyskusji i zachęcamy wszystkich, których coś boli, doskwiera, dziwi, by śledzili stronę:

https://www.facebook.com/groups/681013029547235

oraz czynnie uczestniczyli w spotkaniach i dyskusjach.

Tomasz Turowski

Prestiżowa nominacja dla prof. Stefana Konstańczaka

Kapituła Nagrody im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego wybrała pięć książek, które konkurować będą o tytuł najlepszego dzieła humanistycznego wydanego w Polsce w 2020 r. Zwycięzcę VII edycji konkursu organizowanego przez Uniwersytet Łódzki poznamy 13 marca.

Wśród nominowanych prac znalazła się książka prof. Stefana Konstańczaka "Etyka niezależna w Polsce", opublikowana przez Oficynę Wydawniczą Uniwersytetu Zielonogórskiego. To niezwykle cenne wyróżnienie; gratulacje!

Nowa książka prof. Lilianny Kiejzik

Informujemy, że nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego ukazała się najnowsza książka Prof. Lilianny Kiejzik i Nadieżdy Orłowej pt. "Drugi plan, czyli kobiety w filozofii rosyjskiej. Losy - twórczość - działalność".

Dr Joanna Zegzuła-Nowak laureatką Miniatury

Miło nam poinformować, że dr Joanna Zegzuła-Nowak została laureatką 5. edycji konkursu "Miniatura", ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt badawczy dr Zegzuły-Nowak zatytułowany jest „Peryferie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Mieczysława Wallisa program estetyzacji świata. Refleksje na marginesie zapisków Woldenberskich”.

Kondolencje

Panu dr. Pawłowi Walczakowi

wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu odejścia

Brata

składają

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Filozofii

Nowy artykuł prof. Lilianny Kiejzik

W "Przeglądzie Filozoficznym" (2021, nr 2) znalazł się artykuł prof. Lilianny Kiejzik "Moje wspomnienie o Andrzeju Walickim (z wykorzystaniem kilku jego listów oraz listów o. Gieorgija Fłorowskiego o nim)". Ten numer "Przeglądu Filozoficznego" w całości poświęcono pamięci prof. Andrzeja Walickiego (1930-2020)".

Sympozjum o Szkole Lwowsko-Warszawskiej

W dniach 21-23 października 2021r. dr Joanna Zegzuła-Nowak wzięła udział w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym pt. „World of values” in the Lvov-Warszaw School”, które zostało zorganizowane przez „Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej”. Wygłosiła referat pt. „O aksjologicznych uwarunkowaniach człowieczeństwa. Relacjonizm aksjologiczny Mieczysława Wallisa". Program Sympozjum znajduje się pod poniższym linkiem.

Nowy artykuł dr Joanny Zegzuły-Nowak w PF

W najnowszym numerze „Przeglądu Filozoficznego. Nowa Seria” (3/2021) został opublikowany artykuł dr Joanny Zegzuły-Nowak pt. „Wokół zagadnienia tożsamości narodowej. Mieczysława Wallisa rozrachunki z polskością”. Artykuł znajduje się pod poniższym linkiem.