Instytut Filozofii

Roz. Textu

Badania prowadzone w Zakładzie Historii Filozofii

W Zakładzie Historii Filozofii są prowadzone badania na temat dziewiętnastowiecznej filozofii rosyjskiej (Włodzimierz Sołowjow) oraz dwudziestowiecznej emigracyjnej rosyjskiej filozofii religijnej (S. Bułgakow, P. Floreński, L. Karsawin), ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sofiologii – nauki o Sofii-Mądrości Bożej, filozofii wszechjedności, koncepcji Bogoczłowieczeństwa i różnych nurtów rosyjskiego anarchizmu (M. Bakunin, P. Kropotkin, L. Tołstoj).

Czytaj więcej...

mgr Angelina Weimann

-
+48 (68) 328 31 20

227 (Collegium Neophilologicum / Neo)
Plan zajęć, SKEP
Więcej o doktorancie

mgr Anna Droś

-
+48 (68) 328 31 20

201 (Collegium Neophilologicum / Neo)
Plan zajęć, SKEP