Instytut Filozofii

Roz. Textu

Badania prowadzone w Zakładzie Filozofii Kultury

Obszar badawczy i zainteresowania badawcze w zakładzie koncentrują się na szeroko pojętej problematyce współczesności i współczesnej kultury analizowanej z perspektywy filozofii kultury i estetyki w odniesieniu do problematyki ponowoczesności; w tych ramach ze szczególną uwagą rozwijane są zagadnienia dotyczące estetyzacji kultury, estetyki nowych mediów i estetyki reklamy. Osobnym, pogłębianym obszarem badawczym jest estetyki krajobrazu, z akcentem stawianym na angielską estetyki XVIII wieku oraz współczesne nurty estetyki ekologicznej i środowiskowej.

Czytaj więcej...

mgr Aleksandra Kurzawa

-
+48 (68) 328 31 20

205 (Collegium Neophilologicum / Neo)
Plan zajęć, SKEP
Więcej o doktorancie

mgr Julita Oparska

-
+48 (68) 328 31 20

205 (Collegium Neophilologicum / Neo)
Plan zajęć, SKEP
Więcej o doktorancie

mgr Kinga Pryputniewicz

-
+48 (68) 328 31 20

205 (Collegium Neophilologicum / Neo)
Plan zajęć, SKEP
Więcej o doktorancie