Instytut Filozofii

Roz. Textu

Badania prowadzone w Zakładzie Ontologii i Teorii Poznania

Zakład Ontologii i Teorii Poznania prowadzi badania dotyczące:

  • statusu wiedzy, a w szczególności, kontrowersji fundamentalizm – antyfundamentalizm,
  • statusu poznawczego teorii naukowych,
  • płaszczyzn niewspółmierności interteoretycznej w filozofii i w nauce,
  • epistemologii ewolucyjnej i filozofii biologii: statusu hipotezy o adaptacyjnym pochodzeniu poznania, analizy założeń teoretycznych neodarwinizmu.

mgr Krzysztof Jankowski

-
+48 (68) 328 31 20

201 (Collegium Neophilologicum / Neo)
Plan zajęć, SKEP
Więcej o doktorancie

mgr Julita Polańska

-
+48 (68) 328 31 20

222 (Collegium Neophilologicum / Neo)
Plan zajęć, SKEP
Więcej o doktorancie