Instytut Filozofii

Roz. Textu

"Filozofia wolnego ducha" Mikołaja Bierdiajewa

W ramach projektu badawczego „Filozofia Srebrnego Wieku” ukazała się kolejna – szósta i ostatnia – pozycja książkowa: „Filozofia wolnego ducha” Mikołaja Bierdiajewa, w przekładzie prof. Haliny Rarot z Politechniki Lubelskiej.

Publikacja tego dzieła finalizuje zaplanowany na lata 2017-2022 projekt grantowy, którego kierownikiem jest prof. Jacek Uglik; projekt sfinansowano w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr 0404/NPRH5/H22/84/2017). Wartość projektu wyniosła 151 162, 00 zł.

Przedsięwzięcie translatorskie umożliwiło po raz pierwszy publikację w języku polskim – nakładem Wydawnictwa Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk – następujących prac: „Zjawisko i sens” Gustawa Szpeta, „Dialektyka mitu” Aleksego Łosiewa, „Zarys historii filozofii rosyjskiej” Ernesta Radłowa, „Czym jest prawo?” Leona Petrażyckiego, „Dusza ludzka” Siemiona Franka oraz „Filozofia wolnego ducha” Mikołaja Bierdiajewa.

W realizację projektu badawczego w charakterze tłumaczy zaangażowani byli pracownicy Instytutu Filozofii UZ, m.in. prof. Roman Sapeńko, dr Justyna Kroczak i dr Barbara Czardybon, a także badacze z zewnątrz: prof. Bogusław Żyłko z Uniwersytetu Gdańskiego oraz wspomniana już prof. Halina Rarot z Politechniki Lubelskiej.