Instytut Filozofii

Roz. Textu

Nowy artykuł prof. Lilianny Kiejzik

W "Przeglądzie Filozoficznym" (2021, nr 2) znalazł się artykuł prof. Lilianny Kiejzik "Moje wspomnienie o Andrzeju Walickim (z wykorzystaniem kilku jego listów oraz listów o. Gieorgija Fłorowskiego o nim)". Ten numer "Przeglądu Filozoficznego" w całości poświęcono pamięci prof. Andrzeja Walickiego (1930-2020)".