Instytut Filozofii

Roz. Textu

Dr Joanna Zegzuła-Nowak laureatką Miniatury

Miło nam poinformować, że dr Joanna Zegzuła-Nowak została laureatką 5. edycji konkursu "Miniatura", ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt badawczy dr Zegzuły-Nowak zatytułowany jest „Peryferie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Mieczysława Wallisa program estetyzacji świata. Refleksje na marginesie zapisków Woldenberskich”.

Kondolencje

Panu dr. Pawłowi Walczakowi

wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu odejścia

Brata

składają

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Filozofii

Nowy artykuł prof. Lilianny Kiejzik

W "Przeglądzie Filozoficznym" (2021, nr 2) znalazł się artykuł prof. Lilianny Kiejzik "Moje wspomnienie o Andrzeju Walickim (z wykorzystaniem kilku jego listów oraz listów o. Gieorgija Fłorowskiego o nim)". Ten numer "Przeglądu Filozoficznego" w całości poświęcono pamięci prof. Andrzeja Walickiego (1930-2020)".

Sympozjum o Szkole Lwowsko-Warszawskiej

W dniach 21-23 października 2021r. dr Joanna Zegzuła-Nowak wzięła udział w Międzynarodowym Sympozjum Naukowym pt. „World of values” in the Lvov-Warszaw School”, które zostało zorganizowane przez „Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej”. Wygłosiła referat pt. „O aksjologicznych uwarunkowaniach człowieczeństwa. Relacjonizm aksjologiczny Mieczysława Wallisa". Program Sympozjum znajduje się pod poniższym linkiem.

Nowy artykuł dr Joanny Zegzuły-Nowak w PF

W najnowszym numerze „Przeglądu Filozoficznego. Nowa Seria” (3/2021) został opublikowany artykuł dr Joanny Zegzuły-Nowak pt. „Wokół zagadnienia tożsamości narodowej. Mieczysława Wallisa rozrachunki z polskością”. Artykuł znajduje się pod poniższym linkiem.

Nagranie spotkania z Prof. Barbarą Oakley

Pod adresem https://youtu.be/f48uqlUMWNc dostępne jest nagranie wykładu Prof. Barbary Oakley z okazji 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Nowa książka Prof. Lilianny Kiejzik

Ukazała się książka autorstwa Lilianny Kiejzik i Nadezy Orlovej "Kobiety w filozofii rosyjskiej. Filozofowie rosyjscy o kobietach". Została przygotowana w ramach projektu grantowego NCN "Drugi plan: kobiety w filozofii rosyjskiej".

Spotkanie z Prof. Barbarą Oakley

Zapraszamy na spotkanie z Profesor Barbarą Oakley (Oakland University, USA), która zajmuje się naukowymi metodami skutecznego przyswajania i przekazywania wiedzy. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 4. pażdziernika w ramach obchodów 20-lecia UZ. Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu proszone są o wypełnienie formularza na stronie shorturl.at/ajJ58 (zapisy do 30 września br). Tam też znajduje się więcej szczegółów dotyczących tego spotkania.