Instytut Filozofii

Roz. Textu

"Filozofia wolnego ducha" Mikołaja Bierdiajewa

W ramach projektu badawczego „Filozofia Srebrnego Wieku” ukazała się kolejna – szósta i ostatnia – pozycja książkowa: „Filozofia wolnego ducha” Mikołaja Bierdiajewa, w przekładzie prof. Haliny Rarot z Politechniki Lubelskiej.

Publikacja tego dzieła finalizuje zaplanowany na lata 2017-2022 projekt grantowy, którego kierownikiem jest prof. Jacek Uglik; projekt sfinansowano w programie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, nr 0404/NPRH5/H22/84/2017). Wartość projektu wyniosła 151 162, 00 zł.

Przedsięwzięcie translatorskie umożliwiło po raz pierwszy publikację w języku polskim – nakładem Wydawnictwa Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk – następujących prac: „Zjawisko i sens” Gustawa Szpeta, „Dialektyka mitu” Aleksego Łosiewa, „Zarys historii filozofii rosyjskiej” Ernesta Radłowa, „Czym jest prawo?” Leona Petrażyckiego, „Dusza ludzka” Siemiona Franka oraz „Filozofia wolnego ducha” Mikołaja Bierdiajewa.

W realizację projektu badawczego w charakterze tłumaczy zaangażowani byli pracownicy Instytutu Filozofii UZ, m.in. prof. Roman Sapeńko, dr Justyna Kroczak i dr Barbara Czardybon, a także badacze z zewnątrz: prof. Bogusław Żyłko z Uniwersytetu Gdańskiego oraz wspomniana już prof. Halina Rarot z Politechniki Lubelskiej.

Wykład prof. Tomasza Mroza

INSTYTUT FILOZOFII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

zaprasza na wykład w ramach cyklu

FILOZOFIA WOBEC PROBLEMU TOŻSAMOŚCI

dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ

Co badają historycy filozofii polskiej?

 

20.10.2022, godz. 17.00, Aula Biblioteki UZ (al. Wojska Polskiego 71)

Filozofia wobec problemu tożsamości

INSTYTUT FILOZOFII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

przy współpracy POLSKIEGO TOWARZYSTWA FILOZOFICZNEGO

zaprasza na cykl wykładów

 

FILOZOFIA WOBEC PROBLEMU TOŻSAMOŚCI

 

Cykl wykładów jest częścią projektu „Oblicza filozofii: od jej historii do zastosowań” finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa”.

Celem cyklu wykładów "Filozofia wobec problemu tożsamości" jest ukazanie roli badań humanistycznych, zwłaszcza filozoficznych, w refleksji nad kategorią tożsamości, źródeł kultury i wartości spajających wspólnotę. Zostaną zaprezentowane prelekcje na tematy przybliżające znaczenie i sens pojęcia tożsamości, narodu, wspólnoty, patriotyzmu zarówno w kontekście historycznym jak i współczesnym. Zaproszeniu prelegenci będą reprezentowali różne dziedziny humanistyki i nauk społecznych: filozofię, historię, literaturoznawstwo, psychologię.

W ramach projektu „Oblicza filozofii: od jej historii do zastosowań” realizowane będą w kolejnych semestrach otwarte wykłady poświęcone tematyce tożsamości lokalnej oraz perspektywie zastosowań badań humanistycznych, zwłaszcza filozoficznych. Ponadto zostanie zorganizowany konkurs filozoficzny dla szkół średnich oraz zostanie przygotowana i opublikowana książka przybliżająca problematykę prezentowanych wykładów otwartych.

Nowa książka Tomasza Mroza

Ukazał się drugi tom serii "Studia i Teksty z Dziejów Recepcji Filozofii Starożytnej". Jest to książka T. Mroza pt. Stanisław Lisiecki (1872-1960) i jego Platon. Tom ten wieńczy realizację projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki.

Nowy artykuł Adama Trybusa

W czasopiśmie Journal of the History of Analytical Philosophy ukazał się artykuł Adama Trybusa i Bernarda Linsky'ego pt. 'Two Poles Worlds Apart' wraz z towarzyszącymi tłumaczeniami.