Instytut Filozofii

Roz. Textu

Nowy artykuł Adama Trybusa

W czasopiśmie Journal of the History of Analytical Philosophy ukazał się artykuł Adama Trybusa i Bernarda Linsky'ego pt. 'Two Poles Worlds Apart' wraz z towarzyszącymi tłumaczeniami.

Wystąpienie konferencyjne prof. Jacka Uglika

W dniach 21-22 czerwca odbyła się konferencja organizowana przez redakcję "Przeglądu Filozoficznego" z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy urodzin Bertranda Russella. W wydarzeniu tym wziął udział prof. Jacek Uglik z referatem "Bertrand Russell i anarchizm".

Odczyt dr. Adama Trybusa

W dniu 13 czerwca, dr Adam Trybus wygłosił odczyt w Wydziale Informatycznym University of Leeds w Wielkiej Brytanii pt. "On the Affine Foundations of Spatial Reasoning".