Instytut Filozofii

Roz. Textu

Opis i historia instytutu

Opis Strony Instytutu

Można tu znaleźć informacje dotyczące naszego Instytutu - jego historię, strukturę z listą zakładów i pracowników w poszczególnych zakładach oraz indywidualnymi podstronami pracowników i doktorantów, spisy publikacji pracowników i doktorantów w alfabetycznym układzie oraz wiele z tych publikacji w wersji elektronicznej, informacje o udziale w konferencjach naukowych, o zajęciach, listę prac dyplomowych napisanych w Instytucie itp.

Zainteresowani prowadzonymi przez nas studiami również znajdą tu coś ciekawego: Uniwersytet Zielonogórski oferuje studia filozoficzne w sytemie stacjonarnym, niestacjonarnym oraz podyplomowym. Wszystko, co warto o nich wiedzieć, znaleźć można w dziale O studiach.

Za wygląd strony odpowiadają pracownicy Instytutu, zarówno ci, którzy ją tworzą, jak i ci, którzy z sobie wiadomych powodów nie chcą w tym uczestniczyć.

W witrynie Instytutu Filozofii UZ gościnę znalazły także strony luźno związanej z Instytutem Filozofii UZ Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego oraz inicjatyw naszego środowiska filozoficznego: Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego, organizującego - we współpracy z zielonogórskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego - otwarte wykłady zaproszonych gości. Odrębne witryny mają: inicjatywa Filozofia Rosyjska, której przewodzi prof. Lilianna Kiejzik, oraz siostrzana wobec niej inicjatywa "Nauka a Religia", prowadzona przez prof. Kazimierza Jodkowskiego, w ramach której wydawane jest również czasopismo internetowe Filozoficzne Aspekty Genezy. Instytut Filozofii wydaje ponadto internetowe czasopismo filozoficzno-kulturowe Appendix.

Historia Instytutu Filozofii UZ

Przed powstaniem Instytutu filozofowie zielonogórscy pracowali w Zakładzie Filozofii Instytutu Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego. Zielonogórskie środowisko filozoficzne rozwinęło się znacznie, gdy w 1995 roku ówczesny rektor WSP, prof. Baksalary, zdecydował się zatrudnić kilku profesorów z zewnątrz (Andrzeja Wiśniewskiego, Wojciecha Sadego, Kazimierza Jodkowskiego i - nieco później - Adama Groblera) oraz kilku młodych doktorów (Marka Piechowiaka, Wojciecha Żełańca i Beatę Frydryczak). Wcześniej pracowali już profesorowie Ryszard Palacz, Jan Kurowicki i Włodzimierz Kaczocha, a prof. Robert Leszko przeszedł z Instytutu Matematyki. Instytut Filozofii powstał 1 października 1995 r. w wyniku tych zmian. Pierwszym dyrektorem Instytutu był prof. UZ dr hab. Krzysztof Kaszyński.

W roku akademickim 1996/1997 zostały otwarte w WSP TK stacjonarne, pięcioletnie studia magisterskie w zakresie filozofii. W roku akademickim 2000/2001 zostały uruchomione 3-letnie licencjackie studia zawodowe w zakresie filozofii ze specjalnością wiedza o społeczeństwie, a w roku akademickim 2003/2004 dodatkowo pięcioletnie studia magisterskie w zakresie filozofii ze specjalnością komunikacja i współdziałanie społeczne (studia te zostały parę lat później zamknięte z powodu niezgodności z uchwaloną przez Sejm ustawą o szkolnictwie wyższym) oraz 2-letnie studia magisterskie uzupełniające w zakresie filozofii. Ponadto w roku akademickim 2002/2003 zostały otwarte zaoczne, 3-letnie licencjackie studia zawodowe w zakresie filozofii.

Centralna Komisja do spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych z dniem 27.03.2000 r. przyznała Instytutowi Filozofii WSP TK uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie "filozofia". W roku akademickim 2000/2001 odbyły się pierwsze obrony rozpraw doktorskich w IF. Do dzisiaj stopień doktora filozofii uzyskały w Zielonej Górze 23 osoby.

W uznaniu wysokiej jakości kształcenia Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 23 marca 2002 r. udzieliła kierunkowi "filozofia" początkowo dwuletniej akredytacji, a po dwóch latach - pięcioletniej.

Instytut rozwijał się dynamicznie do chwili powstania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pierwszy rektor Uniwersytetu, prof. Kisielewicz, który uważał, że mamy za dużo profesorów, wywołał trwający kilka lat kryzys, kiedy wielu pracowników wyprowadziło się z Zielonej Góry. Zły czas jednak minął i stopniowo odbudowujemy dawną renomę ośrodka, tworząc jego nową jakość. Czworo pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego, a trzech nowych profesorów zaczęło u nas pracować. Pracę zaczęli też wyksztalceni i wypromowani u nas adiunkci. Zielonogórski ośrodek filozofii znany jest dzisiaj w Polsce przede wszystkim z pracy dwóch zespołów badawczych. Jeden z nich zajmuje się relacją "nauka a religia", drugi zaś - filozofią rosyjską. Pracownicy Instytutu uczestniczą w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych, publikują w najlepszych czasopismach, także z tzw. listy filadelfijskiej oraz wydają specjalistyczne serie książkowe.

W chwili obecnej Instytut zatrudnia 17 pracowników, w tym 9 pracowników samodzielnych (ze stopniem doktora habilitowanego), 8 adiunktów (ze stopniem doktora). Na wszystkich latach studiów doktoranckich studiuje 20 doktorantów.

Poczet Dyrektorów

Prof. UZ dr hab. Krzysztof Kaszyński (1995-1996; 2002-2005)

Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski (1996-1999)

Prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski (1999-2002)

Prof. dr hab. Lilianna Kiejzik (2005-2017)

Prof. UZ dr hab. Jacek Uglik (2017-)