Instytut Filozofii

Roz. Textu

Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne

Specyfiką Instytu Filozofii UZ są m.in. organizawane w IF Zielonogórskie Sympozja Filozoficzne - konferencje, które zwyczajowo łączą się z prezentacją aktualnych osiągnięć naukowych zielonogórskich filozofów. Towarzyszą tym imprezom promocje najnowszych książek pracowników IF.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami archiwalnymi dotyczącymi  sympozjów, które odbyły się do tej pory oraz z propozycją planowanej na rok bierzący konferencji: