Instytut Filozofii

Roz. Textu

Zielonogórski Oddział PTF

Historia

 • 28. I. 2005
  Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Filozoficznego podjęło uchwałę o powołaniu Zielonogórskiego Oddziału PTF.
 • 11. X. 2005
  Podczas Walnego Zebrania Zielonogórskiego Oddziału PTF wyłoniono jego Zarząd.
 • XI. 2005
  Zielonogórski Oddział PTF przejmuje na siebie organizowanie zebrań naukowych w ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego.
 • 13. XII. 2005
  Pierwszy wykład inaugurujący zebrania naukowe Zielonogórskiego Odziału PTF wygłosił dr Maciej Witek; wykład nt. Spór o intencjonalność w kontekście teorii czynności mowy.

Zarząd Oddziału

Działalność statutowa

Zielonogórski Oddział PTF przejął na siebie organizowanie Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego, w ramach którego od XII 2005 r. odbywają się zebrania naukowe Zielonogórskiego Oddziału PTF. Lista dotychczasowych zebrań jest dostępna na stronie Historia ZKF.

Poniżej można zapisać się do newslettera Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Rozsyłane są informacje i zawiadomienia o działaniach Oddziału (wykłady, imprezy itp.):

Zapisz się do newslettera PTF o. Zielona Góra:

Aby zapisać się do newslettera i otrzymywać wszystkie zawiadomienia, należy wysłać pusty e-mail pod adres:
ptfzielonagora@gmail.com

Zobacz dotychczasowe zawiadomienia

Tutaj można pobrać wyniki etapu szkolnego XXVIII OF