Instytut Filozofii

Roz. Textu

Antoni Kępiński (1918-1972)

Kepinski.Antoni

Antoni Kępiński, polski psychiatra i psychoterapeuta. Urodził się w Dolinie (Ukraina), lata młodzieńcze spędził zaś w Krakowie, gdzie ukończył Gimnazjum im. B. Nowodworskiego. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim UJ. Wybuch wojny przerwał Antoniemu uniwersytecką naukę – po trzech latach studiów wstąpił do oddziałów Wojska Polskiego, jednak wkrótce potem trafił do obozu internowanych na Węgrzech. Po udanej uciecze z obozu wstąpił do 1 Dywizji Grenadierów, która zasłynęła w trakcie działań bojowych w kampanii francuskiej. Po kapitulacji Francji Kępiński chciał przedostać się przez Hiszpanię do Wielkiej Brytanii, gdzie u boku armii brytyjskiej tworzyły się odziały Wojska Polskiego, jednak został zatrzymany przez frankistów i osadzony w obozie koncentracyjnym w Miranda de Ebro. Po zwolnieniu w marcu 1943 przedostał się przez Madryt i Gibraltar do Wielkiej Brytanii, gdzie służył w Polskich Siłach Zbrojnych. W lipcu został wcielony do polskich formacji Royal Air Force (RAF). Nie sprawdził się jednak w roli pilota. Przełożeni skierowali go wiec do Polskiego Wydziału Lekarskiego powstałego przy Uniwersytecie w Edynburgu. Po uzyskaniu dyplomu lekarskiego i odbyciu stażu w zagranicznych szpitalach psychiatrycznych został zdemobilizowany i 27 lipca 1947 roku wrócił do Polski. Podjął wówczas pracę w Klinice Neurologiczno-Psychiatrycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1950 roku pracował w krakowskiej Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej im. Kopernika, z którą związany był do końca swojego życia.

W roku 1970 rozpoznano u Kępińskiego nowotwór układu krwiotwórczego. Wielkie cierpienie związane z chorobą tłumił wytężoną pracą nad swoimi książkami, z których za życia zdążył zobaczyć tylko jedną: Psychopatologię nerwic. Zmarł 8 czerwca 1972 roku.

Antoni Kępiński

Pracownicy i doktoranci Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego opublikowali następujące teksty nt. jego życia i twórczości:

Aleksandra Bulaczek, Patient-Doctor Relations in Antoni Kępiński's Axiological Psychiatry, in: „Ethics & Bioethics” 2013, vol. 3.

Aleksandra Bulaczek, Antropologia filozoficzna Antoniego Kępińskiego. Źródła i inspiracje, w: „Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej” 2012, nr 13.

Aleksandra Bulaczek, Koncepcja metabolizmu energetyczno-informacyjnego jako przesłanka antropologii filozoficznej Antoniego Kępińskiego, w: „Studia z Filozofii Polskiej” 2012, tom 7.

Aleksandra Bulaczek, Relacje pacjent-lekarz w psychiatrii A. Kępińskiego, w „Studia Ecologiae et Bioethicae” 2013, tom 11.

Aleksandra Bulaczek, Schizofrenia jako wycofanie z przestrzeni społecznej, w: „Terytoria kultury - topografia obecności”, red. nauk. Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013.

Aleksandra Bulaczek, Wizerunek osób chorych psychicznie w europejskiej kulturze, w: „Terytoria kultury - topografia obecności”, red. nauk. Artur Pastuszek, Stefan Konstańczak, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013.