Instytut Filozofii

Roz. Textu

Adam Schaff (1913-2006)

Adam Schaff

Adam Schaff urodził się 10 marca 1913 roku we Lwowie, zmarł 12 listopada 2006 w Warszawie. Był filozofem marksistą, a także politykiem, redaktorem naczelnym "Myśli Filozoficznej". Studiował prawo i ekonomię w Paryżu oraz filozofię we Lwowie. W 1945 r. ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Moskiewskim, gdzie również uzyskał doktorat i habilitację i wrócił do Polski. Jako członek PZPR był animator życia filozoficznego w latach 50-tych. Był czołowym antagonistą i krytykiem szkoły lwowsko-warszawskiej. Otwarcie uznawał walkę światopoglądową za jedno z głównych zadań filozofii marksistowskiej. Zainicjował ideologiczny Instytut Kształcenia Kadr Naukowych, którym kierował do 1954, pełnił też szereg funkcji administracyjnych i kierowniczych, w Instytucie Nauk Społecznych przy KC PZPR, w Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR, w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, w Wieczorowym Uniwersytecie Marksizmu i Leninizmu. W 1968 r. został usunięty z KC PZPR i odsunięty od wpływu na naukę filozofii w PRL.Później wykładał w Uniwersytecie Wiedeńskim, otrzymał także doktoraty honoris causa kilku francuskich i amerykańskich uczelni.

Adam Schaff

Pracownicy i doktoranci Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego opublikowali następujące teksty nt. jego życia i twórczości:

2010:

Joanna Zegzuła-Nowak, Polemiki Adama Schaffa z Kazimierzem Ajdukiewiczem jako przykład walki ideologicznej marksistów ze Szkołą Lwowsko-Warszawską, w: Język i poznanie: w 120. rocznicę urodzin Kazimierza Ajdukiewicza, pod red. Wojciecha Słomskiego, Warszawa 2010, s. 257-266.