Instytut Filozofii

Roz. Textu

Józef Maria Hoene-Wroński (1776-1853)

19

Józef Maria Hoene-Wroński urodził się w Wolsztynie. Brał udział w Insurekcji Kościuszkowskiej, następnie służył zaś w armii rosyjskiej, z której pozwolono mu wystąpić. Udał się na studia do Niemiec, skupił się na studiowaniu kantyzmu. Następnie pracował w obserwatorium astronomicznym w Marsylii. Po momencie olśnienia, w którym objawiła mu się formuła absolutu, przystąpił do konstruowania systemu filozofii absolutnej. Miała ona stać się podstawą zreformowania wszystkich nauk oraz ostatecznie prowadzić do przemiany społecznej. Był także uzdolnionym matematykiem i konstruktorem. Wprowadził do filozofii termin mesjanizm, charakterystyczny dla filozofii polskiej XIX w. Był postacią niezwykle kontrowersyjną. Zmarł w biedzie w Neuilly-sur-Seine.

 

Józef Maria Hoene-Wroński

Pracownicy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego opublikowali następujące teksty nt. jego życia i twórczości:

2007:

Stefan KonstańczakSpadkobiercy filozofii Józefa Marii Hoene-Wrońskiego,"Słupskie Studia Filozoficzne" 2007, nr 6, ss. 21-37. W artykule skupiono się na tych aspektach filozofii Hoene-Wrońskiego, które znalazły kontynuatorów wśród filozofów późniejszych. Były to: filozofia absolutna, mesjanizm i historiozofia.

1999:

Ryszard Palacz, Klasycy filozofii polskiej, Warszawa - Zielona Góra 1999. Rozdział XIV pt. Józef Maria Hoene-Wroński czyli filozofia w poszukiwaniu Absolutu, ss. 157-168. W tekście zaprezentowano szereg kontrowersji dotyczących biografii filozofa i jego niekonwencjonalnych inicjatyw, a także jego wszechstronne zainteresowania.