Instytut Filozofii

Roz. Textu

Marian Zdziechowski (1861-1938)

Marian Zdziechowski

Marian Zdziechowski urodził się w majątku w Nowosiółkach pod Rakowem (dzisiejsza Białoruś), w niedalekim Mińsku ukończył gimnazjum rosyjskie. Studiował na uniwersytetach w Petersburgu i w Dorpacie. Na podstawie rozprawy Mesjaniści i Słowianofile uzyskał doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1888 r., tam też habilitował się w 1894 r. i do 1919 wykładał, ciesząc się opinią interesującego wykładowcy. W 1902 r. został członkiem Akademii Umiejętności. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. przeniósł się na Uniwersytet Wileński, gdzie otrzymał katedrę literatury. Pełnił także fukcję rektora tego uniwersytetu. Interesowały go przede wszystkim zagadnienia z dziedziny filozofii religii, filozofii kultury oraz literatura i filozofia rosyjska wraz z jej związkami z myślą polską. Kandydował także na stanowisko prezydenta RP. Zmarł w Wilnie.

Marian Zdziechowski

Pracownicy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego opublikowali następujące teksty nt. jego życia i twórczości:

2003:

Stefan Konstańczak, Kategoria duchowości w filozofii Mariana Zdziechowskiego, "Toruński Przegląd Filozoficzny" 2003, nr 5/6, ss. 81-96.

2001:

Stefan Konstańczak, Aksjologiczny wymiar duchowości w ujęciu Mariana Zdziechowskiego, w: Duchovnost' v modoch viery, nádeje a lásky, red. M. Palenčár, J. Šlosiar, K. Wieczorek, M. Goňcová, Banská Bystrica 2001, ss. 60-70.

Stefan Konstańczak, recenzja książki: Dariusz Barbaszyński, Między racjonalizmem a mistycyzmem: problem przestrzeni etycznej w poglądach filozoficznych Mariana Zdziechowskiego, "Kultura i Edukacja" 2001 nr 1, ss. 151-155.