Instytut Filozofii

Roz. Textu

Stanisław Brzozowski (1878-1911)

Stanisław Brzozowski

Stanisław Brzozowski (pełne imiona to: Leopold Stanisław Leon) urodził się w Maziarni koło Chełma w guberni lubelskiej. Wybitny filozof, krytyk literacki, pisarz oraz teoretyk kultury doby polskiego modernizmu. Jest uważany za jednego z najbardziej przenikliwych obserwatorów swej epoki, epoki kryzysu i przewartościowań ideowych. Był bezkompromisowym demaskatorem polskiej mitologii narodowej, krytykiem Sienkiewiczowskiej wizji historii Polski, a jednocześnie krytykiem modernistycznej wizji dekadentyzmu w Polsce i estetyzacji życia kulturowego. Jest autorem oryginalnej koncepcji filozofii pracy, będącej twórczą syntezą filozofii czynu i filozofii życia. Filozofia pracy miała być działalnością kulturotwórczą, czyli wszelką działalnością człowieka, wzmagającą ludzką moc. W filozofii pracy Brzozowskiego przeobrażona miała być jednostka, ale również społeczeństwo i naród, pojmowany jako zbiorowy organizm pracy. Zmarł we Florencji.

Stanisław Brzozowski

Pracownicy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego opublikowali następujące teksty nt. jego życia i twórczości:

2014

Stefan Konstańczak, Pomiędzy filozofią a literaturą – twórcze dylematy Stanisława Brzozowskiego, "Studia z Filozofii Polskiej" 2014, T. 9, ss. 9-38;

Tomasz Turowski, Stanisława Brzozowskiego filozofia wartościująca, "Studia z Filozofii Polskiej 2014, T. 9, ss. 59-81;

 

2008:

Stefan Konstańczak, Poglądy estetyczne Stanisława Brzozowskiego, w: Kultura i życie. W 130 rocznicę urodzin Stanisława Brzozowskiego, red. W. Słomski, Warszawa 2008, ss. 93-106.

2007:

Stefan Konstańczak, Czego nas uczą polscy filozofowie? Stanisław Brzozowski o edukacji filozoficznej, w: Polylog jako wyzwanie edukacyjne współczesności, red. J. Kwapiszewski i M. Chrzanowska, Słupsk 2007, ss. 147-154.

2005:

Tomasz Turowski, Filozofia pracy Stanisława Brzozowskiego a wychowanie narodu, w: Filozofia wychowania a społeczeństwo informacyjne, red. Józef Kwapiszewski i Miła Kwapiszewska, Słupsk 2005, ss. 163-171.

Tomasz Turowski, Hermeneutyka Stanisława Brzozowskiego, w: Propositiones : prace zebrane, red. Tomasz Mróz i Marcin Sieńko, Zielona Góra 2005, ss. 117-126.

1999:

Ryszard Palacz, Klasycy filozofii polskiej, Zielona Góra 1999. Rozdział XXI pt. Stanisław Brzozowski czyli filozof wśród skorpionów, ss. 243-255. Autor przedstawił bogatą i różnorodną twórczość Brzozowskiego, wzbudzającą nadal kontrowersje, jako ciągłe podejmowanie tematu relacji między kulturą duchową a kulturą pracy oraz związku człowieczeństwa z twórczością. Tematy te zostały przedstawione na tle złożonej ewolucji filozoficzno-ideowej Brzozowskiego.