Instytut Filozofii

Roz. Textu

Benedykt Woyczyński (1895-1927)

Benedykt Woyczyński

Benedykt Woyczyński urodził się w Petersburgu. Uczył się w szkołach w Zakopanem, Krakowie, Warszawie i w Wilnie. Podczas I wojny został aresztowany i zesłany. Dzięki pomocy rodziny mógł przyjechać do Moskwy, gdzie w Szkole Realnej Komitetu Polskiego w 1917 r. uzyskał maturę. W Moskwie rozpoczął studia ekonomiczne w Instytucie Handlowym. W roku 1919 przeniósł się na stałe do Wilna na studia filozofii i filologii klasycznej. Po ukończeniu studiów został asystentem przy seminarium filozoficznym. Pod opieką Lutosławskiego w 1925 r. obronił doktorat na temat Platona poglądów na duszę, który uzyskał bardzo dobre oceny. Dalszych planów naukowych Woyczyńskiemu nie udało się zrealizować, gdyż zachorował na gruźlicę i zmarł w Wilnie w 1927 r.

 

Benedykt Woyczyński

Pracownicy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego opublikowali następujące teksty nt. jego życia i twórczości:

2008:

Tomasz Mróz, Benedykt Woyczyński - stracona szansa polskiej historiografii filozofii starożytnej, "Studia z Filozofii Polskiej" t. III 2008, ss. 173-184. Tekst ten przedstawia mało znaną postać ucznia Lutosławskiego, którego karierę naukową przerwała nagła śmierć. Omówiono jego biografię, pracę doktorską oraz relacje z promotorem.

2007:

Tomasz Mróz, Wincenty Lutosławski w Wilnie (1919-1931). Próby sprowadzenia M. Borowskiego, powołanie T. Czeżowskiego i doktorat B. Woyczyńskiego, "Kwartalnik Historii Nauki i Techniki" 2007 R. 52, nr 3/4, ss. 97-130. Artykuł ten, oparty głównie na archiwaliach Uniwersytetu Stefana Batorego przechowywanych w Wilnie, przedstawia ponad dziesięcioletni okres stabilnej pracy naukowej Lutosławskiego w jednym ośrodku. W artykule zwrócono uwagę na wypromowany przez Lutosławskiego doktorat Woyczyńskiego.

Tomasz Mróz, Nowe teksty z filozofii polskiej XIX i XX wieku (W. Lutosławski i B. Woyczyński), w: Historia filozofii polskiej: dokonania - poszukiwania - projekty, red. Anna Dziedzic, Andrzej Kołakowski, Stanisław Pieróg, Piotr Ziemski, Warszawa 2007, ss. 78-88. W artykule tym punkt odniesienia stanowią opracowane w ostatnich latach: studencka praca językoznawcza Lutosławskiego pisana podczas jego studiów w Dorpacie oraz dotyczący pojęcia duszy u Platona doktorat Woyczyńskiego obroniony na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie.