Instytut Filozofii

Roz. Textu

Czasopisma

Appendix - szerokotematyczne, internetowe czasopismo filozoficzno-kulturowe.

Filozoficzne Aspekty Genezy (ISSN 2299-0356)wąskotematyczne, specjalistyczne internetowe czasopismo filozoficzne, poświęcone problematyce genezy - Wszechświata, pierwszego życia, późniejszych form życia, człowieka, psychiki, świadomości, języka, teorii naukowych, religii itp. Profil czasopisma obejmuje również filozoficzne bądź metodologiczne rozważania nad teoriami lub poglądami dotyczącymi problemu genezy. Przyjmujemy do publikacji teksty polskojęzyczne, a od 2014 roku również anglojęzyczne - artykuły, polemiki, przekłady, recenzje książek. Aktualnie Filozoficzne Aspekty Genezy zarejestrowane są też w następujących bazach danych:
Zgodnie z aktualną oceną parametryczną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za artykuły publikowane na łamach Filozoficznych Aspektów Genezy otrzymuje się 5 punktów.