Institute of Philosophy

Text Size

Historia ZKF

Historia Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego

Zebrania naukowe organizowane przez Zielonogórski Oddział PTF

2022

24.XI.
prof. dr hab. Robert Piłat (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Dialektyka i paradoksy tożsamości

17.XI.
dr hab. Adrianna Grabizna (Uniwersytet Zielonogórski)
Ile płci? Filozoficzne aspekty tożsamości płciowej

27.X.
prof. dr hab. Bogdan Trocha (Uniwersytet Zielonogórski)
Tożsamość narracyjna w odniesieniu do tekstu kultury popularnej

20.X.
dr hab. Tomasz Mróz (Uniwersytet Zielonogórski)
Co badają historycy filozofii polskiej?

2020

23.I.
dr hab. Stefan Konstańczak (Uniwersytet Zielonogórski)
Kłopot z naukowością etyki

2019

12.XII.
dr Joanna Zegzuła-Nowak (Uniwersytet Zielonogórski)
Mieczysława Wallisa postawa „homo creativus” jako remedium
na dehumanizację jednostki w sytuacji niewoli

28.XI.
dr Tomasz Turowski (Uniwersytet Zielonogórski)
Czy utylitaryzm preferencji może obronić ideę praw zwierząt?

24.X.
dr hab. Joanna Dudek (Uniwersytet Zielonogórski)
Humanizm i humanitaryzm - wprowadzenie

13.VI.
dr Karolina Szymborska (Uniwersytet w Białymstoku)
Dziecko i śmierć. Prolegomena do afektywnej filozofii dzieciństwa

10.VI.
prof. Alexei Nesteruk (University of Portsmouth)
Philosophical Foundations of the Dialogue Between Theology and Science:
Humanity as the Central Theme of the Dialogue

30.V.
dr Paweł Walczak (Uniwersytet Zielonogórski)
Jespera Juula filozofia rodziny

11.IV.
Prof. Jaroslav Daneš (Univerzita Hradec Králové)
Lessons of War and Greek Tragedy: a philosophical approach

28.III.
dr hab. Adrianna Grabizna (Uniwersytet Zielonogórski)
Narcyz - za wielkie czy właśnie za małe ego?
Mit narcyza w świetle międzypokoleniowego zaburzenia zdolności do mentalizowania

28.II.
mgr Michal Rigel (Univerzita Hradec Králové)
The Challenges of New Technologies in Warfare: Killing by Remote Control or War as a Video Game?

17.I.
prof. dr hab. Lilianna Kiejzik (Uniwersytet Zielonogórski)
Dlaczego nie było wielkich filozofek? Przyczynek do problemu 

 

2018

13.XII.
dr Justyna Kroczak (Uniwersytet Zielonogórski)
Bóg - człowiek - historia. Rzecz o myśli filozoficznej dawnej Rusi

29.XI.
dr hab. Tomasz Mróz (Uniwersytet Zielonogórski)
Stanisław Lisiecki (1872-1960) i jego Platońska spuścizna

25.X.
dr Adam Trybus (Uniwersytet Zielonogórski)
Od Kanta do sztucznej inteligencji: o tym jak Russell, Tarski i inni starali się zrozumieć przestrzeń

11.VI.
prof. Michaił Maksimow (Państwowy Uniwersytet Energetyki im. W.I. Lenina w Iwanowie)
Владимир Соловьев в русском изобразительном искусстве
Wykład był połączony z projekcją filmu

7.VI.
dr hab. Roman Sapeńko (Uniwersytet Zielonogórski)
Twórczość i sztuka w posthumanistycznym świecie

24.V.
dr hab. Riccardo Campa (Uniwersytet Jagielloński)
Social Robots and the Future of Work

19.IV.
dr Marcin Sieńko (Uniwersytet Zielonogórski)
Człowiek a technologia - transhumanistyczne zacieranie granic

22.III.
dr hab. Jan Stasieńko (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)
Technologie mediów i posthumanistyczna intymność

18.I.
dr hab. Tomasz Mróz (Uniwersytet Zielonogórski)
Pośmiertne losy Ksantypy

 

2017

14.XII.
dr Agnieszka Szczap (Uniwersytet Zielonogórski)
Siedemnastowieczne filozofki: Anne Conway i Mary Astell

30.XI.
prof. Marek Piechowiak (Uniwersytet SWPS w Poznaniu)
Kobiety w państwie Platona

26.X.
prof. John Finamore (University of Iowa)
The Evolution of Platonism

22.VI.
dr Tomasz Turowski (Uniwersytet Zielonogórski)
Arystoteles, retoryka, etyka

25.V.
dr hab. Krzysztof Kilian (Uniwersytet Zielonogórski)
Jak - według Arystotelesa - być dobrym uczonym?

20.IV.
dr Karolina Rożko (Uniwersytet Zielonogórski)
Spotkanie pod sferą niebieską, czyli kosmologia Arystotelesa

3.IV.
prof. Jaroslav Daneš (Otto-Friedrich-Universität Bamberg)
Aristotle on Tragedy – a Controversial Legacy

30.III.
dr hab. Tomasz Mróz (Uniwersytet Zielonogórski)
Likejon Arystotelesa. Od założenia po współczesne wykopaliska

7.III.
dr hab. Teresa Obolevitch (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II):
Filozofia Siemiona L. Franka: nowe źródła i materiały

26.I.
dr Carl Humphries (Ignatianum)
Ethical Realism, Social Relations, and Temporal Standpoint-Dependence

 

2016

15.XII.
dr hab. Paweł Polak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Filozoficzny Kraków: o pojęciu "tradycji filozoficznej"

24.XI.
prof. Sergey Rudenko (Narodowy Uniwersytet Tarasa Szewczenki w Kijowie):
Introduction to History of Ukrainian Philosophy: the Key Problems and Personalities

27.X.
Dr Katarzyna Kołakowska (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Czytając źródła, czyli co nowego w filozofii starożytnej?

27.X.
Dr Lesław Łesyk (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
"Co ma nam do powiedzenia ten nowinkarz?" (Dz 17:18a). Wczesne chrześcijaństwo wobec filozofii greckiej

15.VI.
Prof. Konstantin Skripnik (Południowy Uniwersytet Federalny, Rostów nad Donem)
Semiotic Ideas in the Framework of the History of Philosophy
Tutaj można pobrać tezy wykładu w j. polskim.

18.V.
Prof. Sylvain Delcomminette (Université Libre de Bruxelles)
Plato on the Hate of Philosophy
Tutaj można pobrać tekst wykładu.

28.IV.
Dr hab. Maciej Witek (Uniwersytet Szczeciński)
Błąd koniunkcji i implikatury skalarne. Uwagi na temat Tversky'ego i Kahnemana badań nad intuicjami statystycznymi
Tutaj można pobrać tekst wykładu.

31.III.
Dr Paweł Walczak (Uniwersytet Zielonogórski)
Czy dzieci filozofują?

25.II.
Dr Marcin Sieńko (Uniwersytet Zielonogórski)
Internet, mrówki i stygmergia poznawcza, czyli o tym, jak techonologia prowadzi nasze myśli

28.I.
Dr Justyna Kroczak (Uniwersytet Zielonogórski)
Spór o filozofię na Rusi

2015

27.IV.
Dr Marcin Sieńko (Uniwersytet Zielonogórski)
Ludzie ludziom zaprojektowali ten iOS - czyli filozof jako projektant interfejsów

22.IV.
Dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Czy Lenin może udzielać dobrych rad filozofom?

20.IV.
Dr Tomasz Turowski (Uniwersytet Zielonogórski)
Nihilistyczna destrukcja wartości. Konsekwencje śmierci Boga

24.III.
Prof. dr hab. Adam Grobler (Uniwersytet Opolski)
Problem niejednomyślności ekspertów

2013

22.X.
Dr hab. Krzysztof Kilian, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
Feyerabendowskie reguły skutecznego uprawiania nauki

2012

4.XII.
Dr Paweł Walczak (Uniwersytet Zielonogórski)
Metoda sokratyczna w nauczaniu filozofii

23.X.
Dr Tomasz Mróz (Uniwersytet Zielonogóski)
Platon W. Witwickiego. Od literackiej genezy do radiowej adaptacji

13.VI.
Dr Michał Chaberek (Warszawa)
Czy Bóg mógł posłużyć się ewolucją?

2011

16.XI.
Mgr Michał Chaberek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
Tradycja katolickiego kreacjonizmu a teistyczny ewolucjonizm

19.IV.
Dr Teresa Obolevitch (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)
Siemiona Franka onto-teologia

14.IV.
Dr Maciej Witek (Uniwersytet Szczeciński)
Granice uteoretyzowania obserwacji

5.IV.
Prof. dr hab. Ryszard Palacz (Warszawa)
Potępienie 1277 r. Przyczyny – przebieg – konsekwencje

2010

8.XI.
Dr Adrianna Woźniak (Uniwersytet Zielonogórski)
Filozofia biologii. Rola ontogenezy w specjacji

2009

14.VI.
Dr Stanisław Hanuszewicz (IF UZ)
3 światy czy 4 warstwy: naturalistyczny pluralizm ontologiczny Karla Raimunda Poppera i Nicolaia Hartmanna
[Spotkanie zostało zorganiozowane przy udziale Koła Naukowego Studentów IF UZ]

19.III.
Prof. UAM dr hab. Paweł Zeidler (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Metafory w naukach przyrodniczych

20.I.
Dr Artur Pacewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Aksjologiczny wymiar czasu w Platońskiej "Obronie Sokratesa"

2008

18.XI.
Prof. UZ, dr hab. Tomasz Skura (IF UZ)
Syntaktyczne odrzucanie w logice

21.X.
Dr Tomasz Mróz (IF UZ)
Polacy w korespondencji Bertranda Russella

29.V.
Dr Maria Marcinkowska-Rosół (IF UZ)
Sens filozofii w ujęciu Parmenidesa z Elei

14.V.
Mgr Tomasz Turowski (IF UZ)
Petera Singera etyka globalizacji

6.V.
Dr Maciej Witek (IF UZ)
Spór o naturę kompetencji językowej

28.IV.
Mgr Enrico Sperfeld (Technische Universität Dresden)
Praca jest rozmową, wyzysk jest kłamstwem. Józefa Tischnera filozofia pracy

8.IV.
Dr Ołena Łucyszyna (Katedra Filozofii, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomicza w Łodzi)
Filozofia indyjska - szkoła sankhja

2.IV.
Prof. UŚ, dr hab. Bogdan Dembiński (Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski)
Platona filozofia matematyki

18.III.
Dr Sławomir Sztajer (Centrum Badań Interdyscyplinarnych)
Religia odczarowana. O kognitywistycznych projektach naturalizacji religii

12.III.
Dr Anna Rykowska (IF UZ)
Ekwiwokacje eksternalistyczne a problem zmiany znaczenia

26.II.
Prof. UW, dr hab. Janusz Dobieszewski (Uniwersytet Warszawski)
Idea wskrzeszenia u Nikołaja Fiodorowa

11.I.
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
O racjonalności życia społecznego z perspektywy historycznej

8.I.
Ks. dr Jarosław Stoś (Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie-Paradyżu)
Miejsce Jakuba z Paradyża w kulturze późnego średniowiecza

2007

19.XI.
Mgr Marta Kasztelan (IF UZ)
Kobieta w filozofii G. W. F. Hegla

5.XI.
Dr Piotr Bylica (IF UZ)
Czy psychiatra może wypisać skierowanie do egzorcysty? Analiza metodologiczna stosunku psychiatrii do problemu opętań

16.X.
Dr Tomasz Mróz (IF UZ)
Filozofowie wileńscy w dwudziestoleciu międzywojennym

12.VI.
Dr Sebastian Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński)
Granice pojęciowe metafizyki

25.V.
Ks. prof. KUL, dr hab. Stanisław Janeczek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Opozycja: racjonalizm — empiryzm w historii nowożytnej teorii nauki

16.V.
Prof. UWr, dr hab. Jan Krasicki (Uniwersytet Wrocławski)
Dobro a humanizm

9.V.
Prof. dr hab. Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski)
Ekskluzywizm, jedność, interpasywność

7.V.
Prof. Joseph McRae Mellichamp (Emeritus Prof. of the University of Alabama)
Debunking Da Vinci Code

7.V.
Prof. Thomas Ely Woodward (Trnity College of Florida)
The Intelligent Design Controversy: Its History, Arguments, >and Counter-response from Darvinists

4.IV.
Prof. UWr, dr hab. Leon Miodoński (Uniwersytet Wrocławski)
Narodziny filozofii nieświadomego

28.III.
Prof. UAM, dr hab. Andrzej Przyłębski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Kant, Hegel i wojna w Iraku

2006

27.XI.
Dr Tomasz Mróz (IF UZ)
Krakowiacy i górale: z dziejów krakowskiej katedry filozofii

24.X.
Doc. Oleg Hirnyy (Lwowski Instytut Oświaty)
Stan piśmiennictwa filozoficznego na Ukrainie

23.X.
Doc. Oleg Hirnyy (Lwowski Instytut Oświaty)
Lwów okresu międzywojennego — intelektualne środowisko rozwoju szkoły lwowskiej

8.VI.
Mgr Dorota Leszczyńska (IF UZ)
Metoda dowodów sokratycznych w normalnych modalnych rachunkach zdaniowych

30.V.
Prof. zw. dr hab. Andrzej de Lazari (Uniwersytet Łódzki)
Zaprogramowanie kulturowe Polaków i Rosjan

25.V.
Mgr Paweł Walczak (IF UZ)
Koncepcja człowieka agatologicznego w filozofii Józefa Tischnera

23.V.
Mgr Tomasz Turowski (IF UZ)
Czy utylitaryzm preferencji jest etyką autonomiczną?

16.V.
Dr Joanna Dudek (IF UZ)
Pułapki i zalety języka etyki

28.III.
Prof. zw. dr hab. Andrzej Wiśniewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Pytania rozstrzygnięcia w świetle pragmatyki języka

22.III.
Dr Anna Rykowska (IF UZ)
Problem tzw. nowego sceptycyzmu

24.I.
Prof. UZ, dr hab. Wojciech Żełaniec (IF UZ)
Intencja niejedno ma imię. Glossae ad fratrem Matthaeum

2005

13. XII.
Dr Maciej Witek (IF UZ)
Spór o intencjonalność w kontekście teorii czynności mowy

Wykłady gości w ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego

2005

5.IV.
Prof. dr hab. Miłowit Kuniński (Uniwersytet Jagielloński)
Czy prawo znosi politykę? Hobbes i Schmitt o władzy politycznej

22.III.
Prof. dr hab. Jan Woleński (Uniwersytet Jagielloński)
Formalne aspekty prawdy

7.III.
Prof. dr hab. Janina Gajda-Krynicka (Uniwersytet Wrocławski)
Platońskie nauki niepisane — problemy źródłowe i metodologiczne

10.I.
Doc. dr hab. Robert Piłat (Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk)
Czy posiadamy pojęcie samych siebie?

2004

7.XII.
Prof. dr hab. Adam Grobler (Uniwersytet Opolski)
Dialektyka wyjaśniania i rozumienia, czyli umiarkowana naturalizacja metodologii nauk społecznych

22.XI.
Dr Konrad Talmont-Kamiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Bądźmy rozsądni. Racjonalność, logika i znaturalizowane normy poznawcze

23.VI.
Prof. dr hab. Marek Hetmański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Kategoria informacji w filozofii umysłu

2003

25.XI.
Prof. dr hab. Adam Grobler (Uniwersytet Opolski)
Krytycyzm

24.XI.
Prof. US, dr hab. Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński)
Metafizyka struktur pojęciowych

2001

13.XI.
Prof. zw. dr hab Jacek Juliusz Jadacki (Uniwersytet Warszawski)
Relatywizm karykaturą racjonalizmu? Na marginesie książki A. Groblera "Prawda a względność"

23.III.
Prof. Theo A.F. Kuipers (Rijksuniversiteit Groningen — Holandia)
Design research programs

22.III.
Prof. Theo A.F. Kuipers (Rijksuniversiteit Groningen — Holandia)
Testing and evaluating theories

21.III.
Prof. Theo A.F. Kuipers (Rijksuniversiteit Groningen — Holandia)
Levels and styles of research

20.III.
Prof. Theo A.F. Kuipers (Rijksuniversiteit Groningen — Holandia)
Kind of explanation

19.III.
Prof. Theo A.F. Kuipers (Rijksuniversiteit Groningen — Holandia)
Reasearch programs and research strategies

13.II.
Prof. dr Wolfgang Kunne (Universitat Hamburg — Niemcy)
Is truth disquotation?

2000

23.V.
Dr Gary Malinas (The University of Queensland — Australia)
Simpson's paradox

28.III.
Prof. Leslie Stevenson (The University of St Andrews — Szkocja)
Kant's theory of representation

11.I.
Dr Riccardo Campa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Why philosophers should care about sociology

1999

26.X.
Prof. zw. dr hab. Jacek Juliusz Jadacki (Uniwersytet Warszawski)
O metafizyce naturalnej

"Prehistoria" Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego

1998

28.IV.
Prof. Erik Weber (Universiteit Gent — Belgia)
Realism and scientific explanation

27.III.
Prof. Heinz Paetzold (Jav van Eyck Akademie — Holandia)
The city as labyrinth. Walter Benjamin and beyond

24.III.
Dr Joke Meheus (Universiteit Gent — Belgia)
How to reason naturally, but nevertheless sensibly, from an inconsistent set of premises

1997

13.V.
Prof. Leslie Stevenson (The University of St Andrews — Szkocja)
Self directed and other directed epistemology

23.IV.
Prof. Heinz Paetzold (Jav van Eyck Akademie — Holandia)
Multiculturalism and the politics of recognition

18.III.
Dr Filip Buckens (Universiteit van Tilburg — Holandia)
Observing in the space of reason