Institute of Philosophy

Text Size

Studia filozoficzne na UZ - licencjackie

 

“Filozof przygląda się mądrości tak, jak astronom przygląda się ciałom niebieskim i systemom słonecznym”. Tak określił filozofię polski filozof Tadeusz Kotarbiński.

W Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego razem ze studentami bierzemy pod lupę różne okruchy ludzkiej mądrości zebrane przez wieki, koncepcje i idee filozofów i zastanawiamy się, jak wykorzystać je dziś dla lepszego życia indywidualnego oraz społecznego.

W czasie studiów będziesz poruszać się po takich obszarach filozoficznych, jak:

 •     antropologia  - kim jest człowiek, czy da się stworzyć sztuczną inteligencję?
 •     estetyka - czym jest piękno, czy “piękno” to wartość uniwersalna?
 •     etyka - co to jest dobro, a co zło, czym jest moralność?
 •     logika - co to jest prawda, jak mówić i myśleć, żeby to miało sens?
 •     metafizyka - czy istnieje świat duchowy, czym jest idea Boga?
 •     ontologia - czy świat istnieje, czy da się poznać jego istotę?
 •     epistemologia  - jak poznawać świat, czym jest wiedza, skąd mogę coś wiedzieć, czy są granice wiedzy ludzkiej?

W czasie studiów licencjackich z filozofii na UZ możesz pogłębiać swoje zainteresowania i kompetencje w dwóch specjalnościach:

1)    Filozofia a nauka

Na tej specjalności będziesz razem z nami zastanawiać się, jaka jest

relacja idei filozoficznych i badań naukowych. Będziesz analizować rolę nauki jako ważnej aktywności człowieka we współczesnym świecie. W ramach studiowania zagłębisz się m.in. w takie pytania, jak:

 •     czym jest prawda w rzeczywistości fake newsów?
 •     czym powinien się kierować naukowiec w swojej pracy?
 •     czy nauka może być moralna?
 •     czy nauka i religia są ze sobą sprzeczne?
 •     czy ewolucja to wiarygodna koncepcja naukowa?
 •     czy kreacjonizm da się obronić?

2)    Filozofia praktyczna

Na tej specjalności będziesz razem z nami zastanawiać się, czy można zastosować filozofię w życiu współczesnego człowieka i nowoczesnych społeczeństw.  Będziesz analizować wiedzę filozoficzną w relacji do takich zagadnień, jak rodzina, płeć, naród, państwo, prawo, polityka, wojna, kultura, media, technologia, religia, prawa człowieka, prawa zwierząt.

W ramach studiowania zagłębisz się m.in. w takie pytania, jak:

 •     co jest ważniejsze - jednostka czy wspólnota?
 •     czy można jeszcze mówić o podziale na mężczyzn i kobiety?
 •     czego rząd może oczekiwać od obywateli?
 •     czym jest feminizm?
 •     czy kultura wysoka ma jeszcze szansę w świecie konsumpcji?
 •     jak wychowywać dzieci, żeby były dobrymi i odpowiedzialnymi ludźmi?
 • jak definiować pojęcia abstrakcyjne takie jak dobro, sprawiedliwość, prawda i piękno, aby miały sens również w życiu praktycznym?
 • Czy i jakie zobowiązania moralne wobec zwierząt obowiązują współczesnego człowieka?Co można robić po studiach filozoficznych (H2)

Aby odnaleźć się na rynku pracy należy być świadomym swych możliwości i ograniczeń, nie bać się zasady “nauka przez całe życie”. Studia wyższe, szczególnie humanistyczno-społeczne z filozofią na czele kształtują osobowość, dają wiedzę o świecie, osłabiają egocentryzm - problemy, które mamy nie są problemami wyjątkowymi, co więcej często istnieją już sposoby ich rozwiązania. Każdy, kto ma szansę uczestnictwa lub ukończenia takich studiów będzie odmienionym człowiekiem, nie w sensie zmanipulowania ale rozwoju człowieczeństwa. W związku z tym absolwent filozofii odnajdzie się na rynku pracy. Dzięki filozofii na UZ nauczysz się wykorzystywać kreatywne myślenie i skutecznie osiągać swoje cele. To tzw. miękkie kompetencje, które przydają się w relacjach międzyludzkich, niezależnie od zawodu i branży.

Po studiach filozoficznych zostaniesz wyposażony w umiejętności, które pozwolą Ci wyróżnić się na rynku pracy oraz zaadaptować się do jego dynamicznego rozwoju. Są to m.in. kreatywność, zwiększona decyzyjność oraz samoświadomość, elastyczność w myślenia i działaniu, sztuka argumentowania, polemizowania, debatowania oraz  prowadzenia sporów,  Dzięki nim zyskasz umiejętność twórczego podejścia do wyzwań i problemów pojawiających się w przestrzeni relacji i zadań zawodowych. Umiejętności te pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie nie tylko w przestrzeni zawodów związanych z kulturą i oświatą, ale także w wielu obszarach nowo wyłaniających  się  gałęzi działalności zawodowej, m.in. takie jak: branża HR, public relations, reklama czy  nowe media. W szkole doktorskiej (III stopnia), nauczysz się prowadzenia pracy naukowo-badawczej (m.in. pisania artykułów naukowych oraz rozprawy doktorskiej, pozyskiwania grantów, prowadzenia zajęć akademickich, pracy ze studentami oraz funkcjonowania i współpracy w środowisku akademickim).

Studia filozoficzne to dobre przygotowanie do pracy w prasie, radiu, telewizji, portalach internetowych. Jeśli masz predyspozycje - lekkie pióro, niezły głos, telegeniczność - - to może być interesująca ścieżka zawodowa. Wnikliwość, poszukiwanie prawdy i sensu wyniesione z zajęć filozoficznych to dobre kompetencje dla dziennikarza, infobrokera. Z kolei zdobywana na zajęciach ćwiczeniowych z filozofii umiejętność wyrabiania sobie opinii na różne tematy, zdolność przedstawiania swojego zdania, prowadzenia dyskusji, argumentowania to cechy wyśmienitych publicystów,  krytyków literackich, teatralnych i filmowych. Możesz również kontynuować ścieżkę rozwoju naukowego lub pracować w szkole.

Jak się studiuje filozofię na UZ? (H2)

 

Studiując licencjacką filozofię na Uniwersytecie Zielonogórskim możesz liczyć na indywidualne podejście na każdych zajęciach, otwarty, żywy kontakt z każdym wykładowcą. Studia u nas bardziej przypominają relację mistrz - uczeń, ale na zasadach partnerskich, wzajemnego szacunku i wspólnego podążania ku poszukiwaniu i analizowaniu  rozstrzygnięć stawianych problemów filozoficznych.

Pracujemy w małych grupach studenckich, gdzie przy życzliwym wsparciu wykładowcy:

 • poznajemy przedmioty filozoficzne stosując takie interaktywne formy;
 • czytamy na głos oryginalne dzieła filozoficzne i dyskutujemy o nich;
 • słuchamy autorskich wykładów naszych specjalistów

Kształtujemy w ten sposób niezwykle ważne współcześnie umiejętności:

 • zdolności formułowania, głoszenia i argumentowania własnych poglądów,
 • przygotowujemy do samodzielnej pracy naukowej,
 • kształtujemy umiejętność pracy twórczej.Ciekawy program studiów  (H3)

 

Prowadząc studia filozoficzne na UZ podążamy za współczesnymi nurtami naukowymi. Wielu z nas jest liderami i specjalistami we wiodących obecnie obszarach badawczych w obszarze filozofii.

Podczas studiów licencjackich na UZ możesz oczekiwać, że szczególnie intensywnie poznasz takie obszary wiedzy, jak:

 •     filozofia i etyka polska XIX i XX wieku,
 •     filozofia Europy Wschodniej,
 •     filozofia kultury,
 •     filozofia nauki.

W naszym programie studiów posiadamy autorskie przedmioty, opracowane przez naszych wykładowców, które podążają za współczesnymi trendami, związanymi m.in.

 •     filozofią i metodologią nauk,
 •     neuronauką,
 •     bioetyką,
 •     filozofią społeczną,
 •     filozofią religii,
 •     filozofią kultury.

 

Filozofia Plus

Koncepcja Filozofia Plus na UZ to specjalne możliwości poszerzenia form studiowania.

Filozofia 40+ | tryb studiowania dla pracujących

Jako jedyni w Polsce Zachodniej na studiach stacjonarnych I i II stopnia (magisterskich) oferujemy tryb studiowania  w  formie tzw. „40+” skierowanej do osób pracujących, które chcą uzupełnić swą wiedzę i posiadane wykształcenie.  Zajęcia odbywają się popołudniami.

  

Filozofia + drugi kierunek humanistyczny

Jeśli chcesz studiować filozofię na UZ, masz prawo w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej wybrać jeden z 10 innych kierunków studiów na Wydziale Humanistycznym i studiować je potem jednocześnie.

Razem z filozofią możesz studiować następujące kierunki licencjackie:

 •         Coaching i doradztwo filozoficzne
 •         Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 •         Filologia angielska
 •         Filologia francuska z drugim językiem romańskim
 •         Filologia germańska
 •         Filologia rosyjska
 •         Filologia polska
 •         Historia
 •         Kulturoznawstwo
 •         Literatura popularna i kreacje światów gierAtuty

Naszym Wykładowcom przyświeca dążenie do aktywizacji intelektualnej oraz organizacyjnej studentów. Zachęcamy studentów do włączania się w nasze działania związane z życiem naukowo-akademickim.

Dlatego jako nasz student będziesz miał możliwość m.in.

 •       wziąć udział konferencji naukowej czy seminarium filozoficznym i poznać specyfikę rodzimego środowisko naukowego oraz dowiedzieć się czym jest dobra praktyka naukowa;
 •       napisać artykuł naukowy do czasopisma studenckiego,
 •       wyjechać na wymianę studencką do krajów partnerskich (m.in. Litwa, Turcja, Włochy);
 •       poprowadzić wraz z wykładowcą zajęcia akademickie,
 •       poprowadzić warsztaty tematyczne;
 •       wygłosić referat w ramach Polskiego Towarzystwa Filozoficznego;

Na Uniwersytecie Zielonogórskim kwitnie także życie studenckie. Jest to wiele inicjatyw  i wydarzeń: np.  Bachanalia, Sokrates Cafe, spotkania i koncerty w klubie studenckim Gęba, działalność Koła Naukowego Studentów Filozofii, spotkania z wybitnymi naukowcami z kraju i zagranicy w ramach Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Festiwal Nauki, Noc Filozofa, coroczne wyjazdy do ośrodka uczelnianego w Górach (Karłów), gdzie wspólnie z wykładowcami w miłej, swobodnej atmosferze przy ognisku prowadzony jest cykl warsztatów tematycznych.

 

Infrastruktura

Nasz Instytut znajduje się w nowoczesnym budynku uczelnianym - Collegium Neofilologicum (kampus B) o futurystycznym kształcie, który cieszy się uznaniem studentów. Posiadamy sale dostosowane do różnych form pracy ze studentami ( wykładowe oraz ćwiczeniowe): zobacz tutaj: (tu wstawiony będzie link do zdjęcia budynku). Instytut Filozofii UZ znajduje się na Kampusie B - w urokliwym miejscu w otoczeniu lasu, posiada dobre połączenie z autobusową komunikacją miejską (dojazd do centrum miasta zajmuje kilka minut). Domy studencki "Wcześniak" znajduje się na terenie kampusu. W pobliżu dostępny jest także atrakcyjny wybór stancji z niskimi cenami.  W otoczeniu kampusu  znajdują się liczne sklepy spożywcze oraz miejsca gdzie można zjeść dobry posiłek odpowiedni na studencką kieszeń.

Wykładowcy

Jako wykładowcy stanowimy grupę pasjonatów filozofii, chętnych do dzielenia się swą wiedzą i osiągnięciami naukowymi. Aktywizujemy studentów do pracy naukowej poprzez rozwijanie własnych zainteresowań w ramach Koła Filozoficznego Studentów Filozofii. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, czym się zajmujemy, poznać nasze profile promotorskie kliknij tutaj

Erasmus+

Studiując na  Uniwersytecie Zielonogórskim możesz odbyć część studiów na jednej z wybranych zagranicznych uczelni partnerskich, poznając język, kulturę i środowisko akademickie  innego kraju.  Obecnie współpracujemy z następującymi ośrodkami naukowymi: Southern Federal University, Rosja, Taras Shevchenko National University, Ukraina, Ho Chi Minh University, Wietnam. Szczegółowe informacje na temat programu wymiany studenckiej "Erasmus +" uzyskasz tutaj:

Opinie absolwentów

mgr Adrian Habura: uczestnik szkoły doktorskiej: “Opinie, że studia filozoficzne to nie najlepsza inwestycja w przyszłość, słyszy się regularnie, podobnie jak pytanie: „co będziesz robił/a po takich studiach?” Mógłbym wymienić szereg korzyści, np.: wyrobienie warsztatu pisarskiego, naukowego, zyskanie istotnej wiedzy z różnych dziedzin od matematyki i fizyki przez biologię po sztukę i historię, szerokie spojrzenie na rzeczywistość, wiele interesujących znajomości, nietypowe możliwości zawodowe. Jeśli ktoś nie wie, co myśleć, kiedy zastanawia się nad filozofią i słyszy, że to „życiowy błąd”, to mogę tylko od siebie powiedzieć: jeśli to jest błąd, to najlepszy jaki w tym życiu popełniłem, jedna z najlepszych przygód, jakie mnie spotkały, wybór, którego wcale nie żałuję, decyzja, którą podjąłbym jeszcze raz. Krótko mówiąc: czas poświęcony filozofii i doświadczenia, jakie zdobyłem na studiach filozoficznych, uważam za bezcenne”

 

lead magnet

 

 • Konkurs na filozoficznego “Mema” pt. …………. - trzy nagrody pieniężne
 • Konkurs "Rekrutacja": Napisz do nas na adres Instytutu Filozofii, podając hasło "rekrutacja". Pierwsze 5 osób otrzyma bezpłatne zaproszenie na otwartą dyskusję filozoficzną odbywającą się w pubie "Szwejk" w swobodnej atmosferze intelektualnej. 

Konkurs na filozoficznego MEMA: "..... " i wygraj bezpłatne miejsce w akademiku na cały  semestr akademicki.

 •     Konkurs na hasło promujące filozofię: Napisz do nas i wygraj udział w "Filozoficznym Sympozjonie przy winie" (dla osób 18+) podczas tegorocznego "Winobrania";

 

 •   Konkurs "Rekrutacja": Napisz do nas na adres Instytutu Filozofii, podając hasło "rekrutacja". Pierwsze 5 osób otrzyma bezpłatne zaproszenie na otwartą dyskusję filozoficzną "Sokrates Cafe" odbywającą się w pubie "Szwejk" w swobodnej atmosferze intelektualnej.

nagroda pieniężna 

Obóz letni;Kontakt do opiekuna kierunku

dr Justyna Kroczak: j.kroczak@ifil.uz.zgora.pl

Zostaw swój adres mailowy, a odezwiemy się do Ciebie, przesyłając dodatkowe informacje związane z nadchodzącymi wydarzeniami naszego Instytutu, które mogą Cię zainteresować oraz związane ze studencką działalnością Koła Naukowego Studentów Filozofii i naszego Fanpage'a na Facebooku

 

zapisz się także do newslettera

 

więcej formalnych informacji dotyczących przyjęcia na studia znajdziesz tutaj