Institute of Philosophy

Text Size

Jak wyglądają studia magisterskie z filozofii na UZ?

 

Magisterskie studia filozoficzne na Uniwersytecie Zielonogórskim, to studia zarówno dla licencjatów filozofii, jak i absolwentów innych kierunków, przede wszystkim humanistycznych, społecznych, ekonomicznych i pedagogicznych. Największą wartością, jaką od nas otrzymasz podczas studiowania filozofii na UZ jest pogłębienie rozumienia świata, odnajdywanie własnych ścieżek rozwoju, poszukiwanie mądrości, sensu, celu i roztropności w dwóch obszarach specjalizacyjnych:

 1. Etyka w życiu publicznym. Na tej specjalności pogłębisz wiedzę z zakresu etyki (m.in. w obszarze działalności zawodowej, biznesu, bioetyki, praw zwierząt);
 2. Kultura Internetu. Na tej specjalności pogłębisz wiedzę z komunikacji społecznej, także wirtualnej,  dowiesz się jak świadomie poruszać się w sieci i jak czerpać z tego określone korzyści.

W prowadzeniu tych studiów kierujemy się maksymą wybitnego filozofa, Tadeusza Kotarbińskiego:  „Filozofia nie ma bezcennych wyników, lecz studiowanie filozofii daje wyniki bezcenne”.

W czasie studiów będziesz szukać odpowiedzi w następujących  obszarach filozoficznych:

 •     antropologia  - filozofia człowieka, rozważania wokół  fenomenu bytu ludzkiego;
 •     estetyka - czym jest piękno, wzniosłość, śliczność i brzydota, istota przeżycia estetycznego;
 •     etyka - filozofia moralności: czym jest dobro, zło, wartości, normy i oceny moralne, sumienie, godność, wolność i odpowiedzialność;
 •     logika - jakie są reguły poprawnego myślenia?
 •     metafizyka - co to jest byt?
 •     ontologia - jak zbudowany jest świat? co było początkiem świata?  czy świat ku czemuś zmierza?;
 •     epistemologia  - czym charakteryzuje się poznanie ludzkie, jakie są jego źródła i granice, czy człowiek jest zdolny poznać świat?

 Co to za studia?

Filozofa jest  dyscypliną uczącą kreatywnego myślenia i działania, dlatego studia na tym kierunku przygotują Cię do pracy w wielu branżach. U nas zdobędziesz wiedzę i kompetencje szczególnie cenione współcześnie na rynku pracy: sztuka argumentowania, umiejętność abstrakcyjnego myślenia oraz twórcze podejście do wyzwań i problemów nie tylko zawodowych. Po ukończeniu studiów możesz znaleźć zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach reprezentujących rozmaite dziedziny: dziennikarstwo, krytyka teatralna i filmowa, organizacje i fundacje pozarządowe, reklama, biznes, jak też instytucje oświatowe i kulturalne.  Jeśli marzysz o karierze naukowej - badacza lub wykładowcy uniwersyteckiego, możesz kontynuować studia w szkole doktorskiej, gdzie nauczysz się prowadzenia pracy naukowo-badawczej.

Studiując Filozofię na Uniwersytecie Zielonogórskim możesz liczyć na indywidualne podejście w procesie dydaktycznym, otwarty, przyjazny kontakt z każdym wykładowcą. Pracujemy w małych grupach studenckich, gdzie przy życzliwym wsparciu wykładowcy, poznajemy przedmioty filozoficzne, czytając oryginalne dzieła filozoficzne oraz słuchając autorskich wykładów naszych specjalistów. Kształtujemy w ten sposób niezwykle ważne współcześnie umiejętności: zdolności formułowania, głoszenia i argumentowania własnych poglądów, przygotowujemy do samodzielnej pracy naukowej, kształtujemy umiejętność pracy twórczej. Podążamy także za współczesnymi nurtami naukowymi. Wielu z nas jest liderami i specjalistami w wiodących obecnie obszarach badawczych w filozofii, posiadających wysokie osiągnięcia naukowe i dydaktyczne, przede wszystkim na gruncie filozofii i etyki  polskiej XIX i XX wieku, filozofii wschodniej, filozofii kultury oraz filozofii nauki. W programie studiów posiadamy autorskie przedmioty, opracowane przez naszych wykładowców, które podążają za współczesnymi trendami, związanymi m.in. z obszarem filozofii i metodologii nauk, neuronauki, bioetyki, filozofii społecznej, filozofii religii, kulturoznawstwa. Nasz Instytut oferuje indywidualne podejście do Twoich potrzeb związanych ze studiowaniem oraz życiem studenckim, zarówno na forum krajowym oraz międzynarodowym.

Tryb studiów dla pracujących

Jako jedyni w  naszym regionie na studiach stacjonarnych II stopnia (magisterskich) oferujemy tryb studiowania  w  formie tzw. „40+” skierowanej do osób pracujących, które chcą uzupełnić swą wiedzę i posiadane wykształcenie.  Zajęcia odbywają się popołudniami.

Tryb studiów 1+1

Kandydat rekrutujący się na kierunek Filozofia ma prawo w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej wybrać drugi kierunek spośród:

    Coaching i doradztwo filozoficzne

    Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

    Filologia angielska

    Filologia francuska z drugim językiem romańskim

    Filologia germańska

    Filologia rosyjska

    Filologia polska

    Historia

    Kulturoznawstwo

    Literatura popularna i kreacje światów gier

Pracownicy Instytutu Filozofii dążą  do aktywizacji intelektualnej oraz organizacyjnej studentów. Zachęcamy studentów do włączania się w działania związane z życiem naukowo-akademickim.

Jako nasz student będziesz miał możliwość m.in.

 •       wziąć udział konferencji naukowej czy seminarium filozoficznym i poznać specyfikę rodzimego środowiska naukowego oraz dowiedzieć się czym jest dobra praktyka naukowa;
 •       napisać artykuł naukowy do czasopisma studenckiego,
 •       wyjechać na wymianę studencką do krajów partnerskich (m.in. Litwa, Turcja, Włochy);
 •       poprowadzić wraz z wykładowcą zajęcia akademickie,
 •       poprowadzić warsztaty tematyczne;
 •       wygłosić referat w ramach Polskiego Towarzystwa Filozoficznego;
 •     wyjechać na wymianę studencką za granicę.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim kwitnie także życie studenckie. W ofercie znajdziesz wiele inicjatyw  i wydarzeń: np.  działalność Koła Naukowego Studentów Filozofii, spotkania z wybitnymi naukowcami z kraju i zagranicy w ramach Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Festiwal Nauki, Noc Filozofa, coroczne wyjazdy do ośrodka uczelnianego w górach (Karłów), gdzie wspólnie z wykładowcami w miłej i swobodnej atmosferze przy ognisku prowadzony jest cykl warsztatów tematycznych.

Infrastruktura

Nasz Instytut znajduje się w nowoczesnym budynku uczelnianym - Collegium Neofilologicum (kampus B) o futurystycznym kształcie, który cieszy się uznaniem studentów. Posiadamy sale dostosowane do różnych form pracy ze studentami ( wykładowe oraz ćwiczeniowe) oraz nowoczesną bibliotekę. Instytut Filozofii UZ znajduje się na Kampusie B - w urokliwym miejscu w otoczeniu lasu, posiada dobre połączenie z autobusową komunikacją miejską (dojazd do centrum miasta zajmuje kilka minut). Dom studencki "Wcześniak" znajduje się na terenie kampusu. W pobliżu dostępny jest także atrakcyjny wybór stancji z niskimi cenami.  W otoczeniu kampusu  znajdują się liczne sklepy spożywcze oraz miejsca gdzie można zjeść dobry posiłek odpowiedni na studencką kieszeń.

Wykładowcy

Stanowimy grupę pasjonatów filozofii, chętnych do dzielenia się  wiedzą i osiągnięciami naukowymi. Aktywizujemy studentów do pracy naukowej poprzez rozwijanie własnych zainteresowań w ramach Koła Filozoficznego Studentów Filozofii. W wolnym czasie zajmujemy się rozwijaniem  zainteresowań i hobby, z którymi z chęcią dzielimy się z innymi. Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, czym się zajmujemy, poznać nasze profile promotorskie kliknij tutaj: (tutaj znajdzie się przekierowanie do opisów/stron działalności nauczycieli).

Erasmus+

Studiując na  Uniwersytecie Zielonogórskim możesz odbyć część studiów na jednej z wybranych zagranicznych uczelni partnerskich, poznając język, kulturę i środowisko akademickie  innego kraju.  Obecnie współpracujemy z następującymi ośrodkami naukowymi: Southern Federal University, Rosja, Taras Shevchenko National University, Ukraina, Ho Chi Minh University, Wietnam. Szczegółowe informacje na temat programu wymiany studenckiej "Erasmus +" uzyskasz tutaj

Opinie o studiach

mgr Anna Nehring-Rupińksa:, studentka studiów magisterskich: ”Filozofia nie była jedynym kierunkiem na UZ, jaki ukończyłam. Przed rozpoczęciem studiów z filozofii była ona tylko moim hobby. Zdecydowałam się studiować dwa kierunki równolegle. Z perspektywy czasu cieszę się, że podjęłam taką decyzję. "Na filozofii" zajęcia rozpoczynają się dopiero o 16.00, co zwykle pozwalało mi być pierwszą część dnia na drugim campusie. Dodatkowo poznałam wielu ciekawych ludzi, niektórzy pracowali już zawodowo. To daje okazję do wymiany myśli i poglądów ludzi w różnym wieku, z różnym doświadczeniem życiowym i naukowym. Serdecznie zachęcam, by odważyć się spróbować podjąć studia filozoficzne, bo nigdy nie jest za późno na zdobywanie wiedzy o sobie i o świecie".

Co po studiach?

Po studiach filozoficznych zostaniesz wyposażony w umiejętności, które pozwolą Ci wyróżnić się na rynku pracy oraz zaadaptować się do jego dynamicznego rozwoju. Są to m.in.

 •         kreatywność;
 •         zwiększona decyzyjność oraz samoświadomość;
 •         elastyczność w myśleniu i działaniu;
 •         sztuka argumentowania, polemizowania, debatowania oraz  prowadzenia sporów. 

Dzięki nim zyskasz umiejętność twórczego podejścia do wyzwań i problemów pojawiających się w przestrzeni relacji i zadań zawodowych. Umiejętności te pozwolą Ci znaleźć zatrudnienie nie tylko w zawodów związanych z kulturą i oświatą, ale także w wielu obszarach nowo wyłaniających się  gałęzi działalności zawodowej, m.in. takie jak: branża HR, public relations, reklama czy  nowe media.

Po ukończeniu studiów I stopnia (licencjackich) oraz II stopnia (magisterskich) będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w instytucjach i przedsiębiorstwach reprezentujących rozmaite branże, m.in. dziennikarstwo, krytyka teatralna i filmowa, organizacje i fundacje

Co można dalej studiować?

Po studiach filozoficznych II stopnia możesz nadal uzupełniać edukację na studiach filozoficznych III stopnia w tak zwanej Szkole Doktorskiej. Trwa ona 4 lata, jest w pełni finansowana i kończy się obroną doktoratu oraz nadaniem stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.Sukcesy

W Instytucie Filozofii UZ realizowane są różne inicjatywy zarówno z zakresu działalności naukowej jak i życia akademicko-studenckiego. Z nami na pewno nie będziesz się nudzić. Możesz rozwijać swoje pasje i umiejętności. Wśród najciekawszych z nich znajdują się granty naukowe, wyjazdy zagraniczne w ramach wymiany studenckiej, publikacje studentów w czasopismach naukowych, konferencje naukowe, w których obok naukowców uczestniczyli studenci i uczniowie szkół średnich, ogólnopolskie seminaria etyczne; audycje radiowe w Radio Zachód poświęcone sylwetkom wybranych filozofów.

 

Interakcja

 • Konkurs na esej filozoficzny: Napisz do nas na poniższy temat, krótki tekst filozoficzny na temat: "Człowiek w obliczu wyzwań współczesnego świata" i wygraj bezpłatne miejsce w akademiku na cały  semestr akademicki. 
 • Konkurs na hasło promujące filozofię: Napisz do nas i wygraj udział w "Filozoficznym Sympozjonie przy winie" (dla osób 18+) podczas tegorocznego święta studenckiego "Bachanalia";
 • Konkurs "Rekrutacja": Napisz do nas na adres Instytutu Filozofii, podając hasło "rekrutacja". Pierwsze 5 osób otrzyma bezpłatne zaproszenie na otwartą dyskusję filozoficzną odbywającą się w pubie "Szwejk" w swobodnej atmosferze intelektualnej. Zostaw swój adres mailowy, a odezwiemy się do Ciebie, przesyłając Ci dodatkowe informacje związane z nadchodzącymi wydarzeniami naszego Instytutu, które mogą Cię zainteresować oraz związane ze studencką działalnością Koła Naukowego Studentów Filozofii i naszego Fanpage'a na Facebooku.

Kontakt do opiekuna kierunku: dr Justyna Kroczak: j.kroczak@ifil.uz.zgora.pl