Instytut Filozofii

Roz. Textu

STUDIUJ FILOZOFIĘ NIEODPŁATNIE JAKO DRUGI KIERUNEK

Od roku akademickiego 2014/2015 możesz studiować filozofię jako drugi kierunek, nie odchudzając swojego portfela. 25 czerwca 2014 Senat Uniwersytetu Zielonogórskiego przyjął uchwałę o odstąpieniu od pobierania opłat za studia na drugim i kolejnym kierunku studiów stacjonarnych. Zapraszamy wszystkich studentów, którzy chcieliby poszerzyć wąskie horyzonty swoich specjalizacji.

Filozofia 40+

Zachęcamy do zapisywania się na studia magisterskie II stopnia w formule Filozofia 40+. Nasza oferta skierowana jest TAKŻE do osób, które ukończyły studia licencjackie na innym kierunku niż filozofia. Zobacz ulotkę.

Oferta ogólnouczelniana na rok akademicki 2018/2019

Informujemy, że zostały uruchomione elektroniczne zapisy na przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej na rok akademicki 2018/2019 (semestr letni). Oferta przedmiotów dostępna jest w systemie dziekanat po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto. Z sylabusami przedmiotów można zapoznać się na stronie https://sylabuz.uz.zgora.pl/

Wyboru należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2019 r. Informujemy, że w tym roku akademickim zostały wprowadzone limity zapisów – 120 osób dla danego przedmiotu. Przedmioty, które nie uzyskają minimalnej liczby studentów nie zostaną uruchomione. W związku z powyższym studenci, którzy wybrali nieuruchomiony przedmiot, będą musieli przepisać się na przedmiot, który został uruchomiony.

Przedmioty z oferty ogólnouczelnianej na semestr letni 2018/2019 powinny zostać wybrane przez studentów kierunku:

  • Filozofia – 2 rok – studia I stopnia stacjonarne
  • Filozofia – 2 rok – studia II stopnia stacjonarne
  • Kulturoznawstwo – 2 rok – studia I stopnia stacjonarne
  • Coaching i Doradztwo Filozoficzne – 2 rok – studia I stopnia stacjonarne