Instytut Filozofii

Roz. Textu

Przewody doktorskie

Instytut Filozofii otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii 27 marca 2000 r. (w ówczesnej WSP), na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Pierwsze przewody doktorskie wszczęto 6 czerwca 2000 r. na posiedzeniu Rady Naukowej IF, a 7 listopada 2000 r. odbyła się pierwsza obrona pracy doktorskiej w IF (zob. listę wszystkich dotychczas obronionych prac doktorskich).

W Instytucie Filozofii UZ przygotowują obecnie swe dysertacje doktoranci z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz z innych ośrodków naukowych, w kraju i za granicą (zob. listę doktorantów poniżej, których przewody nie zostały jeszcze zakończone).

Piotr Bylica

Sekretarz ds. przewodów doktorskich w Instytucie Filozofii UZ

Obrony doktorskie

W Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji [SKEP] oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej - Oddział Nauk Humanistycznych i Społecznych znajdują się informacje nt. opublikowanych prac doktorskich.

Doktoraty nie opublikowane - których autorzy wyrazili zgodzę na udostępnienie swej pracy w internecie - znajduą się w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. (ZBC działa od 2005 r., dlatego doktoraty opublikowane przed powstaniem ZBC nie są tam umieszczane.)

Wszystkie prace doktorskie - w wersji papierowej - znajdują się w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

Lista aktualnie otwartych przewodów doktorskich

Poniżej znajdują się informacje na temat przeprowadzonych i planowanych obron doktorskich wraz ze streszczeniami rozpraw doktorskich i recenzjami.

Piotr Bylica
Sekretarz ds. przewodów doktorskich w Instytucie Filozofii UZ

Czytaj więcej...

Przewody doktorskie w Instytucie Filozofii

Bartosiak Katarzyna
rozprawa nt.: Simone de Beauvoir a Jean Paul Sartre w poszukiwaniu samodzielności twórczej
promotor: prof. zw. dr hab. Lilianna Kiejzik (UZ)
wszczęcie przewodu: 26.05.2009

Draszawka Andrzej
rozprawa nt.: Stanisława Brzozowskiego koncepcja świadomości twórczej
promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ
wszczęcie przewodu: 30.06.2006

Dulęba Jarosław
rozprawa nt.: Przemoc w obszarach kultury. Estetyczne aspekty przemocy na podstawie polskiej powieści kryminalnej
promotor: prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki (Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze)
wszczęcie przewodu: 18.05.2004

Geier Fabian
rozprawa nt.: Secondary matters: accidents and the problem of individuation
promotor: dr hab. Wojciech Żełaniec, prof. UZ
wszczęcie przewodu: 05.10.2004

Podedworna Anna
rozprawa nt.: Codzienność jako źródło pytań egzystencjalnych w twórczości Franza Kafki
promotor: prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki (Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze)
wszczęcie przewodu: 21.06.2005