Instytut Filozofii

Roz. Textu

Prace doktorskie

W Systemie Komputerowej Ewidencji Publikacji[SKEP] oraz w Bibliotece Uniwersyteckiej - Oddział Nauk Humanistycznych i Społecznych znajdują się informacje nt. opublikowanych prac doktorskich.

Doktoraty nie opublikowane - których autorzy wyrazili zgodzę na udostępnienie swej pracy w internecie - znajduą się w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. (ZBC działa od 2005 r., dlatego doktoraty opublikowane przed powstaniem ZBC nie są tam umieszczane.)

Wszystkie prace doktorskie - w wersji papierowej - znajdują się w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej.

Lista aktualnie otwartych przewodów doktorskich

Piotr Bylica
Sekretarz ds. przewodów doktorskich w Instytucie Filozofii UZ

2000

[1] 7.XI - Adam Sobota (UZ)
Estetyczne problemy fotograficznego piktorializmu na tle związków sztuki i techniki w XIX i XX wieku
promotor: prof. zw. dr hab. Jan Kurowicki (WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze)
recenzenci:

 • prof. dr hab. Roman Kubicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. dr hab. Stefan Wojnecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

2001

[2] 26.VI - Mariusz Urbański (UZ)
Tabele syntetyczne a logika pytań
promotor: prof. zw. dr hab. Andrzej Wiśniewski (WSP im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze)
recenzenci:

 • prof. dr hab. Jacek Paśniczek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
 • prof. dr hab. Jerzy Pogonowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

[3] 12.XI - Maciej Witek (UZ)
Deflacyjna koncepcja prawdy[SKEP]
promotor: prof. dr hab. Adam Grobler (Uniwersytet Zielonogórski)
recenzenci:

 • prof. dr hab. Jacek Juliusz Jadacki (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. dr hab. Jerzy Szymura (Uniwersytet Jagielloński)

Czytaj więcej...

Prace magisterskie

2011

 • Krzysztof Burda, Estetyczne jakości w reklamie (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Agnieszka Gruszka, Tadeusz Kotarbiński o dylematach moralnych w medycynie (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Monika Hałka, Etyczne problemy globalizacji w ujęciu Petera Singera (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Tomasz Hołownia, Filozofia New Age w twórczości Paula Virilio (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Iwona Jankowska, Koncepcja anarchizmu indywidualistycznego w filozofii Maxa Stirnera (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Dorota Karczewska, Georga Simmela filozofia mody (promotor: dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ)
 • Małgorzata Kwitowska, Uzasadnienie praw zwierząt w etyce środowiskowej (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Radosław Milczarek, Soteriologia w etyce buddyzmu (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Izabela Obłaczyńska, Problem aborcji w bioetyce Kazimierza Szewczyka (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Joanna Ogrodniczek, Frommowskie "jestem tym. kim jestem" a idea doskonalenia człowieka (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Wojciech Oleksyk, Greniewskiego koncepcja logiki indukcji (promotor: dr hab. Tomasz Skura, prof. UZ)
 • Małgorzata Rutkowska, Marii Gołaszewskiej analiza zła jako wartości moralnej i estetycznej (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Maja Suchecka, Kobiety w filozofii XIX i XX w. Przyczynek do problemu (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Ewelina Topolska, Polskie badania filozofii Włodzimierza Sołowjowa (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Maciej Walkowiak, Kontrreformacja w Polsce wobec doktryny religijno-moralnej Braci Polskich (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Katarzyna Wolny, Mircei Eliadego filozofia religii - pojęcie magii (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Grażyna Zajączkowska, Kategoria wolności człowieka w filozofii Alberta Camusa (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)

Czytaj więcej...

Prace licencjackie

2011

 • Anna Giec, Argumenty Karola Darwina za biologicznym pochodzeniem człowieka (promotor: prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski)
 • Bartosz Hoder, Pojęcie dialogu filozoficznego (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Paula Kemp, Problem aborcji w encyklice "Evangelium Vitae" Jana Pawła II (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Kamil Kleszczyński, Fryderyka Nietzschego koncepcja człowieka (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Mateusz Krzyżanowski, Immanuela Kanta filozofia wiecznego pokoju (promotor: dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ)
 • Angelina Kusiak, Polskie badania filozofii Piotra Kropotkina (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Natalia Maciaszek, Koncepcja człowieka w twórczości Markiza de Sade (promotor: dr hab. Krzysztof Kaszyński, prof. UZ)
 • Julita Oparska, Trudności ludzkiego sumienia. Absurd i bunt jako wyznaczniki filozofii Alberta Camusa (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Aleksandra Padniewska, Między życiem a śmiercią. Eutanazja jako problem etyczny w etyce chrześcijańskiej oraz utylitaryzmie Petera Singera (promotor: dr hab. Zdzisław Kalita, prof. UZ)
 • Julita Polańska, Antropologia w ujęciu Immanuela Kanta (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)
 • Marcin Serba, Filozofia sportu - pole problemowe i konceptualne (promotor: dr hab. Lilianna Kiejzik, prof. UZ)

Czytaj więcej...