Instytut Filozofii

Roz. Textu

National University of Ostroh Academy (Ukraina)

Kod partnera: Ostroh
Kod, dziedzina: 022 Humanities
Języki (studenci): angielski B1 lub ukraiński B1
Języki (pracownicy): angielski B2 lub ukraiński B2
Liczba miejsc: Studenci/Pracownicy
Przyjeżdzający:     4     /     1
Wyjeżdzający:       1     /     0

Instytutowi Koordynatorzy Programu
LIFELONG LEARNING/ERASMUS:

dr hab. Piotr Bylica
Instytut Filozofii
Al. Wojska Polskiego 71A,
65-762 Zielona Góra
Pokój 223 (bud. A-20)
Tel. 0 68 328 31 19
e-mail: p.bylica@ifil.uz.zgora.pl

Uczelniany Koordynator Programu
LIFELONG LEARNING/ERASMUS:

mgr Agnieszka Możejko
Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra
Pokój 303 R (bud. A-16)
Tel. + 4868 328 32 93
e-mail: A.Mozejko@dwz.uz.zgora.pl