Instytut Filozofii

Roz. Textu

University of Presov (Słowacja)

Co roku z wymiany może skorzystać 2 zielonogórskich studentów filozofii (pobyty pięciomiesięczne) oraz 2 naszych pracowników (tygodniowe wizyty badawcze, w trakcie których wygłasza się co najmniej 5 godzin wykładu).

Kod partnera: SK PRESOV01
Kod, dziedzina: 226 Philosophy and ethics
Języki (studenci): angielski B1 lub słowacki B1
Języki (pracownicy): angielski B2
Liczba miejsc: Studenci /Pracownicy
Przyjeżdzający:      2     /     2
Wyjeżdzający:        2     /     2

LogoPUnew

Instytutowy Koordynator Programu
LIFELONG LEARNING/ERASMUS:

dr hab. Piotr Bylica
Instytut Filozofii
Al. Wojska Polskiego 71A,
65-762 Zielona Góra
Pokój 223 (bud. A-20)
Tel. (0-68) 328-31-20
e-mail: p.bylica@ifil.uz.zgora.pl

Uczelniany Koordynator Programu
LIFELONG LEARNING/ERASMUS:

mgr Agnieszka Możejko
Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra
Pokój 303 R (bud. A-16)
Tel. 0 68 328 32 93
e-mail: A.Mozejko@dwz.uz.zgora.pl