Instytut Filozofii

Roz. Textu

Vilnius University (Litwa)

W lutym 2009 roku Uniwersytet Zielonogórski podpisał umowę bilateralną z Uniwersytetem Wileńskim.

Co roku z wymiany może skorzystać 4 zielonogórskich studentów filozofii (pobyty pięciomiesięczne) oraz 2 naszych pracowników (tygodniowe wizyty badawcze, w trakcie których wygłasza się co najmniej 5 godzin wykładu).

Kod partnera: LT VILNIUS01
Kod, dziedzina: 226 Philology and ethics; 312 Sociology and cultural studies
Języki (studenci): angielski B1
Języki (pracownicy): angielski B2
Liczba miejsc: Studenci/Pracownicy
Przyjeżdzający:     4     /     2
Wyjeżdzający:       4     /     2

Instytutowi Koordynatorzy Programu
LIFELONG LEARNING/ERASMUS:

Asta Sluckute
Erasmus Assistant Coordinator
Faculty of Philosophy
Vilnius University
Universiteto 9/1
Vilnius LT-01513
Fax.no. + 370 5 2667600
Tel.no. + 370 5 2667190
asta.sluckute@fsf.vu.lt

 

dr hab. Piotr Bylica
Instytut Filozofii
Al. Wojska Polskiego 71A,
65-762 Zielona Góra
Pokój 223 (bud. A-20)
Tel. 0 68 328 31 19
e-mail: p.bylica@ifil.uz.zgora.pl

Uczelniany Koordynator Programu
LIFELONG LEARNING/ERASMUS:

mgr Agnieszka Możejko
Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra
Pokój 303 R (bud. A-16)
Tel. + 4868 328 32 93
e-mail: A.Mozejko@dwz.uz.zgora.pl