Instytut Filozofii

Roz. Textu

University of Latvia (Łotwa)

W lutym 2008 roku Uniwersytet Zielonogórski podpisał umowę bilateralną z Uniwersytetem Łotewskim.

Umowa obejmuje lata akademickie 2008/2010.

Co roku z wymiany może skorzystać 2 zielonogórskich studentów filozofii (pobyty pięciomiesięczne) oraz 1 nasz pracownik (tygodniowe wizyty badawcze, w trakcie których wygłasza się co najmniej 5 godzin wykładu).

Kod partnera: LV RIGA01
Kod, dziedzina: 226 Philosophy and ethics
Języki (studenci): angielski B1
Języki (pracownicy): angielski B2
Liczba miejsc: Studenci/Pracownicy
Przyjeżdzający:    2      /     1
Wyjeżdzający:      2      /     1

Instytutowi Koordynatorzy Programu
LIFELONG LEARNING/ERASMUS:

dr Jurgis Skilters
Department of Philosophy
Faculty of History and Philosophy
Brivibas boulev. 32
LV-1050 Riga
LATVIA
Tel. +371 29276772
e-mail: jurgisskilters@gmail.com

 

dr hab. Piotr Bylica
Instytut Filozofii
Al. Wojska Polskiego 71A,
65-762 Zielona Góra
Pokój 223 (bud. A-20)
Tel. (0-68) 328-31-20
e-mail: p.bylica@ifil.uz.zgora.pl

Uczelniany Koordynator Programu
LIFELONG LEARNING/ERASMUS:

mgr Agnieszka Możejko
Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra
Pokój 303 R (bud. A-16)
Tel. + 4868 328 32 93
e-mail: A.Mozejko@dwz.uz.zgora.pl