Instytut Filozofii

Roz. Textu

Università Degli Studi Di Milano (Włochy)

We wrześniu 2006 roku Uniwersytet Zielonogórski podpisał umowę bilateralną z Uniwersytetem w Mediolanie. Umożliwia ona wymianę studentów oraz pracowników naukowych między Instytutem Filozofii UZ oraz dwoma jednostkami Uniwersytetu w Mediolanie: Instytutem Filozofii oraz Katedrą Filozofii i Socjologii Prawa.

Umowa weszła w życie w roku akademickim 2006/2007.

Co roku z wymiany może skorzystać 2 zielonogórskich studentów filozofii (pobyty sześciomiesięczne) oraz 1 nasz pracownik (tygodniowe wizyty badawcze, w trakcie których wygłasza się 8 godzin wykładu).

Kod partnera: I MILANO01
Kod, dziedzina: 226 Philosophy and ethics
Języki (studenci): włoski B1 lub angielski B1
Języki (pracownicy): włoski B2, angielski B2
Liczba miejsc: Studenci/Pracownicy
Przyjeżdzający:     2     /     1
Wyjeżdzający:       2     /     1

Przeczytaj też:

Praktyczne porady Piotra Wołkowskiego na temat pobytu w Mediolanie

Università degli Studi di Milano

Instytutowy Koordynator Programu
LIFELONG LEARNING/ERASMUS:

dr hab. Piotr Bylica
Instytut Filozofii
Al. Wojska Polskiego 71A,
65-762 Zielona Góra
Pokój 223 (bud. A-20)
Tel. (0-68) 328-31-20
e-mail: p.bylica@ifil.uz.zgora.pl

Uczelniany Koordynator Programu
LIFELONG LEARNING/ERASMUS:

mgr Agnieszka Możejko
Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Wojska Polskiego 69,
65-762 Zielona Góra
Pokój 303 R (bud. A-16)
Tel. 0 68 328 32 93
e-mail: A.Mozejko@dwz.uz.zgora.pl