Instytut Filozofii

Roz. Textu

Certyfikat Jakości Kształcenia

certyfikat akrUniwersytecka Komisja Akredytacyjna przyznała Instytutowi Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego Certyfikat Jakości Kształcenia w latach 2002-2009. Obecnie Instytut podejmuje starania o ponowne otrzymanie certyfikatu.