Instytut Filozofii

Roz. Textu

Badania prowadzone w Zakładzie Logiki i Metodologii Nauk

W dziedzinie logiki prof. Skura zajmuje się syntaktycznymi metodami obalania (refutacji), której istotą jest obalenie zdania przez wyprowadzenie z niego fałszywej konsekwencji. Interesują go reguły refutacji w logikach nieklasycznych (zwłaszcza modalnej, intuicjonistycznej, parakonsystentnej).

W dziedzinie metodologii i filozofii nauki prof. Jodkowski i jego doktoranci zajmują się filozoficznymi i metodologicznymi aspektami relacji nauka-religia. Opracowywane są szczegółowo problemy kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, metodologia teorii inteligentnego projektu oraz specyfika metodologiczna teorii przerywanej równowagi.