Instytut Filozofii

Roz. Textu

prof. dr hab. Wojciech Sady, UP w Krakowie