Instytut Filozofii

Roz. Textu

dr Anna Rykowska

O mnie:

Na stanowisku adiunkta w Instytucie Filozofii UZG od 2001 roku. Studia filozoficzne magisterskie (1990-1996) i doktoranckie (1996-2000) ukończone na Uniwersytecie Wrocławskim. Tam też obronione: w 1996 roku praca magisterska pt. T. S. Kuhna koncepcja nauki (promotor: prof. dr hab. Jerzy Krakowski, recenzent: prof. dr hab. Jerzy Łoziński) oraz w 2000 roku praca doktorska pt. Donalda Davidsona koncepcja prawdy i znaczenia (promotor: prof. dr hab. Adam Chmielewski, recenzenci: prof. dr hab. Jan Woleński i prof. dr hab. Jerzy Krakowski). Obszar pracy badawczej: na sposób analityczny uprawiana filozofia języka, umysłu i epistemologia.

Konferencje:

2008:

2007:

 • O ekwiwokacjach eksternalistycznych, wykład wygłoszony na Zlocie Filozoficznym 2007, zorganizowanym 11 maja 2007 na SGGW, Warszawa.

2006:

 • Eksternalizm semantyczny a błędy ekwiwokacji, referat wygłoszony na konferencji KIERUNKI BADAWCZE W FILOZOFII (sekcja: "Znaczenie i intencjonalność"), Uniwersytet Jagielloński, Kraków 8-10 grudnia 2006.
 • Eksternalizm semantyczny a rozumowania dedukcyjne, referat wygłoszony podczaskonferencji "Świat w umyśle - umysł w świecie", zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Kognitywistyczne wraz z Instytutem Psychologii i Instytutem Filozofii UAM w dniach 1-2 grudnia 2006 r. w Poznaniu. (Abstrakt referatu)
 • Nowy sceptycyzm: problem dostępu poznawczego do własnych treści mentalnych, wykład gościnny wygłoszony w ramach spotkań wrocławskiego oddziału PTF, 18 października 2006, Wrocław

2005:

 • Eksternalizm a samowiedza: wybrane problemy epistemologiczne, referat wygłoszony na konferencji Epistemologia współcześnie zorganizowanej przez Instytut Filozofii UMCS w Lublinie w dniach 7-8 listopada 2005 roku.
 • Externalism, Self-knowledge, Proper and Natural Kind Names, referat wygłoszony podczas konferencji Descriptions, zorganizowanej przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Praskiego, October 25-26th, 2005, Villa Lanna, Prague, Czech Republic (w jęz. ang.)
 • Eksternalizm a znajomość treści własnego umysłu w odniesieniu do rodzajów naturalnych, referat wygłoszony na: V Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne "Prawda - Nauka - Religia" (UZ, Zielona Góra 5-7 września 2005).

2003:

 • Niekonkluzywność Wittgensteinowskiego argumentu na rzecz niemożliwości istnienia języka prywatnego, referat wygłoszony podczas konferencji Historia a religia i nauka. Refleksje nad pragmatyzmem, zorganizowanej przez Katedrę Historii Nowożytnej i Współczesnej KUL w Kazimierzu nad Wisłą w dniach 8-9 listopada 2003 roku.

2002:

 • Propozycja ujęcia prawdy jako idei regulatywnej nauki na podstawie koncepcji D. Davidsona i I. Lakatosa, referat wygłoszony podczas III Zielonogórskiego Sympozjum Filozoficznego: Pojęcie prawdy i wyzwania relatywizmu, Wokół filozofii Karla R. Poppera, zorganizowanym przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 12.09-15.09.2002.

2001:

 • Granice odmienności w Davidsonowskiej teorii interpretacji nieznanych społeczności, wykład gościnny wygłoszony 28 stycznia 2001 w Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji, Wagonowa 9, Wrocław
 • Czy niemożliwość istnienia języka prywatnego wskazuje jednoznacznie, iż język musi być fenomenem społecznym?, referat wygłoszony na konferencji "Wittgenstein i filozofia systematyczna" zorganizowanej przez Towarzystwo im. Ludwiga Wittgensteina i Zakład Filozofii Współczesnej IFiS PAN w Bukowinie Tatrzańskiej w dniach 28.06-1.07.2001

1999:

 • Davidson's Theory of Communication and The Sceptical Doubts, referat wygłoszony na międzynarodowej konferencji w Toruniu w dniach 20-21 września 1999 (w j. ang.)
 • Davidson's Holism And The Role Of Causation In Interpretation, referat wygłoszony w szkole letniej The second Summer School for Theory of Knowledge, zorganizowanej przez Association for Foundations of Science, Language and Cognition oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa-Mądralin 9-20 sierpień 1999 (w j. ang.)

1998:

 • Assumptions About Memory in the Anti-Private Language Argument, referat wygłoszony podczas pobytu na programie badawczym w CEU, Budapeszt, 1997/1998 (w j. ang.)

1997:

 • Should We Really Dismiss the Notion of 'Science' as an Epistemologically Insignificant One?, referat wygłoszony podczas pobytu na programie badawczym w CEU, Budapeszt, 1997/1998 (w j. ang.)

Empirical Content of Knowledge. Donald Davidson Approach, referat wygłoszony w szkole letniej The First Summer School for Theory of Knowledge, zorganizowanej przez Association for Foundations of Science, Language and Cognition oraz Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa-Mądralin 16-31 sierpień 1997 (w j. ang.)