Instytut Filozofii

Roz. Textu

prof. dr hab. Włodzimierz Kaczocha, AE w Poznaniu

Włodzimierz Kaczocha

Włodzimierz Kaczocha ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na Wydziale Nauk Społecznych Profesor obronił doktorat oraz uzyskał habilitację. Tytuł profesorski otrzymał w roku 1999.

Profesor Kaczocha przebywał dwukrotnie na stypendium naukowym w The Polish Institute of Arts and Sciences (University of Colorado), współpracuje także z uczelniami we Lwowie i w Odessie. Zainteresowania naukowe Profesora koncentrują się na historii filozofii kultury i filozofii społecznej w Polsce, a także na filozofii pragmatyzmu. W ostatnim okresie Profesor skupił swoje badania na zagadnieniach filozofii społecznej, a wśród nich szczególnie na problemach demokracji oraz jej uwarunkowaniami aksjologicznymi i instytucjonalnymi. W skład tej problematyki wchodzi także tematyka społeczeństwa otwartego i zamkniętego oraz szeroko rozumiane skutki globalizacji, także w jej aspektach gospodarczych. Prócz książek prof. Kaczocha wydał szereg artykułów, w tym kilkanaście w językach angielskim, greckim, rosyjskim i ukraińskim.

W Zielonej Górze Profesor W. Kaczocha kierował Zakładem Filozofii Społecznej. W czasie pracy w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, i w późniejszym Uniwersytecie Zielonogórskim, Profesor wypromował kilkudziesięciu magistrów.

Książki wydane w okresie pracy w Zielonej Górze

  • Demokracja : studia z dziejów myśli w Polsce, Ars Nova, Poznań 1993.
  • Z dziejów kultury muzycznej w Polsce, [redakcja naukowa wraz z Janem Astriabem], Ars Nova, Poznań 1996.
  • Transformacja i wartości : aksjologiczne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce, [redakcja naukowa wraz ze Stanisławem Popławskim], Wydawnictwo WSP im. T. Kotarbińskiego, Zielona Góra 1997.
  • Filozofia cywilizacji i kultury : teorie filozoficzne rozwijane w Polsce w pierwszej połowie XX wieku, Ars Nova, Poznań 1998.
  • Demokracja : studia z dziejów myśli w Polsce, wydanie drugie poprawione, Terra : WSZiB, Poznań 1999.
  • Kultura : studia z historii myśli : Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek, Nawroczyński, wydanie drugie poprawione i rozszerzone, Ars Nova, Poznań 2001.
  • Konta ston chaintenker ton Kaphka kai ton Aristotele, Eyropaiko Centro Technes, Ateny 2002.
  • Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji, [redakcja naukowa], Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, Poznań 2003.

Aktualnie...

Studia z filozofii XX wiekuOstatnio wydaną książką Profesora są "Studia z filozofii XX wieku" (Poznań 2008), poświęcone twórczości J. Dewey'a, F. Grossa, F. Kafki, M. Heideggera oraz zagadnieniu otwartości Europy (poniżej można pobrać spis treści książki).

Prof. Kaczocha pracuje obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego w Katedrze Socjologii i Filozofii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Nadal jednak uczestniczy w życiu naukowym Instytutu Filozofii UZ jako promotor i recenzent w przewodach doktorskich.