Instytut Filozofii

Roz. Textu

25.02.2018

Uprzejmie informujemy o ukazaniu się nowych artykułów dr Agnieszki Szczap i mgr Katarzyny Turonek-Ostrowskiej:

A. Szczap, John Stuart Mill's Fight for Women's Rights W: Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges / eds. Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017.
A. Szczap, Michaela Walzera teoria wojny sprawiedliwej W: Wojna / pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesności / red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017.
A. Szczap, K. Turonek-Ostrowska, Zielonogórski szlak kobiet W: Zielona Góra przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Część 1 / pod red. Bogumiły Burdy, Leszka Kani, Aliny Polak i Małgorzaty Szymczak .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017.
K. Turonek-Ostrowska, Lou Andreas-Salomé's Feminist Friendships W: Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges / eds. Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - (Acta Iuridica Lebusana ; Vol. 5).

28.02.2018

Uprzejmie informujemy, że ukazał się nowy artykuł dr Agnieszki Szczap:
Edukacja kobiet w XVII- i XVIII-wiecznej Anglii i próby przezwyciężenia obowiązującego kanonu "ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura"- 2017, nr 35/2.

17.02.2018

Uprzejmie informujemy, że w najnowszym numerze czasopisma "Folia Philosophica" 2017 vol. 38 ukazały się artykuły reprezentantów Instytutu Filozofii UZ: dra hab. Stefana Konstańczaka (Zakład Etyki) pt. "Pomiędzy filozofią a ideologią. Spory o filozofię w powojennej nauce polskiej", dra hab.Tomasza Mroza (Zakład Historii Filozofii) pt. "Spory wokół spuścizny Platońskiej Władysława Witwickiego (1878-1948)" oraz mgr Renaty Merdy (Zakład Etyki) pt. "Adam Schaff wobec ewolucji poglądów filozoficznych Leszka Kołakowskiego. O sporach programowych w polskim marksizmie".

 

16.02.2018

Z radością informujemy, że w programie "Sonata" Narodowego Centrum Nauki grant otrzymał nasz pracownik, dr Adam Trybus, który będzie realizował projekt zatytułowany "Filozoficzna i formalna analiza jakościowych logik przestrzeni". 

13.02.2018

Uprzejmie informujemy, że w nowym numerze "ВЕЧЕ. Журнал русской философии и культуры" (2017/29) ukazały się następujące artykuły:

Роль христианской письменности в формировании «эстетической самобытности» древнерусской культуры dr Justyny Kroczak;
Лу Андреас-Саломе о религиозном характере русской философии mgr Katarzyny Turonek-Ostrowskiej;
Этическое творчество Анджея Гжегорчика mgr Lucyny Majewskiej