Instytut Filozofii

Roz. Textu

15.09.2017

15.09.2017. W dniach 13-15 września 2017 r. na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt.:

"Recepcja antycznych wzorców i idei politycznych w kulturze nowożytnej Europy do końca XX w. Stan i perspektywy badań"

Konferencję zorganizowały Instytut Filozofii i Instytut Historii UZ.

12.06.2017

W dniu 12 czerwca 2017r. pracownicy oraz doktoranci Zakładu Etyki Instytutu Filozofii UZ wzięli udział w I Ogólnopolskim Seminarium Etycznym pt. „Etyka w Polsce: tradycja, inspiracje, perspektywy rozwoju” zorganizowanym przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego. Wystąpili z następującymi prelekcjami; dr hab. Stefan Konstańczak prof. UZ, Droga do filozofii prowadzi przez etykę. Propozycja Kazimierza Ajdukiewicza; dr hab. Joanna Dudek prof. UZ, Etos: współczesne problemy z tożsamością uniwersytetu; dr Paweł Walczak, Sprawności moralne a etyki zawodowe; dr Tomasz Turowski, Problematyka filozofii pro-zwierzęcej w Polsce; dr Joanna Zegzuła-Nowak, Możliwość wykorzystania metodologii, narzędzi i koncepcji badawczych szkoły lwowsko-warszawskiej we współczesnym nauczaniu uniwersyteckim etyki; mgr Lucyna Majewska, Idea non-violence w polskiej filozofii.

06.06.2017

6. czerwca 2017 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Grzegorza Malca "Spory o plagiat Darwinowskiej teorii ewolucji".

31.05.2017

31.05.2017. W czasopiśmie "Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria" [nr 1/2017 (101)] ukazał się artykuł Doroty Brylli pt. Panteistyczna koncepcja Boga na przykładzie nauczania Instytutu Studiów i Badań Kabały Bnei Baruch (s. 223-236), a w monografii Żydzi żarscy, a specyfika pogranicza polsko-niemieckiego [red. T. Jaworski, T. Włodarczyk; wyd. Żary-Żagań 2016] artykuł pt. Salomona Majmona poglądy na religię (s. 25-35).