Instytut Filozofii

Roz. Textu

24.10.2017

W dniach 24-26.10 2017 odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Europa Środkowo – Wschodnia: ideologia, historia a społeczeństwo”. Konferencja miała na celu wymianę doświadczenia naukowego oraz prezentację stanu badań dotyczących procesów transformacji jakie dokonały się w społeczeństwach tych regionów po transformacji ustrojowej w latach 1989 -1991.

08.11.2017

Dnia 08.11.2017 mgr Hubert Staśkiewicz przedstawił odczyt pt. "Jak obalić rząd? Operacja Ajax". Spotkanie zorganizowane zostało przez Koło Naukowe Doktorantów Filozofii we współpracy z Zielonogórską Grupą Lokalną "Nauka a Religia".

27.10.2017

Uprzejmie informujemy, że w nowym numerze Solovevskich issledovanij 2017/3 ukazał się artykuł dr Justyny Kroczak: РОЛЬ А.Ф. ЛОСЕВА В ФОРМИРОВАНИИ ВЗГЛЯДОВ С.С. АВЕРИНЦЕВА НА РУССКО-ВИЗАНТИЙСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ.

26.10.2017

Dnia 26.10.2017 John Finamore (University of Iowa) przedstawił odczyt pt. 'The Evolution of Platonism'. Wykład odbył się w ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego, organizowanego przez miejscowy oddział PTF oraz Instytut Filozofii UZ.

17.10.2017

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Radia Zachód ojawiły się trzy nowe audycje z Prof. Lilianną Kiejzik dotyczące Matki Marii (Skobcowej), Sabiny Spielrein i Paula Evdokimova.

15.10.2017

15.10.2017. W zorganizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu międzynarodowej konferencji pt. "Reformation – zwischen Gewinn und Verlust. Retrospective – Revision – Redefinition" (Zielona Góra, 13-15 października 2017 r.) mgr Dorota Brylla wygłosiła referat: Alberta Schweitzera mistyczna interpretacja Corpus Paulinum. Problematyczność w zadłużeniu w myśli Lutra i niezasadność utożsamienia paulinizm = luteranizm.

02.10.2017

Uprzejmie informujemy, że we wrześniu ukazała się książka, której współredaktorką jest dr Agnieszka Szczap: Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges / eds. Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - (Acta Iuridica Lebusana ; Vol. 5)

W książce zamieszczone zostały artykuły:

A. Szczap, John Stuart Mill's Fight for Women's Rights
K. Turonek-Ostrowska Lou Andreas-Salomé's Feminist Friendships