Instytut Filozofii

Roz. Textu

Nowe publikacje

Informujemy, że w monograficznym, numerze 4/2017 (104) "Przeglądu Filozoficznego" ukazały się dwa artykuły naszych pracowników: dr hab. Stefana Konstańczaka, pt. Henryka Elzenberga krytyka koncepcji etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego oraz dr Joanny Zegzuły-Nowak, pt. Mieczysław Wallis jako recenzent i inspirator twórczej aktywności H. Elzenberga.