Instytut Filozofii

Roz. Textu

13.02.2018

Uprzejmie informujemy, że w nowym numerze "ВЕЧЕ. Журнал русской философии и культуры" (2017/29) ukazały się następujące artykuły:

Роль христианской письменности в формировании «эстетической самобытности» древнерусской культуры dr Justyny Kroczak;
Лу Андреас-Саломе о религиозном характере русской философии mgr Katarzyny Turonek-Ostrowskiej;
Этическое творчество Анджея Гжегорчика mgr Lucyny Majewskiej

25.01.2018

25.01.2018. W organizowanej w dniach 22-23 stycznia 2018 r. w Gnieźnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu międzynarodowej konferencji „ISRAEL – From a Dream to a Dream Come True” Dorota Brylla wystąpiła z odczytem Duchowość zorientowana na Stwórcy/Bogu-ziemi/naturze jako korelatywna ideałowi powrotu z wygnania do państwa Izrael oraz mechanizm konstruowania tożsamości „żydowskiej” na przykładzie kabały Bnei Baruch.

17.12.2017

Uprzejmie informujemy, że na stronie Radia Zachód pojawiły się dwie nowe audycje z udziałem dr Justyny Kroczak. Pierwsza dotyczy myśli wczesnochrześcijańskiej, druga natomiast filozofii Pawła Florenskiego.


audycja 1
audycja 2

15.11.2017

Uprzejmie informujemy, że laureatami kolejnej, trzynastej już edycji konkursu Opus (NCN) okazali się pracownicy Instytutu Filozofii:

Prof. Lilianna Kiejzik z projektem: Drugi plan: kobiety w filozofii rosyjskiej oraz dr hab. Tomasz Mróz z projektem: Stanisław Lisiecki (1872-1960) - zapomniany znawca Platona i historyk filozofii starożytnej

Serdecznie gratulujemy!!!

14.11.2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.11.2017 w ramach comiesięcznych spotkań Zakładu Etyki IF dr Tomasz Turowski wygłosił referat pt."Język i interpretacja w nowej etyce".