Instytut Filozofii

Roz. Textu

26.10.2017

Dnia 26.10.2017 John Finamore (University of Iowa) przedstawił odczyt pt. 'The Evolution of Platonism'. Wykład odbył się w ramach Zielonogórskiego Konwersatorium Filozoficznego, organizowanego przez miejscowy oddział PTF oraz Instytut Filozofii UZ.

17.10.2017

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Radia Zachód ojawiły się trzy nowe audycje z Prof. Lilianną Kiejzik dotyczące Matki Marii (Skobcowej), Sabiny Spielrein i Paula Evdokimova.

15.10.2017

15.10.2017. W zorganizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu międzynarodowej konferencji pt. "Reformation – zwischen Gewinn und Verlust. Retrospective – Revision – Redefinition" (Zielona Góra, 13-15 października 2017 r.) mgr Dorota Brylla wygłosiła referat: Alberta Schweitzera mistyczna interpretacja Corpus Paulinum. Problematyczność w zadłużeniu w myśli Lutra i niezasadność utożsamienia paulinizm = luteranizm.

02.10.2017

Uprzejmie informujemy, że we wrześniu ukazała się książka, której współredaktorką jest dr Agnieszka Szczap: Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges / eds. Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - (Acta Iuridica Lebusana ; Vol. 5)

W książce zamieszczone zostały artykuły:

A. Szczap, John Stuart Mill's Fight for Women's Rights
K. Turonek-Ostrowska Lou Andreas-Salomé's Feminist Friendships

02.10.2017

Uprzejmie informujemy, że we wrześniu ukazała się książka, której współredaktorką jest dr Agnieszka Szczap: Political and Legal Doctrines in Theoretical and Practical Terms Regarding Contemporary Challenges / eds. Bohdan Halczak, Barbara Szura, Bernadetta Nitschke-Szram, Ewaryst Kowalczyk, Sławomir Maciejewski, Michał Zieliński, Agnieszka Szczap .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - (Acta Iuridica Lebusana ; Vol. 5)

W książce zamieszczone zostały artykuły:

A. Szczap, John Stuart Mill's Fight for Women's Rights
K. Turonek-Ostrowska Lou Andreas-Salomé's Feminist Friendships

01.10.2017

Uprzejmie informujemy, że w czasopismie  «Соловьевские исследования» [2017 nr 2] ukazały się artykuły Prof. Lilianny Kiejzik "Лосев в Польше (переводы и рецепция)" oraz Prof. Romana Sapeńki "Проблемы интерпретации авторского текста в контексте перевода Диалектики мифа А.Ф. Лосева".

29.09.2017

Uprzejmie informujemy, że pracownicy i doktoranci naszego Instytutu wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji w Petersburgu organizowanej przez Instytut Filozofii Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu w dniach 27-29.09.2017 z okazji stupięćdziesięciolecia Zjazdu Słowiańskiego.
 

Pracownicy i doktoranci wygłosili następujące referaty:

Prof. Lilianna Kiejzik: Критический марксизм Н. А. Бердяева – период формирования (в свете неопубликованной переписки с К. Каутским)

dr Agnieszka Szczap: Борьба Джона Стюарта Милля и Льва Петражицкого за права женщин

dr Justyna Kroczak: Роль христианской письменности в эстетическом формировании древнерусской культуры

mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska: Лу Андреас-Саломе о религиозном характере русской философии

mgr Lucyna Majewska: Этическое творчество Анджея Гжегорчика

zdjęcia

zdjęcia

zdjęcia

19.09.2017

Informujemy, że na stronie internetowej Radia Zachód dostępna jest kolejna audycja z Prof. Lilianną Kiejzik z cyklu "Kobiety w filozofii". Bohaterką spotkania była Aza Alibekowna Tacho-Godi.