Instytut Filozofii

Roz. Textu

W dniach 20-22 .06.2018r. dr Tomasz Turowski

 wziął udział w X Międzynarodowym Forum Etycznym Moralny Status Zwierząt, organizowanym przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Dr Turowski czynnie uczestniczył w I sesji plenarnej i wygłosił odczyt pt. Status moralny zwierząt a kryterium antropologiczne. Rozważania wokół welfarystycznej propozycji Witolda Koehlera

https://www.facebook.com/events/170855193639237/

 

Czytaj więcej...

Uprzejmie informujemy,

że w najnowszym 12 numerze czasopisma "Studia z historii filozofii polskiej" ukazały się następujące teksty naszych pracowników oraz doktorantów:
artykuły:
dr hab. Stefan Konstańczak - Naturalizm etyczny Aleksandra Świętochowskiego;
mgr Gerard Dmuch - Filozofia kontra ideologia. Zbigniew Jordan o marksistowskim dążeniu do monopolu na prawdę naukową i krytyce Szkoły Lwowsko-Warszawskiej;
 mgr Renata Merda - Filozofia katolicka a marksizm. Leszka Kołakowskiego krytyka tomizmu polskiego;
mgr Lucyna Majewska - Odpowiedzialność intelektualna w etyce Andrzeja Grzegorczyka;
recenzje:
 mgr Renata Merda, Joanna Zegzuła-Nowak, Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską; 
dr hab. Stefan Konstańczak, Bogna Choińska, Podmiot i dyskurs w świetle myśli wybranych przedstawicieli poststrukturalizmu francuskiego; 
dr Joanna Zegzuła-Nowak, Justification of axiology and ethics in Polish and international research, ed. L. Kopciuch and T. Siwiec.
Zapraszamy do lektury.

Uprzejmie zawiadamiamy,

że w dniu 15.06.2018r. pracownicy i doktoranci Zakładu Etyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego wzięli udział w II Ogólnopolskim Otwartym Seminarium Etycznym "Swoistość współczesnej etyki polskiej" zorganizowanym przez Zakład Etyki Instytutu Filozofii UMK w Toruniu. https://www.facebook.com/events/410459286084546/

Wygłosili następujące referaty:

dr hab. Joanna Dudek, Bezmyślność jako zagrożenie dla tożsamości uniwersytetu;

dr Joanna Zegzuła-NowakMieczysława Wallisa poszukiwania aksjologicznych fundamentów człowieczeństwa;

mgr Renata MerdaLeszek Kołakowski o potrzebie nowej etyki dla przełomu XX i XXI wieku;

 

Czytaj więcej...

14.06.2018

Uprzejmie informujemy, że w dniach 9.06-12.06.2018 w Instytucie Filozofii gościł Profesor Michaił Maksimow z Iwanowskiego Uniwersytetu Energetycznego (Rosja). Profesor Maksimow przyjechał na zaproszenie Zakładu Historii Filozofii i wygłosił trzy wykłady:

Журнал «Соловьевские исследования» в интеллектуальной жизни современной России (Czasopismo „Solovevskije issledovanija” w życiu intelektualnym współczesnej Rosji);

Забытый Соловьев: поэзия В.С. Соловьева в русской музыке"(Zapomniany Sołowjow: poezja Włodzimierza Sołowjowa w muzyce rosyjskiej);

Владимир Соловьев в русском изобразительном искусстве (Włodzimierz Sołowjow w rosyjskiej sztuce wizualnej).

Konferencja: Karol Marks 1818-1883

W dniach 12-13 czerwca na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się konferencja naukowa pt. "Karol Marks 1818-1883: walka i praca". Uczestniczyło w niej dwoje pracowników Instytutu Filozofii. Prof. Lilianna Kiejzik wygłosiła referat "Bierdiajewa i Bułgakowa marksizm krytyczny - nowe fakty (na podstawie niepublikowanej korespondencji z Karolem Kautsky`m)", natomiast prof. UZ Jacek Uglik referował na temat "Od utopii do utopii? O pomysłach Maksa Stirnera i Karola Marksa". 

7.06.2018

Uprzejmie informujemy, że dr Justyna Kroczak w dniach 3.06-6.06.2018 uczestniczyła w międzynarodowej konferencji "EUGENE TRUBETSKOY: ICON AND PHILOSOPHY", która odbyła się w Opactwie Benedyktyńskim w Tyńcu. Dr Kroczak wygłosiła referat "Эстетика иконы домонгольского времени"

Artykuł prof. Mroza

W najnowszym numerze pisma "Journal of Scottish Philosophy" (t. 16 (2018), 2) ukazał się artykuł Tomasza Mroza pt. Scottish-Polish Cooperation on Plato at the Turn of the Twentieth Century.

13.05.2018

W czasopiśmie Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah 2018, 28 ukazały się artykuły pracowników i doktorantów naszego Instytutu:

Prof. Lilianna Kiejzik, Nadezdha Orlova, Mikhajlovskij i Bakunin o resenii "zenskogo voprosa": trevogi o konkurencii;
dr Agnieszka Szczap, St. Hildegarda's from Bingen Phenomenon in Culture of Europe in the Middle Ages;
mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska, Feminist strands in the works of Lou Andreas-Salomé;
mgr Lucyna Majewska, Andrzej Grzegorczyk's introduction to the philosophy of a man.