Instytut Filozofii

Roz. Textu

Artykuł prof. Mroza

W najnowszym numerze pisma "Journal of Scottish Philosophy" (t. 16 (2018), 2) ukazał się artykuł Tomasza Mroza pt. Scottish-Polish Cooperation on Plato at the Turn of the Twentieth Century.

13.05.2018

W czasopiśmie Paradigma. Filosofsko-kul'turologičeskij Al'manah 2018, 28 ukazały się artykuły pracowników i doktorantów naszego Instytutu:

Prof. Lilianna Kiejzik, Nadezdha Orlova, Mikhajlovskij i Bakunin o resenii "zenskogo voprosa": trevogi o konkurencii;
dr Agnieszka Szczap, St. Hildegarda's from Bingen Phenomenon in Culture of Europe in the Middle Ages;
mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska, Feminist strands in the works of Lou Andreas-Salomé;
mgr Lucyna Majewska, Andrzej Grzegorczyk's introduction to the philosophy of a man.

Nowe publikacje

Informujemy, że w monograficznym, numerze 4/2017 (104) "Przeglądu Filozoficznego" ukazały się dwa artykuły naszych pracowników: dr hab. Stefana Konstańczaka, pt. Henryka Elzenberga krytyka koncepcji etyki niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego oraz dr Joanny Zegzuły-Nowak, pt. Mieczysław Wallis jako recenzent i inspirator twórczej aktywności H. Elzenberga.