Instytut Filozofii

Roz. Textu

27.09.2018

W monografii pt. Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej (red. Janusz Dobieszewski, Stanisław Krajewski, Jakub Mach, UNIVERSITAS, Kraków 2018) zamieszczono artykuł mgr Doroty Brylli, Ideał „równoważności formy ze Stwórcą” kabały Bnei Baruch jako wyraz mistycznej unii dychotomicznych jakości (coincidentia oppositorum) i konsekwencja sha’ashu’a (s. 417-435).

24.09.2018

Uprzejmie informujemy, że Prof. Lilianna Kiejzik, dr Agnieszka Szczap, dr Justyna Kroczak i mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska wzięły udział w międzynarodowej konferencji ШЕСТЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧТЕНИЯ ПО ИСТОРИИ РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ «НАСЛЕДИЕ ЛЬВА ПЛАТОНОВИЧА КАРСАВИНА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ НАУКЕ И ФИЛОСОФИИ» organizowanej przez Instytut Filozofii Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu. Uczestniczki wystąpiły z następującymi referatuami:

Prof. Lilianna Kiejzik «Судьбы русской эмиграции в Праге и Софии (на основе неопубликованной переписки Клавдии Васильевны Флоровской (Дуси) с братьями Георгием и Антоном)»

Dr Agnieszka Szczap «Мистицизм Хильдегарды Бингенской»

Dr Justyna Kroczak «Древнерусские сюжеты в метафизике всеединства Павла Флоренского»

Mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska «Высшее образование для женщин в Императорском Варшавском университете»

Obrona doktorska w Instytucie Filozofii

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 września 2018 r., o godz. 9:00, w budynku A-20 (Collegium Neophilologicum), przy al. Wojska Polskiego 71 A, w auli H, rozpocznie się

 publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Małgorzaty Gazdy

 pt. Stephena C. Meyera teleologiczna koncepcja "podpisu w komórce". Spór o pochodzenie informacji genetycznej. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Zob. Informacja o obronie mgr M. Gazdy

Uprzejmie informujemy, że w dniach 13-14 września 2018 r.

pracownicy Zakładu Etyki Instytutu Filozofii UZ wzięli udział w 19 Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etyczne Myślenie – Przeszłość i Teraźniejszość zatytułowanej "Człowiek a śmierć. Etyczno-filozoficzne aspekty problemu śmierci i umierania" , zorganizowanej przez Katedrę Bioetyki oraz  Instytut Etyki i Bioetyki Uniwersytetu Preszowskiego (Słowacja), która odbyła się w miejscowości Stara Leśna. Wygłosili następujące referaty:

dr hab. Joanna Dudek: "Sztuka życia i sztuka umierania w filozofii moralnej Tadeusza Kotarbińskiego";

dr hab. Stefan Konstańczak:, "Przemijanie życia z punktu widzenia nieśmiertelności. Refleksje Henryka Elzenberga";

dr Tomasz Turowski: "Animalizacja języka, czyli o śmierci człowieka?";

dr Paweł Walczak: "Prawo dziecka do śmierci w perspektywie korczakowskiej filozofii dzieciństwa".

07.09.2018

W najnowszym numerze czasopisma „Nurt SVD” (rocznik 52, zeszyt 1/2018, tom 143, s. 42-55) ukazał się artykuł mgr Doroty Brylli, Jezus Chrystus i Jego nauczanie w neokabale szkoły duchowej Bnei Baruch. Z kolei w czasopiśmie „Kultura i wartości” (nr 25, 2018, s. 101-112) opublikowano artykuł recenzyjny książki A.G. Kruszewicza, Hipokryzja. Nasze relacje ze zwierzętami, Warszawa 2017, autorstwa mgr Doroty Brylli, zatytułowany Człowieka oblicz kilka. O nierównym traktowaniu zwierząt jako przejawie ludzkiej hipokryzji.

19.07.2018

Uprzejmie informujemy, że w „Vestnike Sankt-Peterburgskogo Universiteta” 2018 (T. 34) ukazał się nowy artykuł Prof. Lilianny Kiejzik: Kritičeskij marksizm N. A. Berdâeva - period formirovaniâ (v svete neopublikovannoj perepiski s K. Kautskim).

20.06.2018

W czasopiśmie Filozoficzne Aspekty Genezy zamieszczono trzy nowe teksty:

Jednocześnie informujemy, że rocznik 2017 został zamknięty. Cały tom oraz osobne teksty można pobrać tutaj.