Instytut Filozofii

Roz. Textu

6.12.2018

Uprzejmie informujemy, że ukazał się nowy artykuł Prof. Lilianny Kiejzik i Prof. Nadieżdy Orłowej pt. Semantic of the icon, revealed in friendship: Father Sergius Bulgakov and Sister Joanna Reitlenger w czasopismie "Praxema. Journal of Visual Semiotics" 2018/3.

23.11.2018

Uprzejmie informujemy, że dr Agnieszka Szczap i mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska wzięły udział w konferencji naukowej 
organizowanej przez Zakład Etyki i Filozofii Społecznej Katedry Filozofii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie  "Kobieta w XXI wieku - między liberalizmem a konserwatyzmem" w dniach 22-23.11.2018. 
Wygłosiły one następuję referaty:
dr Agnieszka Szczap Rola kobiety w ujęciu komunitaryzmu
mgr Katarzyna Turonek-Ostrowska Dążenie kobiet do wyższego wykształcenia w XIX wieku przyczynkiem do wyzwolenia się spod władzy patrirarchatu
 

Międzynarodowa Konferencja Zakładu Etyki

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11-12 października 2018 r. w Instytucie Filozofii (Zakład Etyki)  odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana: „Obszary niezależności. Kontekst aksjologiczny, etyczny i antropologiczny”. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z programem oraz do udziału w konferencji.

program konferencji Obszary niezależności

Spotkanie organizacyjne

Spotkanie organizacyjne dla I roku Coachingu i doradztwa filozoficznego oraz Filozofii odbędzie się 1 października o godz. 15:30 w sali 8A, w budynku A-20 (Coll. Neofilolog., Campus B UZ). Serdecznie zapraszam, dr Barbara Czardybon