Instytut Filozofii

Roz. Textu

Nowe publikacje

 Uprzejmie informujemy, że w najnowszym wydaniu czasopisma „Cieszyński Almanach Pedagogiczny” t. 5 pt. Świat wartości w wychowaniu i edukacji, pod red. nauk. Urszuli Szuścik, Wyd. UŚ, Katowice 2018 ukazały się:

-recenzja autorstwa dr hab. Stefana Konstańczaka, prof. UZ, książki Marii Januszewskiej -Warych pt. W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18 -22 czerwca 1945 roku), Kraków 2015, ss. 382;

-artykuł mgr Renaty Merda pt. Filozofia wychowania Leszka Kołakowskiego.

Zapraszamy do lektury.

28.12.2018

28.12.2018. W monografii Reformacja protestancka 1517 roku. Spory o dziedzictwo, red. C. Lipiński, W. Brylla, Wrocław 2018, ukazał się artykuł Doroty Brylli pt. Alberta Schweitzera mistyczna interpretacja "Corpus Paulinum". Problematyczność w zadłużeniu teologa w myśli Lutra i niezasadność utożsamiania paulinizm=luteranizm (s. 119-144).

Nowe artykuły na stronie Refutation in Logic

Informujemy, że na stronie Refutation in Logic w zakładce Resources pojawiły się dwa przeglądowe artykuły: Formal Refutation Systems (Tomasz Skura) oraz Some Philosophical Aspects of Refutation (Gabriele Pulcini, New University of Lisbon).

7.12.2018

Uprzejmie informujemy, że ukazał się nowy artykuł dr Justyny Kroczak pt. STARORUSKIE MOTYWY W TWÓRCZOŚCI PAWŁA FLORENSKIEGO (1882–1937) w czasopiśmie "Constantine's Letters" 2018/2.

Konferencja we Lwowie

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach 02-04 grudnia 2018 r. we Lwowie na Ukrainie, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.:Kicz w sztuce, etosie i wychowaniu, zorganizowana przez Katedrę Muzykologii i Sztuki Chóralnej Wydziału Kultury i Sztuki Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franka oraz Zakład Pedagogiki Opiekuńczej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Udział w konferencji wzięli następujący reprezentanci Instytutu Filozofii:

Dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ: referat: Kicz w służbie ideologii. Socrealizm w Polsce;

Mgr Lucyna Majewska, Mgr Katarzyna Turonek – Ostrowska: referat pt. YouTube (challenge, pranki) jako forma kiczowatego nacisku społecznego?;

Mgr Agnieszka Droś: referat pt.: Człowiek jako wytwór kiczu – wartości w świecie portali plotkarskich.

Konferencja we Lwowie wystąpienie 1

wystąpienie 2

wystąpienie 3